Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Actieve gevels voor passieve kantoren

Actieve gevels voor passieve kantoren

Seraing, de stad van de voorheen bloeiende Waalse staalindustrie, gelegen aan de Maas, heeft een groot aantal fasen van herstructurering in deze sector doorlopen. Vastbesloten deze moeilijke pagina van de geschiedenis om te draaien en een nieuw elan aan de stad te geven, heeft het stadsbestuur onder impuls van zijn burgemeester een ambitieus plan van stedelijke vernieuwing opgezet.

Het nieuwe administratieve centrum is de eerste aanzet van dit omvangrijke masterplan. De eerste stap bij het ontwerp van een passief gebouw bestaat erin een maximale compactheid te vinden. De cilinder die een vorm heeft die het meest op een bol lijkt, was het volume dat voor het project werd gekozen.

'En omdat we twee diensten per verdieping moesten inplannen, hebben we een gebouw met de vorm van twee gedeeltelijk in elkaar overlopende cylinders gecreëerd. Elke cylinder bevat een niveau met kantoren per verdieping. De verbindingszone bevat de dienstruimtes en de verticale circulatie', legt Frédéric Séquaris van het bureau Greisch uit.

De hoogte van het gebouw in combinatie met deze originele vorm heeft het mogelijk gemaakt een buitengewoon hoge compactheidsscoefficient te bereiken. De volgende stap bestond erin het gebouw zo te oriënteren dat het een maximum aan gratis zonnestraling opvangt. De twee cilinders werden op een Oost-West-as opgericht, om een maximale geveloppervlakte naar het zuiden te kunnen richten.

Om van een maximale inertie gebruik te maken, werd het gebouw in gewapend beton opgericht. De onderzijden van de verdiepingsvloeren zijn zichtbaar in plaats van door verlaagde plafonds verborgen te worden. Zo functioneren ze volledig als warmteopslag in geval van een stijging van de binnentemperatuur. Om een afgifte van deze warmte tijdens de nacht te bekomen, is de centrale hal van het gebouw op zijn gehele hoogte doorstoken met een cilindervormige koker. Bovenop deze koker bevindt zich een afgesloten ruimte met grote, naar buiten opengaande vleugels.

Het behoeft geen betoog dat de isolatie en de luchtdichtheid met bijzondere zorg werd uitgevoerd om de criteria van de passiefstandaard te respecteren. Maar de grootste bijzonderheid van dit gebouw is de afwezigheid van airconditioning- en verwarmingssystemen. De eventueel aanvullende calorieën of frigorieën die het gebouw nodig heeft, worden door het ventilatiesysteem verzorgd. Om de afwezigheid van koeltechniek te compenseren, wordt 's nachts een dynamisch free cooling-systeem ingeschakeld.

De gebogen metalen gevels vormen zeker één van de grootste bijzonderheden en troeven van dit project. De glaselementen zijn van buitenaf gezien allemaal identiek, maar wisselen in werkelijkheid telkens een vast- en een draairaam af. Dit werd door het vleugeloverdekkende gamma AWS 75 BS.SI van Schüco mogelijk gemaakt. Alle ramen, ongeacht hun positie, zijn met een buitenjaloezie als CTB-zonwering uitgerust. Dit duo draairaam/zonwering speelt een belangrijke rol in de dynamische sturing van het binnenklimaat.

Gezond binnenklimaat

In dit gebouw werd alles gedaan om een gezond en comfortabel binnenklimaat voor de medewerkers te garanderen. De basisventilatie van elke verdieping wordt door temperatuur-, luchthoeveelheids- en luchtkwaliteitsmeters geregeld. De vaste zonweringen in de gangen garanderen de basis van de zonafscherming. Overdag zijn de ramen gesloten en de mobiele jaloezieën naar beneden gelaten om overhitting te voorkomen. In een gesloten positie laten de jaloezieën nog steeds 30% licht door en maken een uitstekend zicht naar buiten mogelijk.

'De absorptie van calorieën en frigorieën die voor de kantoorverdiepingen nodig zijn, gebeurt alleen via het dubbelstroom ventilatiesysteem met warmteterugwinning', verklapt Bruno Busch van het bureau NEO-IDES.

Temperatuursondes meten voortdurend de temperatuur. Bij een stijging van de binnentemperatuur activeert het gebouw zich 's nachts: de ramen gaan wijd open om verse lucht te laten binnenstromen en de buitenjaloezieën gaan naar beneden om de openingen tegen binnendringing te beschermen. De openingshoek van de ramen werd berekend op maat van de toevoer van vrije lucht die de jaloezieën toelaten.

Tergelijkertijd gaan ook de dakopeningen boven de centrale koker open. Zo wordt de door de ramen binnenkomende verse lucht met de warmte van de binnenlucht en van de betonnen platen verrijkt en ontsnapt door natuurlijke trek via de centrale koker (schoorsteeneffect). Indien noodzakelijk bespoedigen ventilatoren in het bovenste deel van de put de natuurlijke trek. Daardoor kan de binnentemperatuur van de kantoren voor de volgende ochtend tot 18° C teruggebracht worden.

Wegens de belangrijke rol die de gevels in dit project spelen, werd Schüco heel vroeg bij het ontwerpproces betrokken. De gevels van het gebouw dienen niet alleen als scheiding tussen binnen en buiten, ze dragen ook bij tot een dynamisch energiebeheer van het gebouw. Om aan de passiefstandaard te voldoen, werd het profielgamma AWS 75 BS.SI met een Uf-waarde van 1,3 W/(m²K) ingezet en met drievoudig glas uitgerust.

De ramen moesten ook door de centrale technische sturing geactiveerd kunnen worden om actief tot de free cooling bij te dragen. Het studiebureau heeft dus het gebruik van geïntegreerd, gemotoriseerd hang- en sluitwerk van het type Schüco TipTronic onderzocht. De extra uitdaging bestond erin om een 70 cm lange ketting te kunnen besturen om zo een voldoende opening te garanderen en de grote wanddikte te compenseren. Doordat de ramen niet met een handgreep zijn uitgerust, kan de gebruiker de bediening van ramen door de centrale technische sturing niet omzeilen.

De buitenjaloezieën als zonwering van het type CTB (Concealed Toughened Blind) van Schüco maken deel uit van elk raam en spelen in dit project een dubbele rol: overdag die van zonwering en 's nachts die van de inbraakbescherming. De jaloezieën die door de centrale technische sturing worden geopend en gesloten, verduisteren de ramen overdag om overhitting te voorkomen en bedekken de geopende ramen 's nachts om het binnenkomen van vogels en insecten tijdens de free cooling-fases te voorkomen. In gesloten toestand laat deze jaloezie nog 30% lucht van de raamoppervlakte door.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette