Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Agb maakt turnhal Nazareth mogelijk

Gerelateerde onderwerpen :

De gemeenteraad van Nazareth heeft op 6 juli het principe goedgekeurd om een autonoom gemeentebedrijf (agb) op te richten. Het schepencollege zal de volgende stappen zetten om dit tot uitvoering te brengen. Hierdoor wordt de bouw van een nieuwe turnhal mogelijk voor de Olympische Turnvereniging. Als alle juridische stappen tijdig gezet worden kunnen de bouwwerken starten in 2017 of 2018.

Historische btw

De oprichting van een autonoom gemeentebedrijf zou voor het gemeentebestuur financieel een bijzonder interessante maatregel kunnen zijn. Dankzij het agb zou de gemeente met terugwerkende kracht een groot bedrag aan 'historische' btw kunnen terugkrijgen. Het gaat om btw die de voorbije 15 jaar betaald werd, o.m. voor de bouw van de tweede sporthal, de aanleg van de sportsite en de verbouwing van cc Nova.

Met deze opbrengsten zou het autonoom gemeentebedrijf in de toekomst een nieuwe turnhal, gecombineerd met een jeugd­ontmoetingscentrum (jeugdhuis Jena), kunnen bouwen en exploiteren, en de oude sporthal dan inzetten voor een meer polyvalent gebruik. Nazareth heeft al langer plannen om een turnhal te bouwen voor de Olympische Turnvereniging (zie Bouwkroniek van 7 maart 2014, blz. 18). Die heeft meer dan 500 leden. Heel veel leden komen uit Nazareth, maar ook uit de ruime regio. De turnclub gebruikt momenteel de oude turnzaal van de gemeenteschool in Nazareth, maar deze oude sportzaal voldoet niet langer aan de behoeften van de club. Bovendien ontbreekt in de regio een aangepaste turnhal voor olympisch turnen. Aanvankelijk rekende de gemeente op een bouwsubsidie voor bovenlokale sportprojecten van de hogere overheden, maar daar greep Nazareth net naast.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oostende bouwt en renoveert sportinfrastructuur

Oostende bouwt en renoveert sportinfrastructuur

De stad Oostende bouwt in Sportpark De Schorre een gemeenschappelijk clublokaal voor baseballclub Piranhas Oostende, Ostend Exiles Cricket Club en American footballclub Ostend Pirates. De totale bouwkost wordt geraamd op 985.000 € zonder[…]

TVH Equipment centraliseert activiteiten in nieuwbouw

TVH Equipment centraliseert activiteiten in nieuwbouw

Omgevingsvergunning voor Middelkerks casino ondertekend

Omgevingsvergunning voor Middelkerks casino ondertekend

Kantoorgebouw transformeert tot wooncomplex voor 80 gezinnen

Kantoorgebouw transformeert tot wooncomplex voor 80 gezinnen

Meer artikels