Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Advies verzamelbesluit Vlarem II en Energiebesluit

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Advies verzamelbesluit Vlarem II en Energiebesluit

De Minaraad bracht een advies uit over het verzamelbesluit Vlarem II en het Energiebesluit. Dit advies bestaat uit drie inhoudelijk afzonderlijke hoofstukken die in relatie staan tot voorliggende ontwerpaanpassingen van het Energiebesluit en Vlarem II.

Hoofdstuk 1 gaat in op het beleid dat nodig is opdat alle Vlaamse gebouwen in 2050 een energielabel ‘A’ zouden hebben. De Minaraad blijft positief over het introduceren van renovatieverplichtingen, als versnellingsmaatregel om dit doel te behalen.


De Raad betwijfelt echter of men met wat voorligt ambitieus genoeg is, met name doordat men wil starten met een verplichting om te renoveren tot label ‘D’. In dat verband zijn er sommige, maar niet alle, raadspartners die stellen dat het beleid nu al onverkort op label ‘A’ moet inzetten, als renovatieverplichting bij residentiële woningen.


Maar alle raadspartners zijn het er over eens dat men moet vermijden dat er ‘lock-ins’ zouden ontstaan, investeringen die de latere benodigde investeringen aanzienlijk duurder of quasi onmogelijk maken.


Alle partners vinden het alleszins nodig dat de mogelijkheidsvoorwaarden worden gecreëerd om een hoog renovatieniveau bij woongebouwen voldoende kenbaar, haalbaar en betaalbaar te maken.


De Raad vraagt daarbij om prioritair in te zetten op verstaanbare en geïntegreerde informatie over de renovatieverplichtingen, zodat eigenaars bewustere keuzes kunnen maken.


Daarnaast vraagt de Raad om extra flankerend beleid te voorzien zodat iedereen mee kan: alle (potentiële) eigenaars alsook de bouwsector en renovatiebegeleiders. De Raad geeft daarbij concrete en constructieve aanbevelingen.


In Hoofdstuk 2 gaat de Minaraad in op de nieuwe verplichtingen met betrekking tot de eis van het minimum aandeel hernieuwbare energie. Inzake de verstrenging richting 2023 vraagt de Raad om geen onderscheid te maken tussen nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties. Wat betreft de voorgestelde eisen voor 2026 heeft de Minaraad evenwel vragen bij de praktische haalbaarheid hiervan.


In Hoofdstuk 3 geeft de Minaraad haar terugkoppeling over de voorgestelde verplichtingen met betrekking tot energieplanning voor bedrijven. De in dat verband benodigde wijzigingen in Vlarem II werden mee doorgevoerd naar aanleiding van de voorliggende aanpassing van het Energiebesluit.


De Minaraad is in het algemeen tevreden over de voorgestelde aanpassingen, vooral met betrekking tot het verstrengen van de eisen en het verruimen van de doelgroep.


Er werden alsnog enkele suggesties tot optimalisatie meegegeven, zoals goede voorbeelden uit het buitenland, de vraag tot schrapping van de resultaatsverbintenis bij sectorfederatieovereenkomsten en het verzoek om voorafname inzake de interne rentevoet, weg te laten. Dit in afwachting van de inhoudelijke onderhandelingen die nog opgestart moeten worden.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vandersanden publiceert rapport Collectief Welzijn

Vandersanden publiceert rapport Collectief Welzijn

Baksteenfabrikant Vandersanden lanceerde zopas zijn rapport Collectief Welzijn 2021. Met dit rapport wil Vandersanden op jaarlijkse basis zijn inspanningen en resultaten in kaart brengen op vlak van duurzaamheid over vier werkterreinen: het[…]

11/05/2022 | MilieuOndernemingen
Sweco verwerft AB Soil Remediation Experts uit Erpe-Mere

Sweco verwerft AB Soil Remediation Experts uit Erpe-Mere

Eerste Industrial Water Innovation Award is voor Xylem

Eerste Industrial Water Innovation Award is voor Xylem

Leuven integreert circulaire principes in overheidsopdrachten

Leuven integreert circulaire principes in overheidsopdrachten

Meer artikels