Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Akoestisch verbeterde oplossingen voor lichte gevelwanden

Akoestisch verbeterde oplossingen voor lichte gevelwanden

Lichte gevelwanden met een houten stijlwerk zijn populair in zowel de houtskeletbouw als in de vernieuwbouw. De grote ruimte die ingenomen wordt door een constructie uit metselwerk kan bij een lichte gevelwand immers benut worden voor bijkomende thermische isolatie. Deze oplossing mag echter alleen overwogen worden indien ook voldaan is aan de eisen op het vlak van brandveiligheid, akoestische isolatie, luchtdichtheid en structurele integriteit.

De meest gebruikte oplossingen voor lichte gevelwanden met een houten stijlwerk presteren eerder zwak ten opzichte van hun stenen tegenhangers. Een manier om de niet te verwaarlozen geluidstransmissie doorheen dergelijke gevelelementen te compenseren, bestaat in vensters en ventilatieroosters met verbeterde akoestische prestaties. Daar hangt echter een aanzienlijk prijskaartje aan vast.

Brandtechnisch performante buitenplaat

In 2014 werd een uitgebreid testprogramma opgezet om innovatieve lichte gevelwandconstructies uit te werken met even goede akoestische prestaties als hun tegenhangers uit metselwerk. Een van de ontwikkelde bouwconcepten is een variant met veerregels of een licht metalen stijlwerk met een RAtr-waarde van om en bij 50 dB (of zelfs meer, naargelang van de gekozen buitenafwerking).

Deze goede akoestische prestaties zijn te danken aan het feit dat de deelwanden van de spouwconstructie van elkaar ontkoppeld worden door middel van veerregels, en ook doordat de spouw opgevuld wordt met rotswol. Er wordt met andere woorden een akoestisch dubbelwandige werking tot stand gebracht.

Deze oplossing heeft echter ook een belangrijk nadeel: bij toepassing in dragende houtskeletgevels moet aan het systeem een speciale buitenplaat toegevoegd worden om de schrankweerstand bij brand te kunnen waarborgen. Omdat dergelijke platen bijna altijd dampdicht zijn, is het risico reëel dat er bij infiltratie van binnenlucht in de isolatie vochtophopingen zullen ontstaan. Het dampscherm moet dus uiterst zorgvuldig geplaatst worden.

Optimaal brandveilige en hygrothermische prestaties

Het bouwconcept dat voorgesteld wordt in bijgaande afbeelding (zonder specifieke brandtechnisch performante plaat) levert niet alleen uitstekende akoestische prestaties op (een RAtr-waarde van meer dan 48 dB), maar voldoet eveneens aan de eisen inzake brandveiligheid en hygrothermie. In dit geval bevindt de schrankerende plaat (10) zich immers tussen twee rotswollagen (3 en 11), waardoor de brandweerstand ervan gegarandeerd is. De hygrothermische prestaties worden veiliggesteld doordat de rotswollaag aan de binnenzijde van het dampscherm (6) maar half zo dik is als die aan de buitenzijde. Het dauwpunt ligt met andere woorden in de buitenste rotswollaag, die enkel afgeschermd wordt door een dampopen plaat (2b). Dit bouwconcept biedt het bijkomende voordeel dat de akoestische prestaties nog verder opgedreven kunnen worden door een tweede gipsplaat aan te brengen aan de binnenzijde van de constructie.

Bron: het gelijknamige artikel van ir. Bart Ingelaere, adjunct-departementshoofd Akoestiek, Energie en Klimaat van het WTCB, in WTCB-Contact 2015/2. Er mag alleen verwezen worden naar het artikel zelf, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt