Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Akkoord over 500 € per maand onbelast bijverdienen

Gerelateerde onderwerpen :

,
Akkoord over 500 € per maand onbelast bijverdienen

De federale regering heeft een akkoord over de uitvoering van de maatregel die toelaat 500 € per maand onbelast bij te verdienen in het verenigingswerk, de deeleconomie en de diensten van burger tot burger. De invoering ervan werd wel uitgesteld tot 20 februari en het is nog maar de vraag of de wet door het parlement nog goedgekeurd raakt vóór de jaarwisseling. De reacties op de bijklusmaatregel zijn erg tegenstrijdig. N-VA spreekt van “een goed en evenwichtig akkoord”,  de zelfstandigenorganisatie Unizo reageert “vol onbegrip over het blind doorvoeren van de maatregel”.

“Er is nu een duidelijke afbakening ten opzichte van de ‘reguliere jobs’, de nodige kwaliteitsgaranties worden ook verzekerd. Na adviezen van de Raad van State, de sociale partners en de reacties uit het middenveld en de deelstaten werd het oorspronkelijke wetsontwerp bijgestuurd zodat zodat ongewenste effecten op het vrijwilligerswerk en deloyale concurrentie met reguliere jobs en zelfstandigen maximaal worden vermeden”, aldus N-VA-kamerlid Wim Van der Donckt.

Voor het verenigingswerk werd de lijst van toegelaten activiteiten verfijnd om beter aan te sluiten bij de realiteit en behoeften van verenigingen en om misbruik te voorkomen. Zo zijn voor bepaalde sectoren zoals de opvang van kinderen en de zorg en oppas van zorgbehoevende personen wettelijke kwalificatievereisten vereist. Ook wordt het onmogelijk om 500 € onbelast bij te verdienen te combineren met een uitkering voor werkloosheid, tijdskrediet of loopbaanonderbreking.

De deloyale concurrentie en marktverstoring worden afgeblokt door voor het verenigingswerk en de diensten van burger tot burger het bijverdienen te beperken tot 6.000 € per jaar en 500 € per maand. De inwerkingtreding die werd opgeschoven naar 20 februari maakt bovendien overleg mogelijk met de deelstaten en de betrokken sectoren over de concrete toepassing van het nieuwe statuut en het operationeel maken van de vereiste overheidsapp. “Dat is een goede en concrete toepassing van het Zomerakkoord waarbij rekening gehouden werd met de belangen van alle betrokkenen”, stelt Wim Van der Donckt.

Wat het Zomerakkoord betreft reageert Unizo positief over de hervorming van de vennootschapsbelasting, maar de organisatie van zelfstandige ondernemers is erg teleurgesteld over de beslissing van de federale regering om het systeem van 6.000 € onbelast bijverdienen blind in werking te laten treden. “De aanpassingen zijn miniem. De regering legt alle adviezen en oprechte bezorgdheden naast zich neer. We hebben heel concreet uitgelegd hoe dit zal leiden tot oneerlijke concurrentie met zelfstandigen en kleine ondernemingen in tal van sectoren”, zegt Johan Bortier, waarnemend gedelegeerd bestuurder van Unizo.

Het systeem van onbelast bijverdienen kan niet alleen gebruikt worden door wie al vier vijfde werkt en is niet beperkt tot de zogenaamde lijst van activiteiten. Wie via een erkend platform werkt, moet zich niet aan deze beperkingen houden en kan tot 6.000 € onbelast verdienen, zonder rekening te moeten houden met de grens van 500 € per maand. De regering onderschat welke oneerlijke concurrentie dit betekent voor onder meer schilders, elektriciens, loodgieters, tuinonderhouders, enz.”, benadrukt Johan Bortier.

Unizo is wel positief over de hervorming van de vennootschapsbelasting en over de bijsturing van de minimale vergoeding bij groepsvennootschappen. Oorspronkelijk was bepaald dat elke vennootschap minimum 45.000 € moest uitkeren (of de helft van de winst vóór belastingen), ook indien een ondernemer verschillende vennootschappen heeft. Op vraag van Unizo was die vereiste al beperkt tot 75.000 € bij groepsvennootschappen. Daaraan was wel een vreemde voorwaarde gekoppeld: die grens van 75.000 € was enkel geldig bij vennootschappen met één en dezelfde bedrijfsleider.

“Dat wordt nu aangepast: het bedrag van 75.000 € is van toepassing bij groepsvennootschappen waarbij de meerderheid van de bedrijfsleiders dezelfden zijn. Dit is een essentiële verbetering voor familiale ondernemers. We kunnen nu tevreden zijn over de hervorming van de vennootschapsbelasting met een tarief van 20% voor kmo’s”, besluit Johan Bortier.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Jonge werknemers positief over alternatieve vormen van mobiliteit

Jonge werknemers positief over alternatieve vormen van mobiliteit

De jongste generatie werknemers staat positief tegenover het mobiliteitsbudget en alternatieve vormen van mobiliteit. Het mobiliteitsbudget speelt weliswaar een belangrijke rol in de noodzakelijke vergroening van wagenparken, maar wordt nog maar[…]

Aantal vacatures in de bouwsector op recordhoogte

Aantal vacatures in de bouwsector op recordhoogte

Ondernemersvertrouwen houtverwerkende industrie in vrije val

Ondernemersvertrouwen houtverwerkende industrie in vrije val

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

Meer artikels