Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

AGIOn investeert 20 miljoen

AGIOn investeert 20 miljoen

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) heeft in april 20,3 miljoen ' subsidies goedgekeurd voor reguliere scholenbouwprojecten in het gesubsidieerde onderwijs. Iets meer dan 3,4 miljoen ' gaat naar grote (ver)bouwprojecten. Het overige deel gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken voor de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. Deze investeringen resulteren in een betere schoolinfrastructuur.

Vlaanderen heeft nood aan moderne, kwaliteitsvolle en comfortabele schoolinfrastructuur. AGIOn verleent subsidies voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerde onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Er zijn verschillende subsidieprocedures afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken.

Procedures

Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving, de zogenaamde standaardprocedure, werd in april 3.454.414 ' subsidies vastgelegd. Voor dossiers waarbij er sprake is van overmacht en zeer dringende ingrepen, is ruim 9,6 miljoen ' vrijgemaakt. 7,1 miljoen ' gaat naar dossiers met relatief kleine bouwwerken.

Masterplan

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt werk van een masterplan Scholenbouw dat de grote lijnen uittekent over hoe in de toekomst de verbetering van de schoolinfrastructuur op een meer planmatige en transparante wijze zal worden aangepakt. Het gaat dan zowel om het oplossen van de capaciteitsnoden in specifieke gebieden als de modernisering van het verouderde schoolpatrimonium. Gelet op de grote noden wordt gezocht naar alternatieve financieringsmechanismen om meer en sneller scholen te kunnen bouwen.

'In april is er meer dan 20 miljoen ' vastgelegd voor de bouw van nieuwe klaslokalen en verbouwingswerken aan verouderde school-gebouwen. Deze principiële akkoorden betekenen voor scholen het startschot van hun bouwproject en een belangrijke eerste stap in de realisatie van hun bouw- of verbouwingsproject. Zo werken we systematisch aan de verbetering van de schoolinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel', stelt minister Crevits.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette