Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Abtskwartier in Leuvense abdij krijgt na restauratie nieuwe bestemming

Gerelateerde onderwerpen :

,
Abtskwartier in Leuvense abdij krijgt na restauratie nieuwe bestemming

Het Nieuw Abtskwartier van de Abdij van Vlierbeek in de Leuvense deelgemeente Kessel-Lo ondergaat de komende drie jaar een grondige restauratie en krijgt een nieuwe bestemming. Op de eerste en tweede verdieping zal de Kerkfabriek O.L.V. Vlierbeek elf studio’s inrichten voor jongvolwassenen in een kwetsbare situatie. Het initiatief past in het Leuvense actieplan tegen dak- en thuisloosheid.
De restauratie van het Nieuw Abtskwartier van de Abdij van Vlierbeek zal ongeveer drie jaar duren en wordt geraamd op 5 miljoen €. Het project wordt gefinancierd door de stad Leuven, de Kerkfabriek en het Agentschap Onroerend Erfgoed.
 
Op de gelijkvloerse en gedeeltelijk ook op de tweede verdieping van het gebouw komen zalen voor divers gebruik, iets waarnaar de verenigingen en organisaties die actief zijn op de abdijsite erg uitkijken.
 
De Kerkfabriek, is vanuit haar sociaal engagement en in lijn met de historische opdracht van een abdij begaan met het lot van kwetsbare groepen in de maatschappij en besliste om in het gebouw onder meer een huisvestingsproject te realiseren voor jongvolwassenen die dreigen dak- of thuisloos te worden.
 
Dat gebeurt in samenwerking met Mind the Gap, een coalitie van verschillende organisaties die dak- en thuisloosheid van jongeren wil aanpakken. Als partner van de Europese en internationale A Way Home beweging is Mind the Gap Leuven een collectief van organisaties uit verschillende sectoren, van hulpverlening tot justitie, van vrije tijd tot tewerkstelling.
 
Mind the Gap Leuven voorkomt en bestrijdt via actie op diverse terreinen dak- en thuisloosheid bij Leuvense jongeren. De Wissel vzw is één van de initiatiefnemers en een actieve partner binnen de beweging. Vanuit haar ervaring in residentiële jeugdhulpverlening zal De Wissel vzw het huisvestingsproject in het Nieuw Abtskwartier mee helpen uitbouwen.
 
“We willen van het Nieuw Abtskwartier een plek maken waarbij er voldoende ruimte is voor de gebruikers om elkaar te ontmoeten en samen te leven. Op de eerste en tweede verdieping zullen we elf studio’s bouwen voor jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar. We beogen een mix tussen mensen met een kwetsbaar profiel en zij die al steviger in het leven staan. Dit moet een plek worden waar beide groepen zich kunnen thuis voelen. Een plek die ook verbinding maakt met alle organisaties en mensen die actief zijn op de abdijsite”, zegt Hans Smeyers, voorzitter van de Kerkfabriek.
 
“Er komt heel wat kijken bij zo’n woonproject. We willen het zoveel mogelijk op maat van de jongeren vorm geven en hen betrekken bij de invulling, de begeleiding en zelfs de inrichting. Voor de begeleiding zullen de partners van Mind the Gap nauw samenwerken en ook de aanmelding zal vanuit verschillende diensten kunnen gebeuren. Want het zijn niet alleen jongeren die uitstromen uit jeugdhulpverlening die een moeilijke start kennen. Ook voor andere jongeren, die via andere kanalen zoals het OCMW of het ruime welzijnswerk worden bereikt, kan dit project het verschil maken”, verklaart Helen De Brauwere,  verantwoordelijke interne coördinatie van De Wissel vzw en mede-initiatiefnemer van  Mind the Gap Leuven.
 
Dit initiatief kadert in het Leuvens actieplan tegen dak- en thuisloosheid. In aanloop naar dat actieplan organiseerde de stad Leuven een jaar geleden een studie naar het aantal dak- en thuislozen en hun belangrijkste kenmerken. Dat onderzoek werd uitgevoerd door de KU Leuven in nauwe samenwerking met 36 organisaties die actief zijn op het terrein.
 
Uit de telling werd duidelijk dat een vijfde van de Leuvense dak- en thuisloze mensen jonger dan 25 is. Van de in totaal 108 jongvolwassenen verblijft een deel in opvanginitiatieven, maar de meeste van hen logeren bij vrienden of familie omdat ze zelf geen stabiele thuis hebben. Veel van deze jongeren werden dak- of thuisloos na conflict met hun familie.
 
“Zonder stabiele woonplek kunnen deze jongeren niet leren, werken of een leven uitbouwen, wat hun toekomst hypothekeert. In ons actieplan tegen dak- en thuisloosheid schenken we een bijzondere aandacht aan jongvolwassenen. Het creëren van woonprojecten die aan de noden tegemoet komen, is één van de specifieke acties die we inschreven”, legt de Leuvense schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden uit.
 
Ook schepen van Wonen Lies Corneillie is blij met het initiatief. “Binnen het Leuvense actieplan tegen dak- en thuisloosheid staan het voorkomen van dak- en thuisloosheid en het bieden van woonoplossingen centraal. Wat de Kerkfabriek en Mind the Gap hier samen willen realiseren, sluit helemaal aan bij deze doelstellingen. We zijn er als stadsbestuur van overtuigd dat dit woonproject heel wat jongeren zal helpen bij het vinden van hun plekje in de samenleving, vanuit de veilige zekerheid van een dak boven hun hoofd en een warme thuis”, besluit Corneillie.
Vanaf l.: schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden, Helen De Brauwere van Mind the Gap, Hans Smeyers van de Kerkfabriek Vlierbeek en schepen van Wonen Lies Corneilllie.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste fase masterplan MKG en KIK in Jubelpark Brussel gestart

Eerste fase masterplan MKG en KIK in Jubelpark Brussel gestart

De Regie der Gebouwen heeft zopas het startschot gegeven voor de haalbaarheidsstudie van het Museum Kunst en Geschiedenis (MKG) en van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in het Jubelpark in Brussel. Deze haalbaarheidsstudie[…]

03/09/2021 | ErfgoedRestauratie
Restauratie Leuvense Sint-Michielskerk zal jaren duren

Restauratie Leuvense Sint-Michielskerk zal jaren duren

"Stop de verplichte miljoenensubsidies aan kerkfabrieken"

"Stop de verplichte miljoenensubsidies aan kerkfabrieken"

Nazareth: Burgerlijk Godshuis wordt verder aangepakt

Nazareth: Burgerlijk Godshuis wordt verder aangepakt

Meer artikels