Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Accijnsverlaging voor bedrijven met energiebeleids­overeenkomst

De federale ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed waarmee het accijnstarief voor bedrijven met een energiebeleidsovereenkomst verlaagd wordt tot het Europese minimum. Het voorontwerp van wet wordt nu overgemaakt aan de Raad van State voor advies.

De energiebeleidsovereenkomst werd opgesteld om de energie-efficiëntie van energie-intensieve bedrijven te verbeteren, zonder hun groeikansen te ondermijnen. In dit kader dragen de ondernemingen ook bij aan de realisatie van de CO2- en energie-efficiëntiedoelstellingen in ons land. Voorbeelden van energie-intensieve sectoren zijn de chemische, ijzer- en staalindustrie.

In het kader van de energiebeleidsovereenkomst konden bedrijven die een vergunning 'milieudoelstelling' hadden, rekenen op steun d.m.v. van verlaagde accijnstarieven. Deze steun liep echter in Wallonië af op 31 december 2013 en in Vlaanderen op 31 december 2014. Vanuit Europa kwamen signalen dat een nieuwe, gelijkaardige aanvraag niet weerhouden zou worden, rekening houdend met de geldende regels inzake staatssteun.

Vanaf dat moment moesten bedrijven die eerder een verlaagd accijnstarief of nultarief genoten, dus wel een accijnstarief van 0,9916 '/MWh betalen. Om het verlies van deze bedrijven te minimaliseren zal de regering het accijnstarief nu dus verlagen naar het Europese minimum. Concreet betekent dit een verlaging van van 0,9916 '/MWh naar 0,54 '/MWh.

'Door de accijnzen op aardgas te verlagen voor bedrijven die onder de energiebeleidsovereenkomst vallen, compenseren we de betrokken bedrijven. Ook de Programmawet van 27 december 2004 voorziet een aantal alternatieve maatregelen waarop beroep kan gedaan worden om mogelijke verliezen op te vangen', besluit minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tips & Tricks

Tips & Tricks

In een deze reeks, exclusief voor Bouwkroniek, geven we praktische en haalbare tips om de slaagkansen van je offertes gevoelig te verhogen.

23/10/2020 |
Bouwprofessionals welkom in virtuele stad van de toekomst

Bouwprofessionals welkom in virtuele stad van de toekomst

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Nieuwe methode om verf te testen

Nieuwe methode om verf te testen