Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Agfa-site wordt woonproject

Gerelateerde onderwerpen :

Een voormalig bedrijfsterrein van Agfa-Gevaert wordt herontwikkeld tot woonproject. De zone ligt deels in Edegem en deels in Mortsel en wordt omsloten door de Fort V-straat, de Jacob de Roorestraat, de Minervastraat en de Vredebaan. Projectontwikkelaar Re-Vive vormt de site om tot een duurzaam, gemengd woonproject met een groen karakter. Er kunnen zowat 330 woningen komen.pp

Re-Vive sloot in oktober een akkoord met Agfa-Gevaert over de verkoop van een deel van de site in Edegem en Mortsel. Het terrein van ongeveer 6 ha is nu nog industriegebied. Zodra Re-Vive de vergunningen heeft, zal het bedrijf er in samenwerking met het Gentse architectenbureau Architecten Achtergael starten met de bouw van de nieuwe woonwijk.

Principeovereenkomst

De gemeenteraad van Edegem keurde op 21 maart reeds de principeovereenkomst goed. Die legt behalve de ruimtelijke principes ook de afspraken voor de samenwerking tussen Re-Vive en Edegem vast. De volgende stap is de opmaak van een masterplan met Edegem en Mortsel. Het masterplan wordt vervolgens vertaald in een beeldkwaliteitsplan en ruimtelijk uitvoeringsplan (rup). De Vlaamse overheid heeft de site aangeduid als brownfieldsite.

Openbaar domein

De woningen zullen samen maximum 30% van de totale terreinoppervlakte innemen. Ongeveer de helft van het terrein wordt openbaar domein. De projectontwikkelaar kiest voor een mix van grondgebonden woningen en appartementen met twee tot vier bouwlagen. Waar ruimtelijk inpasbaar én als accent kunnen de gebouwen iets hoger zijn, met een maximum van zes bouwlagen. Er zullen 25 sociale huurwoningen en 25 sociale koopwoningen gerealiseerd worden.

De projectontwikkelaar maakt op de site ook ruimte voor waterbuffering. Die maatregel past in het initiatief van Mortsel, Edegem en Rio-Link om de waterproblemen in de Minervawijk aan te pakken. Op de hoek van de Jacob de Roorestraat en de Minervastraat creëert Re-Vive 40 tot 50 parkeerplaatsen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe hoofdzetel voor Cordeel in Temse

Nieuwe hoofdzetel voor Cordeel in Temse

De Cordeel Group nv vestigde zijn nieuwe hoofdkwartier op het terrein van de oude scheepswerf De Boelwerf in Temse. De bouwonderneming groepeert er zijn diensten voor de Belgische markt op een site van 20 ha. De nieuwe hoofdzetel is veel meer[…]

16/09/2019 | BouwenProjecten
Schollaertshof Wetteren biedt plaats aan 45 appartementen

Schollaertshof Wetteren biedt plaats aan 45 appartementen

Aantal bouwvergunningen blijft dalen

Aantal bouwvergunningen blijft dalen

Hydraloop recycleert 85% van huishoudelijk grijs afvalwater

Hydraloop recycleert 85% van huishoudelijk grijs afvalwater

Meer artikels