Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aedificas Foundation reikt haar prijzen voor 2015 uit

Aedificas Foundation reikt haar prijzen voor 2015 uit

De Aedificas Foundation, een initiatief van de Confederatie Bouw dat verenigingen of organisaties steunt die zich inzetten voor een maatschappelijk relevant project, heeft voor de derde keer haar jaarlijkse prijzen uitgereikt. De bouwbedrijven Cobelba-Besix uit Naninne, Debremaeker uit Buizingen, Roels uit Ternat en de Groep Stadsbader uit Harelbeke werden op vrijdag 27 november in de lokalen van het WTCB in Sint-Stevens-Woluwe bekroond omdat ze samenwerken met projecten waarin opleiding de sleutel biedt om kwetsbare kansengroepen opnieuw te integreren.

Besix en de firma Cobelba in de Besix-groep steunden Le Perron de L'Ilon in Namen, een organisatie die jonge mensen opleiding aanbiedt op de werkvloer, bv. tot keuken- of zakenhulp. Besix reikte een Staff Award van 10.000 ' uit en hielp tevens met de uitrusting van de opleidingsplek. De firma Jan Debremaeker nv ging een partnership aan met de vzw F.T.Q.P. in Brussel om twee bouwopleidingen te organiseren voor mensen met een zeer beperkte scholing, met als sluitstuk een stage in een bouwbedrijf. Doorgaans waarborgt de opleiding een baan na de leertijd en de stage.

De firma Roels werkte samen met de vzw Groep Intro, die beroepsopleidingen organiseert in Vlaanderen en Brussel. I.s.m. Roels werd aan het aanbod een opleiding tot dakdekker toegevoegd. Door een individuele beroepsopleiding in de onderneming (ibo) kan een stagiair nadien voort opgeleid worden in reële beroepsomstandigheden. Stadsbader Groep creëert als invoegbedrijf al verschillende jaren kansen op de arbeidsmarkt. Het engageert frequent mensen uit kansengroepen, die soms gedurende verschillende maanden begeleid worden door een peter in de onderneming. Bovendien heeft het met het Stadsbader Charity Fund een onafhankelijke vzw opgericht die sociale projecten steunt.

'De Aedificas Foundation werd een viertal jaar geleden opgericht als stichting van openbaar nut om maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) in bouwbedrijven te promoten en te stimuleren. Het betreft een vrijwillig engagement van een onderneming, die initiatieven neemt bovenop het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Bij dit mecenaat van bouwbedrijven focust hun maatschappelijk verantwoord ondernemen op het element 'People', met name de sociale dimensie van het ondernemen. Dit bedrijfsmecenaat komt niet enkel van het topmanagement, maar betrekt ook het personeel volledig bij de structurele ontwikkeling van initiatieven. Onze maatschappij en het ondernemerschap veranderen en de uitdagingen waarvoor wij staan, vereisen dat samengewerkt wordt in bedrijven en door bedrijven onderling om tot een duurzamere maatschappijvisie te komen. Een manier om zichtbaarheid te geven aan deze doelstelling is het organiseren van een jaarlijkse prijs die concrete initiatieven en projecten in de kijker zet waarbij bouwbedrijven hun bedrijfsmecenaat bekendmaken', verklaarde Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw en van de Aedificas Foundation.

Hij benadrukte dat alle grote, middelgrote en kleine bedrijven dankzij de Aedificas Prijs hun belangeloze dagelijkse betrokkenheid kunnen tonen om meer solidariteit en cohesie in de samenleving te creëren. 'De sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen is geen onbekend of theoretisch begrip meer, maar wordt op het terrein spontaan als normaal beschouwd en wordt aangemoedigd door het management van een onderneming. Sociaal engagement en investeringen in integratie- en opleidingsprojecten zijn in het algemeen het resultaat van een rechtstreekse betrokkenheid van het management, dat met zijn personeel tijd en/of geld vrijmaakt buiten de werkuren. De Aedificas Foundation tracht met haar prijs deze inbreng van bouwondernemingen te steunen en legt bijgevolg de nadruk op projecten van sociale integratie, afwisselend toegespitst op opleiding zoals dit jaar en op huisvesting zoals vorig jaar. De bekendheid van deze Aedificas Prijs groeit en hij is ook niet enkel weggelegd voor grote bedrijven', meldde Robert de Mûelenaere.

Maatschappelijk project

Jacques De Meester bedankte als voorzitter van de Aedificas Foundation iedereen voor zijn medewerking aan dit maatschappelijke project en de acties van de stichting. Hij juichte toe dat steeds meer bouwbedrijven een sociaal bewustzijn kweken en wil ze met deze prijzen een podium aanreiken.

'In 2013 kende de stichting de Aedificas Prijs voor het eerst toe aan twee projecten (een opleidings- en integratieproject voor twaalf- tot achttienjarigen in een moeilijke gezinssituatie in Deinze en het Brusselse project SOS Dépannage dat kwetsbare groepen dankzij renovatiewerken een gezondere en aangenamere huisvesting bood), waarbij elke laureaat 10.000 ' ontving. In 2014 verdrievoudigde het aantal ingediende projecten en stipuleerde de jury dat vier laureaten elk ' 5.000 in de wacht konden slepen ten gunste van de vereniging of instelling waarmee bouwbedrijven belangeloos samenwerkten', verklaarde de voorzitter.

De Aedificas Foundation Prijs beloont projecten die op een structurele manier streven naar meer welzijn en welvaart voor de meest kwetsbare of zwakkere groepen in onze samenleving. 'In 2014 lag hierbij de focus op samenwerkingsverbanden tussen bouwbedrijven met een focus op een betere huisvesting. De vier winnende projecten waren van Democo en Côte à Côté in Louvain-la-Neuve (aangepaste huisvesting voor jonge volwassenen met een motorische handicap), Eribo en de Unie der Zorgelozen (opvang- en cultuurplek voor kansarmen in het centrum van Kortrijk), Jacques Delens en les Fauteuils Volants (groepswoning voor minder mobiele personen) en Wust en Racynes (realisatie van startwoningen in Haccourt bij Luik met het oog op de sociale en maatschappelijke (her)integratie van kwetsbare jongvolwassenen', meldde Jacques De Meester.

Dit jaar ontving de jury 13 projecten, waaruit vier laureaten werden geselecteerd. De focus lag ditmaal op inschakeling van kwetsbare groepen via opleidingsprojecten buiten het normale opleidings- of vormingscircuit.

'Deze 13 initiatieven illustreren hoe mecenaat van ondernemingen op verschillende manieren kan leiden tot een grotere motivatie van het personeel, meer betrokkenheid en vooral een enorme fierheid van het personeel over het sociale engagement van zijn werkgever. Bouwondernemingen engageren zich dus meestal op een erg discrete manier om de integratiekansen van jongeren of kwetsbare groepen te verbeteren door opleiding, begeleiding en werk. We hopen dat deze prijzen kunnen stimuleren om nog meer en nog beter te doen', opperde de voorzitter van de Aedificas Foundation.

13 dossiers

Hij overliep de 13 dossiers in volgorde van hun indiening. Zo werkt Algemene bouwonderneming Driesen samen met Assjette in Hasselt aan de tewerkstelling van mensen met autisme met normale begaafdheid. A2Z Renovatie streeft samen met Eucora, het Europese Centrum voor Opleidingen van Oude Ambachtelijke Technieken, in het Brugse naar de uitwerking en uitbreiding van het opleidingsaanbod met het oog op het behoud van vakmanschap, kennis en vaardigheden in restauratie van erfgoed. Cobelba en Besix geven in de regio Namen een impuls aan le Perron de l'Ilon, waarbij opleiding een toeleiding wordt naar werk voor kwetsbare groepen en schooluitval moet verminderen. De Medts en Talentenwerf leiden in het Antwerpse kansarmen en langdurig werkzoekenden op en begeleiden hen naar werk in de bouw.

Debremaeker Jan bvba werkt samen met het Centre de Formation et Travail en Quartier Populaire aan de opleiding en maatschappelijke integratie van kwetsbare jongeren en 18- tot 25-jarigen. Democo en Le 8ième Jour werken aan het project 'Capucins' met het oog op zelfstandige huisvesting voor volwassenen met een geestelijke handicap. DRTB/Bâ-Thic zorgt samen met het Brusselse BRC Bouw voor technische opleidingen, begeleiding voor duurzaam bouwen en passende vacatures voor kwetsbare groepen. Jacques Delens werkt met het Brusselse BRC Bouw aan 'Passif Durable', een multidisciplinaire uitdaging voor de bouw van een duurzaam, modulair en transporteerbaar passiefpaviljoen.

Ets Jean Wust werkt met Isocèle, een opleidingsfirma gespecialiseerd in duurzaam bouwen, in Verviers aan de opleiding en integratie van jongeren. Patrimonia-Systimber en beschutte werkplaats/maakbedrijf/maatwerkbedrijf Zonnehoeve ontwikkelen samen in Nazareth de productie van het eerste demopaviljoen met Systimber, een systeem voor bouwen in massiefhout. Roels en Groep Intro streven in Anderlecht naar de integratie van kwetsbare groepen met een nieuwe opleiding van dakdekkers via een ibo. Socogetra ontwikkelt in Bergen met Au Four et Au Moulin een prachtig project verbonden aan een horeca-opleiding en de integratie van zwakkere groepen. Stadsbader wil diverse opleidings- en inschakelingsprojecten en het sociaal engagement van het eigen bedrijf kanaliseren en in het kader van het mvo-beleid in een Charity Fund structureren.

Corporate responsibility

'Het aantal ingediende projecten is bijna verdubbeld t.o.v. 2014 en het bewijs is geleverd dat bouwbedrijven mvo en corporate responsibility in hun beleid opnemen en uitbouwen met hun belangeloos engagement en hun structurele inzet voor doelgroepen die geen of minder kansen krijgen in het normale opleidingscircuit. Zowel kleinere bouwbedrijven als grotere organisaties kunnen projecten modelleren en naar eigen aanvoelen invullen en uitbouwen. Bedrijfsmecenaat is ook niet enkel geld geven, maar tevens structureel en zelf betrokken zijn en zich inzetten', benadrukte Jacques De Meester.

Juryvoorzitster Françoise Nyssens, tevens directrice van fvb-ffc Constructiv in Brussel, maakte de laureaten bekend. Ze is van nabij betrokken bij integratieprojecten waarvoor bouwondernemingen zich actief engageren en stelde de laureaten dan ook met kennis van zaken de gepaste vragen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Het familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout, gespecialiseerd in de productie en montage van aluminium ramen, gevels en zonnepanelen, zette de symbolische eerste spadesteek voor de bouw van een nieuwe, geautomatiseerde productiehal met een[…]

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring