Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aarschots geld voor erosiebestrijdingsplan

Gerelateerde onderwerpen :

Aarschots geld voor erosiebestrijdingsplan

In het meerjarenplan dat de Aarschotse gemeenteraad op 27 november goedkeurde, zijn middelen voorzien om de ingrepen bepaald in het erosiebestrijdingsplan uit te voeren.

 

“De goedkeuring van het erosiebestrijdingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Deze maand zullen we het erosiebestrijdingsplan ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad, maar het was belangrijk om de vereiste financiële middelen nu al in het meerjarenplan op te nemen”, verduidelijkt schepen van Landbouw en Groen- en Afvalbeleid Christel Verlinden (l. op de foto). 

Het erosiebestrijdingsplan is er gekomen i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant. Om de opmaak ervan te coördineren heeft de provincie een erosiebestrijdingscoördinator onder de arm genomen. “Voor de opmaak van het plan, de begeleiding door de erosiebestrijdingscoördinator en de uitvoering voorzien we financiële middelen in het meerjarenplan van de stad. Hier staan ook telkens subsidies van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant tegenover. Jaarlijks schrijven we 50.000 €  in langs uitgavenzijde. In 2018 voorzien we zelfs 170.000 € omdat de herprofilering van de wachtbekkens in Gelrode dan op het programma staat”, kondigt schepen Verlinden aan.

Voorbeelden van erosiebestrijdende maatregelen zijn het herstel van beschadigde taluds en de aanleg van houthakseldammen, grasbufferstroken en een erosiepoel. Het eerste project in Rillaar is de aanleg in 2018 van twee houthakseldammen aan de akkers in de Molenstraat.

“Met zijn glooiende hellingen is Rillaar net als Gelrode heel mooi gelegen, maar met de felle overstromingen nog in gedachten zijn erosiebestrijdende ingrepen erg dringend. Het is nu zaak om de modder van de akkers uit de dorpskern van Rillaar te houden. In Gelrode, waar we al hard gewerkt hebben aan het proper maken van de wachtbekkens, gaan we ook nog het slib ruimen om het water op te vangen vóór het van de hellingen het dorp binnenstroomt”, meldt Christel Verlinden.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Jan De Nul installeert fysiochemische grondwasinstallatie

Jan De Nul installeert fysiochemische grondwasinstallatie

Jan De Nul en milieudochter Envisan bieden als eerste speler op de Waalse markt een fysicochemische reiniging van vervuilde gronden aan. Beiden staan voor 100% circulaire oplossingen voor licht tot zwaar vervuilde gronden en sedimenten. Envisan[…]

MBG, Democo en AG Real Estate leveren werfwater aan brouwerij

MBG, Democo en AG Real Estate leveren werfwater aan brouwerij

CFA wil jaarlijks 2 miljoen paar oude werkschoenen inzamelen

CFA wil jaarlijks 2 miljoen paar oude werkschoenen inzamelen

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Meer artikels