Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Afgescheiden fietspad zet Vlaming aan tot fietsen

Afgescheiden fietspad zet Vlaming aan tot fietsen

Een fietsvriendelijke omgeving kan een belangrijke rol spelen.

Het doctoraatsonderzoek van Lieze Mertens (UGent) toont dat een verkeersveilige omgeving een positieve impact heeft op het aantal fietsverplaatsingen. Vlamingen kiezen resoluut voor een afgescheiden (vrijliggend) fietspad omdat een straat zo meer uitnodigt om te fietsen.

De Vlaming fietst relatief weinig. Uiteraard spelen individuele factoren daarbij een rol, maar ook de fietsomgeving heeft een impact op het fietsgedrag. Lieze Mertens onderzocht welke aanpassingen ervoor kunnen zorgen dat er meer gefietst wordt.

Voor slechts 7% van de volwassen Europeanen is de fiets het vervoermiddel bij uitstek. Onderzoek toont aan dat Vlamingen slechts 13% van de verplaatsingen korter dan 5 km en 25% van de verplaatsingen korter dan 3 km te voet of met de fiets afleggen. Er is dus nog veel ruimte om de Vlaming meer te laten fietsen. Een fietsvriendelijke omgeving kan hierin een belangrijke rol spelen. Maar welke factoren  in de omgeving zijn belangrijk?

Voorkeuren

De volgorde van voorkeuren voor specifieke types van fietspaden is: afgescheiden fietspad met een haag; afgescheiden fietspad met een stoeprand; fietspad met gemarkeerde onderbroken witte lijnen, geen fietspad.

Ook een beperking van de maximumsnelheid voor auto’s zorgt voor meer verkeersveiligheid. Indien er geen budget of plaatsgebrek is voor de aanleg van betere fietsvoorzieningen moeten omgevingsfactoren die een impact hebben op de veiligheid prioriteit krijgen. Voorbeelden zijn beperkingen van snelheid of van het verkeersvolume.

Comfort

Indien wel een goed afgescheiden fietspad voorzien is, hecht de Vlaming meer belang aan andere omgevingsfactoren gerelateerd aan comfort (bv. een effen fietspad) of esthetiek (bv. groen in de straat, algemeen onderhoud van de buurt).

Luchtvervuiling

Daarnaast tonen resultaten van onderzoek in vijf Europese steden in België, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Hongarije aan dat de luchtvervuiling of hinderlijk  geparkeerde auto’s (geparkeerd op de rijweg of het fietspad) volwassenen er niet van weerhouden om zich met de fiets te verplaatsen. Maar uit voorgaand onderzoek bleek dat fietsers foutgeparkeerde auto’s als negatief ervaren en dat blootstelling aan luchtvervuiling ongezond is. Dit zijn werkpunten om fietsen nog aantrekkelijker en gezonder maken.

De onderzoekers besluiten dat Vlaanderen moet investeren in gescheiden fietspaden en halen de gemeente Ravels aan als goed voorbeeld.

“Mijn doctoraatsonderzoek toont aan dat Vlaanderen moet investeren in afgescheiden fietspaden. Indien  er geen budget of plaatsgebrek is voor de aanleg van betere fietsvoorzieningen zullen omgevingsfactoren gerelateerd aan veiligheid (zoals het beperken van de snelheid of het verkeersvolume) de prioriteit moeten krijgen”, besluit Lieze Mertens.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sweco zet in publieke ruimte de mens op de eerste plaats

Sweco zet in publieke ruimte de mens op de eerste plaats

In een nieuw rapport beschouwt het ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau Sweco nabijheid, dichtheid en gedeelde snelheid als manieren om straten om te vormen tot broedplaatsen voor gezondheid en welzijn. ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau.[…]

Rome probeert duizenden iconische pijnbomen te redden

Rome probeert duizenden iconische pijnbomen te redden

Antwerpen wil van Groenplaats digitale toegangspoort maken

Antwerpen wil van Groenplaats digitale toegangspoort maken

N42 wordt veilige verbindingsweg

N42 wordt veilige verbindingsweg

Meer artikels