Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Afwijking stedenbouwkundige voorschriften

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt dat voor handelingen van algemeen belang met een ruimtelijk beperkte impact mag afgeweken worden van stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften. De Vlaamse regering bepaalt welke deze handelingen van algemeen belang zijn en heeft daarvan ook een lijst opgesteld.

In een arrest stelt de Raad van State nu dat de Vlaamse regering onvoldoende motiveert dat rietvelden en waterzuiveringsinstallaties tot 1000 ie (inwonersequivalent) handelingen van algemeen belang met een ruimtelijk beperkte impact zijn.

De Vlaamse regering past daarom het besluit aan met de lijst van handelingen van algemeen belang en voorziet voor elke handeling een motivering inzake de ruimtelijk beperkte impact. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

Functiewijzigingen

De Vlaamse regering stelt tevens de lijst vast van vergunningsplichtige functiewijzigingen. Dat betekent dat wanneer deze functiewijziging op de lijst staat niemand de hoofdfunctie van een gebouw mag wijzigen zonder vooraf over een stedenbouwkundige vergunning te beschikken.

Omdat een aantal bepalingen problemen oplevert, wijzigt de regering nu het besluit over de vergunningsplichtige functiewijzigingen. Tegelijk worden een aantal functiecategorieën aangepast. De Raad van State moet hierover nog adviseren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

De multidisciplinaire bouwgroep Denys uit Wondelgem werd geselecteerd om mee te bouwen aan het Porthosproject, dat door Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland werd ontwikkeld om bij te dragen aan het behalen van de[…]

'De  bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

'De bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap