Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Afwijking stedenbouwkundige voorschriften

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt dat voor handelingen van algemeen belang met een ruimtelijk beperkte impact mag afgeweken worden van stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften. De Vlaamse regering bepaalt welke deze handelingen van algemeen belang zijn en heeft daarvan ook een lijst opgesteld.

In een arrest stelt de Raad van State nu dat de Vlaamse regering onvoldoende motiveert dat rietvelden en waterzuiveringsinstallaties tot 1000 ie (inwonersequivalent) handelingen van algemeen belang met een ruimtelijk beperkte impact zijn.

De Vlaamse regering past daarom het besluit aan met de lijst van handelingen van algemeen belang en voorziet voor elke handeling een motivering inzake de ruimtelijk beperkte impact. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

Functiewijzigingen

De Vlaamse regering stelt tevens de lijst vast van vergunningsplichtige functiewijzigingen. Dat betekent dat wanneer deze functiewijziging op de lijst staat niemand de hoofdfunctie van een gebouw mag wijzigen zonder vooraf over een stedenbouwkundige vergunning te beschikken.

Omdat een aantal bepalingen problemen oplevert, wijzigt de regering nu het besluit over de vergunningsplichtige functiewijzigingen. Tegelijk worden een aantal functiecategorieën aangepast. De Raad van State moet hierover nog adviseren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Meer dan een jaar nu al betrekken de zowat 300 leerlingen, leraars en directie de nieuwe gebouwen van de Stedelijke Basisschool Zuid in Stasegem. Het stadbestuur koos bewust voor een BEN-school, maar wilde omwille van het pedagogische concept[…]

27/02/2021 | ScholenAkoestiek
Vande Moortel plaatst zonnepanelen

Vande Moortel plaatst zonnepanelen

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'

'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'