Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Akkoord over bescherming zonevreemde bossen

De Vlaamse regering bereikte een akkoord over de bescherming van de meest waardevolle zonevreemde bossen. Dat zijn bossen die zeer waardevol en oud zijn; maar doordat ze in bv. een woonzone, een industriegebied of landbouwgebied liggen en niet in natuurgebied, kunnen ze gekapt worden. Daar komt nu een einde aan. Vlaanderen heeft 185.000 ha bos. Slechts 13% van het grondgebied is bebost, wat Vlaanderen tot één van de bosarmste regio's van Europa maakt. Hiervan is 63.000 ha niet goed beschermd.

De Vlaamse regering besliste eerder extra beschermingsmaatregelen te nemen voor de meest waardevolle bossen met een totale oppervlakte van 12.500 ha, maar een concrete uitwerking was er nog niet. De regering zal een wetenschappelijke kaart opstellen waarop de waardevolle bossen staan aangeduid. Daarna volgt een openbaar onderzoek.

'Tijdens dat openbare onderzoek kunnen eigenaars bezwaar indienen. Na de definitieve bescherming treden mechanismen voor compensatie en schadevergoeding in werking. Voor ons is het bijzonder belangrijk dat reeds een voorlopige bescherming geldt zodra de kaart is opgemaakt', aldus Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele, die het dossier in een stroomversnelling bracht.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

De stad Leuven investeert ieder jaar 2,5 miljoen € in de vernieuwing van asfaltlagen. Dat is nodig om ernstige schade op korte en middellange termijn te vermijden. In de loop van dit jaar zullen in Leuven een dertigtal straten nieuwe asfalt[…]

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam