Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aarschot en NMBS realiseren

Aarschot en NMBS realiseren

nieuw parkeerpark bij station

De NMBS en de stad Aarschot gaven op vrijdag 24 april officieel het startschot voor de aanleg van een nieuw groen parkeerpark bij het plaatselijke station. Dit parkeerpark, dat over 1.203 groene parkeerplaatsen en een nieuwe stalling voor 432 fietsen zal beschikken, wordt ook een nieuwe publieke ruimte waar allerlei activiteiten en evenementen kunnen plaatsvinden. Kumpen uit Hasselt fungeert als hoofdaannemer van de vier fasen. In het voorjaar van 2017 moet het nieuwe parkeerpark klaar zijn.

De NMBS investeert ruim 4 miljoen ' in het nieuwe parkeerpark voor treinreizigers. De stad en de provincie Vlaams-Brabant passen 320.000 ' bij voor de aanleg van het centrale fietspad en de groene heuvel.

Om de hinder voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken, laat de NMBS de werkzaamheden gefaseerd uitvoeren en houdt ze de werfinname zo beperkt mogelijk. De eerste fase loopt van april tot oktober. Een gedeelte van de huidige parking werd al ingericht als werfzone, zodat daar tijdens de werkzaamheden van de startfase niet meer kan worden geparkeerd. Wanneer dit gedeelte klaar is en opnieuw in gebruik genomen kan worden, start de aannemer met de uitvoering van de tweede fase waarbij hij in een nieuwe zone werkt. Zo wordt het nieuwe parkeerpark tot het voorjaar van 2017 in vier fasen afgewerkt.

De parking blijft tijdens de werkzaamheden steeds bereikbaar, maar er zullen wel minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Daarom willen de NMBS en de stad Aarschot zoveel mogelijk reizigers aanmoedigen om met de fiets of het openbaar vervoer naar het station te komen. Er zijn veilige overdekte fietsenstallingen beschikbaar.

Groene stationsomgeving

Bij de werkzaamheden krijgen zowel de autoparking als de nieuwe fietsenstalling een fris groen jasje aangemeten. Bomen en groenaanplantingen op de autoparking zullen de nieuwe groenzone van het park Elzenhof tot aan de Demer doen reiken. Een nieuwe groene heuvel fungeert als herkenningspunt en vervolledigt het geheel. De nieuwe fietsenstalling krijgt een volledig groen dak en komt wat verzonken te liggen naast de sporenbundel en de voetgangerstunnel. Met het parkeerpark willen de NMBS en de stad Aarschot van de huidige achterkant van het station een voorkant maken.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan een duurzame waterhuishouding. De parkeerplaatsen worden immers aangelegd met grasdallen waardoor het regenwater in de grond kan infiltreren. Het hemelwater van de rijvakken wordt opgevangen in een ondergronds bufferbekken.

Ook verkeersveiligheid vormt een prioriteit. Zo zullen reizigers, fietsers en voetgangers zich op een veilige manier door het parkeerpark kunnen begeven. Er worden voldoende veilige doorsteekmogelijkheden voorzien naar het centraal gelegen pad dat in verbinding staat met het centrale plein. Het centrale voet- en fietspad wordt slechts tweemaal gekruist door autobestuurders.

Het hemelwater van de rijvakken wordt opgevangen in een ondergronds bufferbekken.

De stationsomgeving van Aarschot wordt een aangename omgeving met veel ruimte voor voetgangers en fietsers, waar reizigers vlot van het ene op het andere vervoermiddel kunnen overstappen. Er komt een nieuwe centrale toegang vanuit de Nieuwlandlaan tot het parkeerpark die het geheel zal ontsluiten. Een centraal plein met een kunstwerk en een kiss and ride-zone fungeert als vertrek- en aankomstplein.

Het parkeerpark vormt bovendien een multifunctionele ruimte die ook benut kan worden voor evenementen. Gedeeltes kunnen afgesloten worden om er bv. optredens, een openluchtcinema, markten (niet de wekelijkse donderdagmarkt), een sporthappening, een openluchttentoonstelling of een straatcircus te organiseren. Ook de aangrenzende terreinen van het Elzenhof, de groene heuvel, de Demerkade, enz. kunnen in de toekomst gebruikt worden voor dergelijke activiteiten.

Aarschot op Sporen

De ontwikkeling van het parkeerpark vormt de volgende stap in de realisatie van het masterplan 'Aarschot op Sporen' waarmee deze stad laureaat werd in de wedstrijd 'Stedenbeleid' van het Vlaamse Gewest. De stationsomgeving wordt zo omgevormd tot een multifunctionele en aantrekkelijke verbindingszone tussen de stadskern enerzijds en de bedrijvenzone Nieuwland en het parkgebied Elzenhof anderzijds.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette