Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Accijnsverlaging voor bedrijven met energiebeleids­overeenkomst

De federale ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed waarmee het accijnstarief voor bedrijven met een energiebeleidsovereenkomst verlaagd wordt tot het Europese minimum. Het voorontwerp van wet wordt nu overgemaakt aan de Raad van State voor advies.

De energiebeleidsovereenkomst werd opgesteld om de energie-efficiëntie van energie-intensieve bedrijven te verbeteren, zonder hun groeikansen te ondermijnen. In dit kader dragen de ondernemingen ook bij aan de realisatie van de CO2- en energie-efficiëntiedoelstellingen in ons land. Voorbeelden van energie-intensieve sectoren zijn de chemische, ijzer- en staalindustrie.

In het kader van de energiebeleidsovereenkomst konden bedrijven die een vergunning 'milieudoelstelling' hadden, rekenen op steun d.m.v. van verlaagde accijnstarieven. Deze steun liep echter in Wallonië af op 31 december 2013 en in Vlaanderen op 31 december 2014. Vanuit Europa kwamen signalen dat een nieuwe, gelijkaardige aanvraag niet weerhouden zou worden, rekening houdend met de geldende regels inzake staatssteun.

Vanaf dat moment moesten bedrijven die eerder een verlaagd accijnstarief of nultarief genoten, dus wel een accijnstarief van 0,9916 '/MWh betalen. Om het verlies van deze bedrijven te minimaliseren zal de regering het accijnstarief nu dus verlagen naar het Europese minimum. Concreet betekent dit een verlaging van van 0,9916 '/MWh naar 0,54 '/MWh.

'Door de accijnzen op aardgas te verlagen voor bedrijven die onder de energiebeleidsovereenkomst vallen, compenseren we de betrokken bedrijven. Ook de Programmawet van 27 december 2004 voorziet een aantal alternatieve maatregelen waarop beroep kan gedaan worden om mogelijke verliezen op te vangen', besluit minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Tijdens de Dag van de architectuur op zondag 17 oktober kan je kennismaken met een heleboel bijzondere projecten in Vlaanderen en Brussel. Ruim honderd gebouwen en veertig architectenkantoren zetten de deuren open voor een uitzonderlijke blik[…]

Objectief schattingsverslag vormt basis voor bedrag woonlening

Objectief schattingsverslag vormt basis voor bedrag woonlening

Cofinimmo bouwt woonzorgcentra in Frankrijk en Spanje

Cofinimmo bouwt woonzorgcentra in Frankrijk en Spanje

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem