Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Afgescheiden fietspaden op Brusselse kleine ring

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Afgescheiden fietspaden op Brusselse kleine ring

De werken worden gefaseerd en gecoördineerd met de tunnelrenovaties. Zo worden de werken aan Hallepoort georganiseerd in functie van de renovatie aan de Hallepoorttunnel om de verkeershinder maximaal te beperken.

De Brusselse minister-president Rudi Vervoort en de Brusselse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet hebben de plannen voorgesteld voor de aanleg van 12 km afgescheiden fietspaden op de kleine ring. Aan de plannen ging een intens voorbereidend overleg tussen het Brusselse Gewest en de gemeentes Sint-Gillis en Sint-Joost-ten-Node en de stad Brussel vooraf. Het uitgangspunt van de plannen is meer plaats voor voetgangers en fietsers. De investeringskost wordt geraamd op 25 miljoen €, gespreid over drie jaar.

“Met deze historische beslissing veranderen we de kleine ring van gezicht. Net zoals aan Reyers vormen we stadsautostrades om tot stadsboulevards met bomen. We leggen met deze nieuwe beslissing fietspaden aan over de hele lengte van de kleine ring. Deze regering heeft duidelijk de keuze gemaakt om van een stad voor auto’s naar een stad voor mensen te gaan. Dit project illustreert die ommezwaai”, zegt Pascal Smet.

Parallelwegen

Behalve de aanleg van fietspaden worden ook parallelle wegen heraangelegd in functie van de fietsers en voetgangers. Het gaat om fietsstraten waar de fietser voorrang heeft en trottoirs voor voetgangers die verbreed worden. Dit heeft als voordeel dat een groot aantal fietsers veilig, snel en in beide richtingen kunnen fietsen. Voor de bereikbaarheid blijft de toegang voor leveringen aan winkels en ondergrondse parkings gegarandeerd. Deze herverdeling van de openbare ruimte moet de levenskwaliteit van zowel bewoners, pendelaars als bezoekers verbeteren. Het verkeer op de hoofdweg wordt behouden met een verbetering van de doorstroming. Dat gebeurt via voorsorteerstroken aan de kruispunten en door verkeerslichten beter op elkaar af te stemmen.

Parkeerplaatsen

“Met de heraanleg verdwijnen ook een aantal parkeerplaatsen bovengronds, omdat een groot deel van de 10.000 ondergrondse plaatsen nog vrij is. Het verkeer wordt voortaan op de hoofdweg en in de tunnels geconcentreerd. Hierdoor geven we meer ruimte aan voetgangers, fietsers en personen met een beperkte mobiliteit: van 20% van de ruimte vandaag naar 40% morgen”, zegt Pascal Smet.

Begin maart zijn de werkzaamheden reeds gestart voor de eerste fase van het project: het afgescheiden fietspad op de Poincarélaan wordt eerst aangelegd. Ook de vergunning voor het fietspad op de Koning Boudewijnlaan werd reeds afgeleverd. De vergunning voor de heraanleg van Madou wordt binnenkort verwacht. De overige vergunningen worden de komende weken gevraagd.

De werken worden gefaseerd en gecoördineerd met de tunnelrenovaties. Zo worden de werken aan Hallepoort georganiseerd in functie van de renovatie aan de Hallepoorttunnel om de verkeers-hinder maximaal te beperken. De brede voetpaden zullen worden aangelegd in blauwe hardsteen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Zeven projecten geselecteerd voor steun duurzame herinrichting van Leefbuurten

Zeven projecten geselecteerd voor steun duurzame herinrichting van Leefbuurten

In februari lanceerden het Team Vlaams Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur de oproep ‘Leefbuurten’. Uit veertien inzendingen werden nu zeven ambitieuze projecten geselecteerd. De steden en[…]

Trajectcontroles op twintig nieuwe locaties in Vlaanderen

Trajectcontroles op twintig nieuwe locaties in Vlaanderen

SERV stelt vragen bij Vlaamse ambities voor emissievrij transport

SERV stelt vragen bij Vlaamse ambities voor emissievrij transport

Cleantech-sector doorstaat de viruscrisis

Cleantech-sector doorstaat de viruscrisis

Meer artikels