Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

AGIOn investeert 20 miljoen

AGIOn investeert 20 miljoen

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) heeft in april 20,3 miljoen ' subsidies goedgekeurd voor reguliere scholenbouwprojecten in het gesubsidieerde onderwijs. Iets meer dan 3,4 miljoen ' gaat naar grote (ver)bouwprojecten. Het overige deel gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken voor de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. Deze investeringen resulteren in een betere schoolinfrastructuur.

Vlaanderen heeft nood aan moderne, kwaliteitsvolle en comfortabele schoolinfrastructuur. AGIOn verleent subsidies voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerde onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Er zijn verschillende subsidieprocedures afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken.

Procedures

Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving, de zogenaamde standaardprocedure, werd in april 3.454.414 ' subsidies vastgelegd. Voor dossiers waarbij er sprake is van overmacht en zeer dringende ingrepen, is ruim 9,6 miljoen ' vrijgemaakt. 7,1 miljoen ' gaat naar dossiers met relatief kleine bouwwerken.

Masterplan

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt werk van een masterplan Scholenbouw dat de grote lijnen uittekent over hoe in de toekomst de verbetering van de schoolinfrastructuur op een meer planmatige en transparante wijze zal worden aangepakt. Het gaat dan zowel om het oplossen van de capaciteitsnoden in specifieke gebieden als de modernisering van het verouderde schoolpatrimonium. Gelet op de grote noden wordt gezocht naar alternatieve financieringsmechanismen om meer en sneller scholen te kunnen bouwen.

'In april is er meer dan 20 miljoen ' vastgelegd voor de bouw van nieuwe klaslokalen en verbouwingswerken aan verouderde school-gebouwen. Deze principiële akkoorden betekenen voor scholen het startschot van hun bouwproject en een belangrijke eerste stap in de realisatie van hun bouw- of verbouwingsproject. Zo werken we systematisch aan de verbetering van de schoolinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel', stelt minister Crevits.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Meer dan een jaar nu al betrekken de zowat 300 leerlingen, leraars en directie de nieuwe gebouwen van de Stedelijke Basisschool Zuid in Stasegem. Het stadbestuur koos bewust voor een BEN-school, maar wilde omwille van het pedagogische concept[…]

27/02/2021 | ScholenAkoestiek
Vande Moortel plaatst zonnepanelen

Vande Moortel plaatst zonnepanelen

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'

'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'