Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Actualisatie van het Standaardbestek 260

Actualisatie van het Standaardbestek 260

© All rights reserved © Corepics VOF 2012

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken actualiseert het Standaardbestek 260 'Kunstwerken en waterbouw' uit 2018 door het uitbrengen van een nieuw hoofdstuk ‘errata en aanvullingen bij versie 2.0 van het SB 260’. Het gebruik van de errata en aanvullingen bij versie 2.0 is verplicht voor overheidsopdrachten die vanaf 1 augustus 2022 bekendgemaakt worden.
De afdeling Expertise Beton en Staal (EBS) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken coördineert de samenstelling, de follow-up en de actualisering van het Standaardbestek 260 voor kunstwerken en waterbouw en de bijbehorende standaardteksten.
Het Standaardbestek 260 bundelt in één publicatie (in verschillende volumes) alle gemeenschappelijke bepalingen voor de uitvoering van werken in verband met kunstwerken en waterbouw.

Omdat sinds 2018 tal van belangrijke normen wijzigden en het domein nieuwe ontwikkelingen kende en men daarin ervaring heeft opgebouwd, was een actualisatie nodig. Een grote herziening van het SB 260 zal normaal pas gebeuren in 2024.

Vanaf nu kan het hoofdstuk errata en aanvulling bij versie 2.0 van het SB 260 samen met het standaardbestek 260 2.0 toegepast worden in bijzondere bestekken. Op 1 augustus 2022 wordt het gebruik verplicht.

Wijzingen

Voor het eerst zijn bepalingen opgenomen in verband met:
• lichte aanvulling met geëxpandeerde kleikorrels;
• controle boorpalen en diepwanden via CSL;
• bepalingen m.b.t. zichtbeton;
• meervoudige brugdekvoegen;
• waterslikkers bij renovatie;
• inspectievoorzieningen voor opleggingen bestaande bruggen.
 
Bovendien zijn belangrijke wijzigingen aangebracht in de hoofdstukken en onderdelen die handelen over:
• geotextiel voor waterbouwtoepassingen;
• bemalingen t.g.v. nieuwe richtlijn bemalingen;
• scheurwijdte beton, gebruik actieve of neutrale gronddruk, diepe glijvlakken (Hoofdstuk 21);
• trillingsanalyse kunstwerken;
• duurzaamheidseisen voor ontwerp: goede afwatering kunstwerk en conserveringseisen;
• grondonderzoek (o.a. peilbuizen, inclinometerbuizen, extensometers, Ménard pressiometerproef, bepaling glauconiet gehalte,…) (Hoofdstuk 22);
• toleranties inplanting en helling palen;
• verrekening inbrengen vrijstaande palen en stalen damplanken;
• betonnen heipalen en breedplaten die vallen onder BENOR;
• waterdichtheid diepwanden;
• beton en zelfverdichtend beton;
• beperken gebruik strekmetaal;
• staal: o.a. opname nieuwe norm NBN EN 1090-2 en gebruik testpanelen;
• rails: materialen en type rails;
• brugdekvoegen;
• laboratoriumkosten bij destructief onderzoek en horizontale vervormingsproef;
• conservering is nu inbegrepen in de posten voor brugdekvoegen en opleggingen;
• waterdichte bedekkingen (o.a. controles, herstelmaatregelen, …);
• haalkom met vaste haalpen;
• trekstaafsystemen;
• conservering (o.a. nieuwe norm NBN EN ISO 12944).
 
Het nieuwe hoofdstuk ‘errata en aanvullingen’ en de geconsolideerde versie van het standaardbestek 260 2.0 (kortweg SB 260 2.0a) kan nu al in digitale vorm worden geraadpleegd via de website van de afdeling Expertise Beton en Staal.
http://www.mow.vlaanderen.be/expertisebetonenstaal
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Spitsstroken en geluidsreductie op E313 Beringen, Tessenderlo en Ham

Spitsstroken en geluidsreductie op E313 Beringen, Tessenderlo en Ham

Om de doorstroming op de E313 te verbeteren worden spitsstroken ingevoerd tussen het complex 26 Beringen en complex 25 Ham. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal hiervoor de pechstroken uitbreiden tot volwaardige rijstroken. Concreet gaat[…]

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Werken aan nieuwe omleidingsweg in Tongeren starten eind dit jaar

Werken aan nieuwe omleidingsweg in Tongeren starten eind dit jaar

Meer artikels