Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Afgetrainde banken

Moet de fiscale vrijstelling voor het spaarboekje herzien worden' De idee is geherlanceerd door een werkgroep van hoog niveau die zich in opdracht van de minister van Financiën over de toekomst van de financiële sector in België heeft gebogen. Die herziening is één van de tien aanbevelingen die de groep formuleert. Vijf ervan zijn gericht op een sterkere stabiliteit van het financiële systeem, vijf op een verbeterde concurrentiekracht. Het doel ervan is Brussel als financieel centrum te laten stijgen in het wereldklassement. Nu staat Brussel niet eens in de top 60; en zelfs als de ambitie uiteraard niet is om het te laten wedijveren met Londen of Frankfurt, moet het mogelijk zijn ' zo zeggen experts ' om bijvoorbeeld in de top 30 te geraken.

Het betalingsverkeer zal één van de eerste zijn om een digitale transformatie door te maken.

Volgens de groep is het wenselijk noch noodzakelijk om daarvoor bijzondere belasting of subsidieregimes in het leven te roepen. Men moet op zijn fundamentele troeven kunnen rekenen, en fiscale vrijstellingen doen niets anders dan distorsies en inefficiëntie creëren. In dat kader past ook de aanbeveling over het spaarboekje. De argumenten daarvoor zouden in ieder geval ernstig moeten worden genomen, omdat ze geldig zijn ' ook al moet er ook begrip zijn voor de sociale functie ervan en de noodzaak van een overgangsperiode.

Een sterk argument tegen de vrijstelling is dat deze veel middelen aantrekt op spaarboekjes, en dus bij de banken. Op die manier worden risico's geconcentreerd eerder dan gediversifieerd. Want het zijn dan ook de banken die de middelen hebben om aan de kredietbehoeften van de ondernemingen tegemoet te komen. Met andere woorden: ontlenen op de markt is dan heel wat moeilijker.

Dat heeft twee vervelende gevolgen. Het eerste is dat er, als de banken met liquiditeitsproblemen te maken hebben wat vandaag zeker niet het geval is, maar zich in de toekomst ooit wel eens kan voordoen of niet voldoende eigen middelen kunnen genereren om hun kredietverlening uit te breiden, geen volwaardig ander financieringsalternatief is. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is die marktfinanciering veel meer ontwikkeld, en heeft de bankencrisis relatief minder schade aangericht dan in Europa of Japan. Daar komt nog bij dat risico's bij bijvoorbeeld aandelen of obligatiefinanciering op de markt onmiddellijk verteerd en verdeeld worden, in plaats van gelokaliseerd te blijven in een armlastig banksysteem. Het tweede gevolg is dat bedrijven op de kapitaalmarkt moeilijker financiering voor innovatie kunnen vinden dan bij sterk gereguleerde banken, waardoor economische activiteit en nieuwe investeringen niet genoeg worden aangemoedigd.

En er zijn zeker nog argumenten om de fiscale vrijstelling te herzien. Eén ervan is dat de Staat dit voordeel ook moet verlenen aan het sparen bij filialen van buitenlandse banken, die de aangetrokken spaarmiddelen niet steeds in de Belgische economie investeren maar overhevelen naar hun thuisland. De Belgische schatkist subsidieert dan buitenlandse economieën...

Er zou daarom aanleiding zijn het belastingvoordeel neutraler te verdelen over diverse spaarinstrumenten en met name ook diegene ' bij banken maar ook elders ' die langetermijninvesteringen financieren. Aan dat soort projecten is er vandaag juist heel veel behoefte. Dat men dit niet vandaag op morgen kan doen, is duidelijk: het spaarboekje is een heel belangrijk spaarkanaal ' liquide voor de banken zowel als voor de spaarder ' en het komt er dus op aan een toereikende overgang te organiseren.

Niet dat alleen zo'n maatregel de expansie van Brussel als financieel centrum zal teweegbrengen. Zoals in alle andere segmenten van de economie zal het erop aankomen goed te anticiperen. En een evidente kandidaat daarvoor is zeker de voorbereiding op de digitale economie. Daar leven wij steeds meer in, en met name het betalingsverkeer zal één van de eerste zijn ' of is het eigenlijk al ' om een digitale transformatie door te maken. Het ziet ernaar uit dat Google, Apple, Orange en andere in eerste instantie niet-financiële operatoren de banken in hun bedrijfsmodel zelf zullen komen bedreigen. En dat lichte zeer efficiënte structuren een deel van de basisfuncties van het betalingsverkeer zouden kunnen overnemen ' zoals in andere landen al gebeurt.

Diegene die daarop snel kan inspelen, heeft een onschatbare voorsprong. Banken die hun eigen businessmodel daaraan kunnen aanpassen, idem dito. Eén en ander zal ongetwijfeld leiden tot veel herschikking en herstructurering, en zeker ook tot verdere kostenbesparingen en afnames van het personeelsbestand in de financiële sector. Een meer resistente en meer competitieve financiële sector ' de intentie die achter de werkgroep van de minister zit ' zal zonder twijfel ook een meer afgetrainde sector zijn...

CATO

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt