Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Akkoord bereikt over nieuwe Reepbrug in Kortrijk

Gerelateerde onderwerpen :

,
Akkoord bereikt over nieuwe Reepbrug in Kortrijk

De stad Kortrijk en Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) zijn tot een akkoord gekomen over de realisatie van de nieuwe Reepbrug en de omgevingsaanleg op de tip van het Buda-eiland. De investering van 2,11 miljoen € in de achtste en laatste van de nieuwe Kortrijkse bruggen vormt het sluitstuk van de Kortrijkse Leiewerken.

De toekomstige Reepbrug wordt een voetgangersbrug tussen de hoek van de Burgemeester Schinkelstraat en het Buda-eiland. De brug zal een belangrijke link vormen tussen de verschillende ontwikkelingen in het westen van Overleie en Buda en de binnenstad.

“De brug vormt een belangrijk element in de nieuwe ontwikkelingen op Overleie. Door de herontwikkelingen (Eandis, de vroegere drankencentrale, De Kien en bij Texture) komen er daar liefst 250 woningen en dus zowat 500 bewoners bij. Daarnaast wordt ook ruimte voorzien voor kantoren en een nieuwe publieke parking bij museum Texture. De nieuwe ontwikkelingen zetten in op een autoluw gebied met ruimte voor groen en verbindingen voor voetgangers en fietsers tussen het Astridpark en de Leie. Op langere termijn is ook nog ruimte voor ontwikkelingen op het Buda-eiland (gronden AZ Groeninge/OCMW Kortrijk) waarvoor de nieuwe Reepbrug een belangrijk meerwaarde vormt”, meent de Kortrijkse schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens.

Fietslift

“Behalve een trappenpartij krijgt de Reepbrug ook een ruime lift, zodat je makkelijk de fiets kan meenemen. De overspanning zal 60 m bedragen en de doorvaarhoogte bedraagt 7 m zodat schepen met drie containerlagen door kunnen”, weet Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

Rekening houdend met de beeldbepalende kwaliteiten van de Kortrijkse bruggen, zal ook hier gekozen worden voor een architecturaal maar sober ontwerp dat past bij de globale kwaliteit van de Leiewerken. Aansluitend zal de rest van de Buda-tip aangelegd worden als groene parkruimte. Tussen de Budastraat en de Reepbrug zal een zachte verbinding worden voorzien. Deze creëert een nieuwe as voor voetgangers en fietsers op het Buda-eiland.

Het ontwerp van de brug in combinatie met de omgevingsaanleg zal deel uitmaken van een studie waarvan de opdracht eind juni gelanceerd werd door W&Z. De offertes worden begin september geopend. Vanaf 2019 wordt gestart met de bouw van de Reepbrug om eind 2020 klaar te zijn, inclusief omgevingsaanleg.

De totale investering bedraagt 2,11 miljoen €. Daarvan wordt 1,7 miljoen € uitgetrokken voor de brug, 260.000 € voor de omgevingsaanleg en 150.000 € voor de voorafgaande studie. Deze kosten worden elk voor de helft gedragen door de stad en W&Z. Het aandeel van de stad zal grotendeels gefinancierd worden via een grondruil met W&Z.

De vorige Reepbrug werd in 2007 afgebroken voor de Leiewerken. Daarbij werd de bocht aan de site De Kien afgegraven. Aan de kant van het Buda-eiland werd een stuk nieuw land toegevoegd, dat als groene ruimte werd ingericht.

“Ik ben tevreden dat de gesprekken die we de voorbije maanden intensief gevoerd hebben met de nieuwe gedelegeerd bestuurder van W&Z en zijn ploeg tot een akkoord hebben geleid. Nu is het aan Waterwegen en Zeekanaal om de brug te realiseren”, besluit burgemeester Vincent Van Quickenborne.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Hasselt wordt de eerste centrumstad in Vlaanderen die de hele kernstad het statuut van woonerf geeft. De snelheidslimiet voor auto’s, motoren, fietsers en e-steps in de binnenstad wordt 20 km/uur. Voetgangers mogen er de hele breedte van[…]

Vlaanderen steunt transport via binnenvaart naar zeehavens

Vlaanderen steunt transport via binnenvaart naar zeehavens

Uitbater gezocht voor overslagcentra in Diksmuide en Veurne

Uitbater gezocht voor overslagcentra in Diksmuide en Veurne

Kortrijk maakt werk van verdere vernieuwing Leieboorden

Kortrijk maakt werk van verdere vernieuwing Leieboorden

Meer artikels