Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aedificas Foundation beloont bouwbedrijven met een warm hart

Gerelateerde onderwerpen :

Aedificas Foundation beloont bouwbedrijven met een warm hart

De Aedificas Foundation bekroonde vier bouwbedrijven en de vier non-profit organisaties waarmee ze een samenwerking opzetten.

Vier bouwbedrijven en de non-profitorganisaties waarvoor zij zich inzetten, vielen op woensdag 12 december bij de Confederatie Bouw in Brussel in de prijzen tijdens de zesde uitreiking van de Aedificas Foundation Awards: Aelectrics en de vzw Liaan, Besix en de vzw TADA, Durabrik en de vzw Toontjeshuis, en Renotec en de vzw De Waaiburg. De vier winnende non-profitorganisaties ontvingen elk 5.000 € om hun project voort uit te bouwen, terwijl de gelauwerde bouwbedrijven bekroond werden met een trofee. Aan deze jaarlijkse wedstrijd namen ditmaal 15 combinaties van bouwbedrijven en non-profitorganisaties deel.

De Aedificas Foundation, een initiatief van de Confederatie Bouw, wil bouwbedrijven stimuleren om samen met non-profitorganisaties kwetsbare jongeren en groepen te steunen, zodat ze zich kunnen re-integreren in de maatschappij. “De bouw wordt vaak omschreven als een ruwe en harde sector. Toch bouwen heel wat bouwbedrijven niet enkel woningen en gebouwen, maar bouwen ze ook mee aan de toekomst van mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving”, looft Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. Deze bouwondernemingen doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), waarbij ze hun warm hart tonen.

De Stichting Aedificas wil dit maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bouw een gezicht geven. “De Confederatie Bouw richtte als één van de enige beroepsorganisaties in ons land een stichting van openbaar nut op in het kader van dit mvo-beleid. Heel wat bouwbedrijven passen vandaag al mvo toe en de Stichting Aedificas wil dit voort aanmoedigen. Mvo is immers geen toestand of een momentopname, maar een cultuur. Het gaat om een bewust beleid dat de 3 P’s (Profit, Planet en vooral People) centraal zet in de bedrijfsvoering”, meldt Robert de Mûelenaere.

Hij pleit voor sociaal innovatief en verantwoordelijk ondernemen met een vrijwillig engagement gedragen door heel het bedrijf, dat initiatieven neemt en steunt bovenop wat wettelijk verplicht is. Ondernemingen dragen immers een verantwoordelijkheid voor de impact van hun beslissingen en activiteiten op het milieu en de maatschappij. Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent dus niet alleen ten volle voldoen aan hun verplichtingen, maar ook meer investeren in mannen en vrouwen, menselijk kapitaal en relaties met stakeholders.

“De Aedificas Foundation wil dit mvo-beleid stimuleren, integreren en zelfs institutionaliseren in bouwbedrijven.  Bouwen gebeurt immers voor en met mensen in een duurzame maatschappij waarvoor wij samen verantwoordelijk willen en vooral kunnen zijn. Elke onderneming of instelling die bezorgd is om haar imago en haar reputatie moet zich verantwoordelijk voelen voor de maatschappij en het milieu. Mecenaat maakt integraal deel uit van dit mvo-beleid en laat toe om een socialer, aantrekkelijker en vooral dichter bij de burger gesitueerd imago uit te dragen. De Aedificas Foundation bevoordeelt competentie- of pro deo-mecenaat, partnerships met verenigingen met een sociaal of non-profit doel, de integratie in het HR-beleid en sociale actie gericht op de integratie en versterking van het welzijn van de meest kwetsbaren in onze samenleving”, houdt de gedelegeerde bestuurder van de Confederatie Bouw voor.

Gewezen voorzitter van de Confederatie Bouw Jacques De Meester, medeoprichter en voorzitter van de Stichting Aedificas, herinnert eraan dat deze organisatie in 2011 boven de doopvont werd gehouden en in 2012 voor het eerst haar awards uitreikte. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen vertaalt de waarden van een bedrijf en zorgt ervoor dat het zich kan onderscheiden, maar deze acties verenigen ook het personeel rond een gemeenschappelijk project: ze schenken een meerwaarde aan het HR-beleid en vervullen de medewerkers met trots dat ze mogen werken voor een sociaal verantwoordelijke werkgever. Kleine, middelgrote en grote bouwbedrijven zijn hiermee bezig. Ze bouwen voor, met en bij mensen. De bouw staat midden in de maatschappij en heeft iets unieks: wij bouwen het welzijn van ons allemaal, letterlijk en figuurlijk”, verklaart hij fier.

Vijftien dossiers

De voorzitter van de Aedificas Foundation overloopt tevens de vijftien dossiers die voor deze zesde editie werden ingediend: Aelectrics en Jeugdzorg Liaan, Aelectrics en Zonnehoeve Living +, Besix en TADA, B-Visible en Compaan Job, het schrijnwerkersbedrijf Bourdeaud’hui en  CPAS, D/M Vercruys­se en de Damiaanactie, Durabrik en de vzw Toontjeshuis, Ecolodge en de vzw Infirmiers de rue, Espaces en de vzw Logement et insertion, IRIS en de VDAB, Rentoc en vzw De Waaiburg, Socogetra en de vzw Solidarité Logement, Steygers en de vzw Sisahm, Vanhout en Theater Stap en VDB Tech (Vandenberghe) en de VDAB.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), fungeerde als juryvoorzitter. “Belangrijk voor de juryleden was de toetsing van het duurzame engagement in het bedrijf met een belangeloze en vrijwillige betrokkenheid van alle medewerkers van het bouwbedrijf bij het sociale project. Ook werd gekeken naar de manier waarop mvo een essentieel deel is van de bedrijfscultuur: samenwerkingen op lange termijn die groeien en groeipotentieel hebben, de maatschappelijke integratie van kansengroepen en zwakkeren die buiten de normale opvangnetten en/of -structuren vallen, competentiemecenaat eerder dan financiële sponsoring of donaties, en projecten in België voor een betere vorming en/of huisvesting in de breedste zin van het woord voor onze minder kansrijke medeburgers. De belangrijkste criteria waren uiteindelijk de link tussen het bouwbedrijf en het sociale project, de duurzaamheid van het project (geen “one shot”), de mate waarin het project deel uitmaakt van de onderneming en de bedrijfscultuur, de mate waarin het project minder kansrijke medeburgers een kans geeft en de samenwerking tussen een bouwbedrijf en een vereniging met een sociaal doel. De jury koos vier projecten die het best sporen met de vooropgestelde doelstellingen en evaluatiecriteria”, duidt hij.

Pieter Timmermans roept de vier winnaars in alfabetische volgorde naar voor, met als eerste het partnership tussen bvba Aelectrics uit Eke (Nazareth) en de vzw Jeugdzorg Liaan uit dezelfde gemeente, die hulp biedt aan kwetsbare jongeren, meestal kinderen geplaatst in opdracht van de jeugdrechter. Liaan is een private organisatie erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn die hulp en ondersteuning biedt aan jongeren tussen nul en 18 jaar in kwetsbare opvoedings- en moeilijke leefsituaties die er vaak worden ondergebracht in opdracht van de jeugdrechter, waarbij ook crisisopvang, uit de regio Gent en Aalst. Aelectrics, actief in elektriciteitswerken, biedt financiële steun en hulp bij de verbouwing van het bestaande gebouw en het optrekken van een nieuw gebouw. Het bedrijf vierde zijn twintigjarig bestaan met een sociaal engagement en werkt al jaren samen met Liaan vanuit de directie en steeds meer medewerkers. De prijs werd in ontvangst genomen door Yoran Overdulve van Aelectrics en Sonja Ramboer van Jeugdzorg Liaan, die meldde het geld te zullen benutten om hun gebouw te isoleren en voor de crisisopvang van nul- tot driejarigen.

De tweede award wordt uitgereikt aan Besix nv uit Sint-Lambrechts-Woluwe en de vzw TADA (ToekomstATELIERdel’Avenir), een zaterdagschool waar maatschappelijk kwetsbare tieners drie jaar lang elk weekend naartoe gaan. Medewerkers van Besix geven er gedurende vier zaterdagen vrijwillig en belangeloos bijlessen zodat de onontgonnen talenten van deze tieners ontwikkeld kunnen worden, de schooluitval gereduceerd wordt en betere kansen worden gecreëerd voor kansengroepen in de Brusselse gemeenten. Naast competentiemecenaat biedt het bouwbedrijf sinds 2013 ook financiële steun aan dit project. TADA groeit onafgebroken, heeft vandaag drie antennes (in Sint-Joost-ten-Node, Anderlecht en Kuregem) en bereikt zowat 640 jongeren in Nederlands- en Franstalige scholen. Patrick Delperdange van Besix en Baptiste Erpicum van TADA mochten de prijs ontvangen.

Olievlek

De derde prijs is weggelegd voor de nv Durabrik uit Drongen en de vzw Toontjeshuis. Durabrik richtte in mei 2017 de vzw Toontjeshuis op als co-housingmodel om inclusieve woonprojecten te ontwikkelen voor jongvolwassenen met een zorgbehoefte, zodat zij er levenslang kunnen wonen. Toontjeshuis wil een model van woon-leefomgeving creëren voor deze mensen, waarin hun geluk en kwaliteit van begeleid zelfstandig en levenslang wonen en leven centraal staat. Door samen te werken met o.a. de Pegode uit Niel, Ubuntu/EPO2 uit Zwevegem, Oranje uit Sijsele, Obra-Braken uit Gent, Vesta uit Sint-Niklaas, Oostrem uit Herent, het Eepos uit Laakdal/Geel en Open Thuis Limburg uit Hasselt werd een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk de Toontjeshuizen boven de doopvont gehouden om in heel Vlaanderen de doelstellingen van de vzw Toontjeshuis uit te voeren. Durabrik trekt vanuit zijn maatschappelijk engagement en persoonlijke betrokkenheid de aangepaste, modulaire, duurzame en circulaire ontwikkeling van de eerste Toontjeshuizen in Vlaanderen en stelt belangeloos zijn kennis ter beschikking vanaf het ontwerp, tijdens de opvolging van de werken en het beheer tot en met het in goede staat houden van het project. Iedereen bij Durabrik is bereid om vanuit zijn of haar engagement een extra mijl te lopen en zijn of haar persoonlijke netwerk aan te spreken voor hulp en om mensen te zoeken die het project een warm hart willen toedragen.

De prijs wordt overhandigd aan Charlotte Vandendriessche en voormalig financieel directeur van Durabrik Bert Niclaes, bestuurders van cvba-so Toontjeshuizen. “We richten ons tot jongvolwassenen met een handicap die willen samenwonen en samen ouder worden. Joost Callens, ceo van Durabrik, heeft overigens zelf een zoon (Toon) met een mentale beperking. We werken samen met negen zorgorganisaties in Vlaanderen, die regionaal met ons in zee zijn gegaan. Het is de bedoeling dat dit een olievlek wordt”, poneren ze.

Nv Renotec uit Geel en de vzw De Waaiburg uit dezelfde stad worden bekroond als de vierde laureaat. Medewerkers van dit afwerkings- en renovatiebedrijf zetten zich samen tijdens hun vrije tijd en met de steun van de directie belangeloos in voor De Waaiburg, die zich richt op een betere huisvesting voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. De groep vrijwilligers groeit en wil zich duurzaam engageren gestimuleerd door de mvo-bedrijfscultuur bij Renotec. Dit lokale samenwerkingsproject werd door elf collega’s vrijwillig opgezet met de medewerking van de directie, die resoluut inzet op een inclusief HR-beleid. Het sociale engagement van de medewerkers is gegroeid uit het besef dat niet iedereen het even goed heeft en dat dit veranderd kan worden mits inzet en steun aan onze medemens. De Waaiburg steunt jeugd en gezinnen die het nodig hebben in de regio.

Samenwerking door vrijwilligerswerk heeft ervoor gezorgd dat de tuin heraangelegd  en het buitenterras van kindergroep ‘De Leeuwerik’ verfraaid kon worden. Het project is geen “one shot”, maar wil een duurzaam engagement realiseren uitgaande van de behoeften en wensen van de medewerkers. HR-manager An Willaert en kwaliteitsmanager Vicky Dolézal van Renotec krijgen samen met Ingrid Baeyens van De Waaiburg deze vierde award overhandigd. “We hebben wafels gebakken, spaghetti gemaakt en tuinperken aangelegd. De brug slaan tussen de profit- en de non-profitsector zorgt voor extra winst”, glunderen ze.

Warme weken

“Vlaanderen beleeft bijna het einde van de traditionele eindejaarsacties rond  de Warmste Week, maar jullie projecten bewijzen dat het een heel jaar door “warme weken en dagen“ zijn. Onbekend is onbemind; veel wordt gerealiseerd zonder dat iemand daarover praat. Over dit engagement moet gecommuniceerd worden opdat het andere bouwbedrijven ertoe zal aanzetten om volgend jaar ook mee te dingen naar deze awards en hun projecten kenbaar te maken”, oppert Pieter Timmermans.

De juryvoorzitter vindt het belangrijk dat bedrijven hun engagement voor de samenleving tonen. “Ondernemingen en hun medewerkers staan immers niet los van die samenleving. Betrokkenheid en solidariteit zijn essentiële waarden binnen en buiten het bedrijfsleven. Deze vier laureaten tonen hun goed hart en willen kwetsbare groepen kansen geven”, looft de gedelegeerde bestuurder van het VBO.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Somers wil kmo's meer kansen geven bij overheidsopdrachten

Somers wil kmo's meer kansen geven bij overheidsopdrachten

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers gaat met de lokale besturen aan de slag om lokale ondernemingen meer te betrekken bij de relanceprojecten. De minister komt met vijf voorstellen. “Kleinere bedrijven maken nu vaak geen[…]

Goedgevulde orderboeken bij zwembadbouwers

Goedgevulde orderboeken bij zwembadbouwers

Warme zomer van vorig jaar doet vraag naar zonwering en terrassen exploderen

Warme zomer van vorig jaar doet vraag naar zonwering en terrassen exploderen

Open Wervendag gaat zondag volledig digitaal

Open Wervendag gaat zondag volledig digitaal

Meer artikels