Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aarschotse stationsomgeving wordt voort opgewaardeerd

Aarschotse stationsomgeving wordt voort opgewaardeerd

De Aarschotse burgemeester André Peeters mag uitkijken naar de renovatie van de parking achter het warenhuis Carrefour, de renovatie van de perronluifels ter hoogte van de sporen en het plaatsen van liften in de onderdoorgang van het station.

In het kader van de realisatie van het masterplan ‘Aarschot op Sporen’, dat de stad Aarschot in 2007 opstelde, plant de NMBS enkele belangrijke bijkomende werkzaamheden rond het station.

Het betreft o.m. de renovatie van de parking achter het warenhuis Carrefour, de renovatie van de perronluifels ter hoogte van de sporen en het plaatsen van liften in de onderdoorgang. Bovendien laten de stad Aarschot en de NMBS deze zomer elf toezichts- en controlecamera’s installeren in de fietsenstallingen van het station.

De luifels zijn onderhevig aan betonrot, vooral ter hoogte van het eerste perron. Om de toegankelijkheid te verbeteren plaatst de NMBS liften in de onderdoorgang zodat ook minder mobiele reizigers of reizigers met zware bagage vlot naar elk perron kunnen. Deze werkzaamheden zaten al als deelprojecten in de plannen voor de aanleg van de voetgangersbrug en de aanleg van de parking achter het station, maar werden om budgettaire redenen in de tijd gespreid. Ze kosten ongeveer 2 miljoen € en worden in de tweede helft van dit jaar of in het voorjaar van 2019 uitgevoerd.

Parking Carrefour

Ook de parking achter het warenhuis Carrefour krijgt een facelift. Deze parking, die uitgeeft op de Leuvensesteenweg en 211 plaatsen telt, ligt naast de sporen en maakt deel uit van een grotere parking die bijna tot aan het stationsgebouw reikt. De verharding van deze ideale parkeergelegenheid voor pendelaars verkeert evenwel in een slechte staat, de parkeervakken zijn niet goed afgebakend en er is geen verlichting.

Waarschijnlijk dit jaar nog laat de NMBS de asfaltverharding vernieuwen en verlichting plaatsen. De weg wordt aangelegd in zwarte asfalt zoals de huidige rijstroken en de parkeerplaatsen zullen uit betongrasdallen bestaan. Omwille van de veiligheid voor de reizigers en de omliggende gebouwen zullen aan de rand van het perceel enkele populieren gekapt worden. De kostprijs voor de her­aanleg van deze parking bedraagt ongeveer 400.000 €.

“De stad was al enkele jaren vragende partij om deze werkzaamheden uit te voeren. Net zoals de nieuwe parking achter het station levert de parking aan het warenhuis Carrefour immers een belangrijke bijdrage om de vroeger zeer drukke Stationsstraat en aanpalende straten autoluw te maken. De her­aanleg van deze parking zal de veiligheid verhogen, de verkeersafwikkeling vlotter laten verlopen en een efficiënter gebruik ervan toelaten”, beseft burgemeester André Peeters.

Camerabewaking

“Op de gemeenteraadszitting van 26 maart leggen we ook de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de NMBS voor i.v.m. de camerabewaking in de fietsenstallingen van het station. De stad draagt de investeringskost voor elf toezichts- en controlecamera’s, waarvan de kostprijs 40.410 € bedraagt. We betalen ook de exploitatiekosten van 571 € per camera per jaar. De NMBS zal de toezichts- en controlecamera’s plaatsen. We kwamen overeen dat de NMBS dit nog vóór de grote vakantie in orde brengt”, licht de burgemeester toe.

De stad geeft de NMBS het mandaat voor het bekijken van de camerabeelden. Operatoren zullen ze bekijken in een controlekamer van CSS (Corporate Security Service) in Brussel, die binnen de NMBS verantwoordelijk is voor het veiligheidsbeleid. De beelden zullen telkens zeven dagen bewaard worden in het Security Operations Center (SOC) van CSS en de politiezone Aarschot kan ze steeds opvragen bij het SOC.

“We hebben afgesproken dat onze politiediensten de beelden via e-mail kunnen opvragen en vervolgens toegang krijgen tot de server om ze te downloaden. De camera’s zullen een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen de fietsdiefstallen in de fietsenstallingen”, besluit André Peeters.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Haalbaarheidsstudie voor uitbreiding fietsnetwerk Brussel

Haalbaarheidsstudie voor uitbreiding fietsnetwerk Brussel

In opdracht van Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, werd een haalbaarheidsstudie toegewezen voor drie potentiële fietsroutes om het fietsnetwerk in het Brusselse Gewest uit te breiden. Het streefdoel is dat de studies begin 2022[…]

Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Meer artikels