Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Algemene kosten verrekenen

Ondernemers beseffen vaak wel dat hun algemene kosten van belang zijn, maar weten niet altijd goed hoe ze die in kaart moeten brengen, opvolgen en terugverdienen met hun projecten. Allereerst komt het erop aan de werkelijke algemene kosten regelmatig te registreren. Zo kunnen ze op een degelijke manier gebudgetteerd en in de projecten verrekend worden. Als ze daar vragen over hebben, kunnen de aannemers altijd terecht bij de medewerkers van de afdeling Beheer van het WTCB.

Samenvattend kan men de algemene (of indirecte) kosten omschrijven als de kosten die onafscheidelijk verbonden zijn met het (voort)bestaan en de structuur van de onderneming. Ze worden zelfs gemaakt als er geen projecten in uitvoering zijn. Ze zijn niet direct toewijsbaar aan projecten, maar wel noodzakelijk voor de goede werking van de onderneming. Voorbeelden zijn: aankoop van kantoorbenodigdheden, bezoldiging van administratief personeel, kantoorhuur, kosten voor kantoormeubilair, publiciteitskosten, de factuur van de boekhouder ...

Identificatie

De gedetailleerde resultatenrekening (van de boekhouding) geeft een overzicht van alle kosten die de onderneming heeft. Ze worden opgedeeld in directe kosten (arbeidskosten, materiaalkosten, onderaannemerskosten en machinekosten) en in algemene of indirecte kosten. Afhankelijk van hoe de ondernemer zijn bedrijf runt en rekening houdend met de relevantie (nauwkeuriger calculeren in verhouding tot de tijd die men eraan besteedt), is het perfect mogelijk dat bepaalde boekhoudkundige kosten voor onderneming A pure directe kosten zijn, terwijl het voor onderneming B om indirecte kosten gaat. Voorbeelden hiervan zijn de bestelwagens en de eraan verbonden kosten, het magazijn, de magazijnier, de projectleider, de ontwerper ' De structuur en de projectaanpak van de onderneming zijn met andere woorden de meest geschikte uitgangspunten om de algemene kosten te identificeren.

Classificatie

Een aantal ondernemingen zal het niet relevant vinden om de algemene kosten te classificeren en zal alle algemene kosten onder één noemer plaatsen. Andere zullen een onderscheid maken tussen algemene ondernemingskosten, algemene werkplaatskosten en algemene bouwplaatskosten. Nog andere denken dan weer op activiteitsniveau en gaan de algemene kosten toewijzen aan de desbetreffende activiteit. Indien men die weg inslaat, is het erg belangrijk dat men goed nadenkt over de verdeelsleutels (bv. het omzetniveau, het aantal m² magazijn, het aantal gefactureerde arbeidsuren).

Budgettering

De algemene kosten moeten geraamd worden voor het volgende boekjaar. Die raming mag niet te hoog uitvallen om de kostprijs niet te sterk op te drijven, maar ook niet te laag want dan dekken ze misschien niet de werkelijke algemene kosten, waardoor de winst daalt. Om de budgetten te bepalen zal de ondernemer zich baseren op de werkelijke algemene kosten van de voorgaande jaren.

Daarvoor kan hij een beroep doen op de budgetterings- en opvolgingstools van de boekhouding. Daarnaast zal ook het huidige en toekomstige economische kader binnen de sector de raming beïnvloeden. Voorts speelt de evolutie van de onderneming een rol in dit proces. Zo moet hij bepaalde uitbreidingsplannen, investeringen, nieuwe aanwervingen, enz. in de budgettering verwerken.

De aangewezen manier om deze kosten terug te verdienen, is te werken met toeslagpercentages op de directe kosten. Zoals al aangehaald werd, bestaan de directe kosten voor een bouwbedrijf uit arbeidskosten, materiaalkosten, onderaannemerskosten en machinekosten. De toeslagpercentages zijn uitermate bedrijfsspecifiek, verschillen van directe kosten tot directe kosten en kunnen zelfs verschillen per project.

Opvolging

Om de budgettering van de algemene kosten op een degelijke manier op te volgen en waar nodig bij te sturen, moeten de werkelijke algemene kosten op regelmatige basis geregistreerd worden. Deze opvolging zal onontbeerlijke informatie geven om de volgende budgettering in goede banen te leiden. Minstens zo belangrijk is de controle van de mate waarin de algemene kosten terugverdiend worden via de facturatie van de projecten.

Aannemers die de algemene principes uit dit artikel graag in de praktijk willen omzetten, kunnen contact opnemen met een medewerker van de afdeling bedrijfsbeheer van het WTCB (gebe@bbri.be of 02 716 42 11), die hen zal begeleiden met adviezen en tools.

Bron: het artikel 'Algemene kosten terugverdienen' in WTCB-Contact 2014/4. Er mag alleen verwezen worden naar dit artikel, te vinden op www.wtcb.be, onderaan op de homepage doorklikken op WTCB-Contact.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Van Thuyne: ‘Hier stroomt beton door de aderen’

Publireportage

Van Thuyne: ‘Hier stroomt beton door de aderen’

Straks verlaat Van Thuyne voorgoed de oude site in Sint-Eloois-Vijve (Waregem) voor de nieuwe site in Wielsbeke, waar momenteel de laatste hand wordt gelegd aan een nieuw kantoorgebouw. “Op de site in Sint-Eloois-Vijve is een stukje[…]

21/09/2021 | Beton
Belgische groep bouwt drie woonzorgcentra in Spanje

Belgische groep bouwt drie woonzorgcentra in Spanje

Nieuwe fietsbrug verbindt Vilvoorde met Brucargo

Nieuwe fietsbrug verbindt Vilvoorde met Brucargo

Elia test lange-afstanddrones om hoogspanningslijnen te inspecteren

Elia test lange-afstanddrones om hoogspanningslijnen te inspecteren