Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Actie voor effectievere testen brandveiligheid bouwmaterialen

Gerelateerde onderwerpen :

,
Actie voor effectievere testen brandveiligheid bouwmaterialen

Brandweerlui uit heel Europa voerden vorige week actie aan het Europese parlement in Brussel. Ze eisen dat de Europese Unie meer aandacht besteedt aan brandveiligheid. Jaarlijks kosten branden ongeveer vierduizend Europeanen het leven. De recente brand in de Londense Grenfelltoren toont bovendien aan dat betere testprocedures nodig zijn om de brandveiligheid van bouwmaterialen na te gaan.

De actie krijgt alvast de steun van Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA). “De panelen die aan de buitenzijde van de Grenfelltoren gebruikt werden, zouden de bluswerken bemoeilijkt hebben. Hoewel er al Europese regels bestaan over de normen waaraan bouwmaterialen moeten voldoen, is er nood aan betere testprocedures. Net zoals de uitstoot van wagens binnenkort in een realistisch kader getest moet worden, moet dit ook voor de brandveiligheid van bouwmaterialen gebeuren. Dat betekent testen op grotere schaal en in omstandigheden waarin de bouwmaterialen ook effectief gebruikt zullen worden”, verklaart Van Bossuyt.

Als voorzitter van de commissie Interne markt en Consumentenbescherming plaatste het Europarlementslid dit thema nog vóór het zomerreces op de parlementaire agenda. Ze benadrukt dat brandveiligheid hoofdzakelijk een bevoegdheid is van de lidstaten, maar dat de EU wel degelijk kan bijdragen tot meer brandveiligheid.

“Er is nood aan meer overleg tussen de lidstaten over brandveiligheid, zoals bijvoorbeeld gebeurt met verkeersveiligheid. De lidstaten die voorop lopen op het vlak van brandveiligheid kunnen op een dergelijk overlegplatform aan andere lidstaten goede praktijken meegeven. Momenteel is er vreemd genoeg geen overleg. Daarom zijn de evacuatieprocedures, de symbolen voor evacuatie en andere levensreddende procedures in vrijwel elke lidstaat verschillend. Ik pleit niet voor een harmonisering, maar ben er wel van overtuigd dat de verschillende lidstaten van elkaar kunnen leren”, zegt Annick Van Bossuyt.

Jaarlijks zijn er op z’n minst vijfduizend brandincidenten in Europa. De jaarlijkse kosten lopen op tot 126 miljard €, wat voor duurdere brandverzekeringen zorgt.

“Brandveiligheid raakt iedereen. Elk jaar belanden ongeveer 70.000 Europeanen met brandwonden in het ziekenhuis. Als beleidsmakers is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit aantal drastisch naar beneden kan en dat we drama’s zoals in de Grenfelltoren in de toekomst vermijden. De Europese Commissie heeft concrete plannen om de gebouwen in Europa brandveiliger te maken. Europa heeft uiteraard niet alle oplossingen in handen, maar moet bijdragen met de middelen waarover het beschikt”, besluit Van Bossuyt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

De meeste dossierstukken die te maken hebben met het openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning zullen vanaf half mei online te vinden zijn. Die ingreep gebeurt om zoveel mogelijk te vermijden dat documenten die al digitaal beschikbaar[…]

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Meer artikels