Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Akkoord over bescherming zonevreemde bossen

De Vlaamse regering bereikte een akkoord over de bescherming van de meest waardevolle zonevreemde bossen. Dat zijn bossen die zeer waardevol en oud zijn; maar doordat ze in bv. een woonzone, een industriegebied of landbouwgebied liggen en niet in natuurgebied, kunnen ze gekapt worden. Daar komt nu een einde aan. Vlaanderen heeft 185.000 ha bos. Slechts 13% van het grondgebied is bebost, wat Vlaanderen tot één van de bosarmste regio's van Europa maakt. Hiervan is 63.000 ha niet goed beschermd.

De Vlaamse regering besliste eerder extra beschermingsmaatregelen te nemen voor de meest waardevolle bossen met een totale oppervlakte van 12.500 ha, maar een concrete uitwerking was er nog niet. De regering zal een wetenschappelijke kaart opstellen waarop de waardevolle bossen staan aangeduid. Daarna volgt een openbaar onderzoek.

'Tijdens dat openbare onderzoek kunnen eigenaars bezwaar indienen. Na de definitieve bescherming treden mechanismen voor compensatie en schadevergoeding in werking. Voor ons is het bijzonder belangrijk dat reeds een voorlopige bescherming geldt zodra de kaart is opgemaakt', aldus Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele, die het dossier in een stroomversnelling bracht.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Neerleggingen jaarrekeningen 2021

Neerleggingen jaarrekeningen 2021

15 januari 2021 WIENERBERGER NV Kapel ter Bede 121 , 8500 KORTRIJK - BE0448850870. 2019-01-01 - 2019-12-31 VOLVO CAR BELGIUM NV John Kennedylaan 25 , 9000 GENT - BE0420383548. 2019-01-01 - 2019-12-31 ETABLISSEMENTS WANTY MAURICE SA Rue des[…]

Faillissementen 2021

Faillissementen 2021

Delvano levert eerste Case CX 145 met Stage V-motor

Delvano levert eerste Case CX 145 met Stage V-motor

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten