Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Actieplan voor duurzame mobiliteit

Actieplan voor duurzame mobiliteit

Vlaamse regering mikt op 40.000 cng-wagens en 60.000 elektrische wagens tegen 2020

In het kader van de Europese richtlijn Clean Power for Transport heeft de Vlaamse regering een actieplan opgesteld dat de mogelijkheden voor duurzame mobiliteit in sterke mate vergroot. In eerste instantie werd al de verkeersfiscaliteit hervormd door groene parameters op te nemen in zowel de jaarlijkse verkeersbelasting als de belasting op inverkeerstelling. De Vlaamse regering streeft ernaar om tegen 2020 40.000 cng-wagens en 60.000 elektrische wagens op de baan krijgen. De Vlaamse overheid geeft het voorbeeld door in 2020 minimum 10% van de nieuwe wagens elektrisch aan te kopen. Daarnaast zal minstens 7% van de nieuw gekochte wagens op cng rijden.

Dat lukt alleen wanneer de infrastructuur daar ook op voorbereid is. Daarom wil de Vlaamse regering het juiste kader scheppen voor de uitbreiding van o.m. die infrastructuur. Om de vergroening van het wagenpark te doen slagen, spreekt het actieplan naast infrastructuur ook van het financieel interessant maken van Clean Power Wagens, zoals dat gebeurd is door de hervorming van de verkeersfiscaliteit en de zero-emissiebonus voor elektrische en waterstofwagens.

Extra laadpunten

Dat is nodig omdat Vlaanderen achterop hinkt inzake laadinfrastructuur voor elektrische wagens en tankstations voor cng- en waterstofwagens. Eerder werd al aangekondigd dat er tegen 2020 5.000 extra laadpunten moeten komen. Die ambities worden voort geconcretiseerd, ook m.b.t. waterstoftankstations, waarvan er tegen 2020 een twintigtal van moeten bijkomen, en cng-tankstations, waarvan er 300 extra zijn gepland. Dat komt neer op ongeveer één cng-tankstation per gemeente. De Vlaamse regering mikt op alle beloftevolle technologieën om te zien welke technologie het meest aanslaat. Daarom wordt gewerkt rond waterstof- en elektrische voertuigen en cng-wagens.

Een goed infrastructuurnetwerk voor Clean Power Wagens veronderstelt ook een goede interoperabiliteit tussen de aanbieders. Voor laadpalen voor elektrische wagens wordt in het actieplan een eenvoudige betaalwijze vooropgesteld die toelaat dat gebruikers terechtkunnen bij laadpalen van alle aanbieders. Om dat te versterken, zullen standaarden worden opgenomen voor stekkers e.d. Om het infrastructuurnetwerk in te bedden in een Europese context wordt gestreefd naar zogenaamde corridors die langs snelwegen snelle laadinfrastructuur voorzien.

Clean Power Wagens

Om de vergroening van het wagenpark te doen slagen, spreekt het actieplan behalve van infrastructuur ook van het financieel interessant maken van Clean Power Wagens, zoals gebeurd is door de hervorming van de verkeersfiscaliteit en de zero-emissiebonus voor elektrische en waterstofwagens. Daarnaast wil de Vlaamse overheid ook zelf het goede voorbeeld geven.

Het actieplan focust niet alleen op milieuvriendelijke personenwagens, maar wil raken aan alle aspecten van duurzame mobiliteit. Daarom spreekt het eveneens over de vergroening van het openbaar vervoer en de binnenvaart. Hiertoe worden ook doelstellingen geformuleerd over het aanbod van walstroom en lng-bunkers in havens. Ook elektrische fietsen zullen een belangrijke rol vervullen in het nieuwe mobiliteitsmodel en doen dat vandaag al: vandaag is al liefst een kwart van de verkochte fietsen elektrisch.'

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Het familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout, gespecialiseerd in de productie en montage van aluminium ramen, gevels en zonnepanelen, zette de symbolische eerste spadesteek voor de bouw van een nieuwe, geautomatiseerde productiehal met een[…]

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring