Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aanwezigheidsregistratiesysteem kiezen

Aanwezigheidsregistratiesysteem kiezen

Voor de aanwezigheidsregistratie op grote bouwplaatsen (ook 'checkinatwork' genoemd), die sinds 1 april 2014 verplicht is, stelt de overheid zelf vier standaardmethodes voor die uitgebreid beschreven worden op de website van de Belgische Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be). De vierde methode maakt gebruik van een webservice en laat nieuwe ontwikkelingen van softwareleveranciers toe. Enkele daarvan worden in dit artikel nader toegelicht.

De vier voorgestelde methodes zijn een onlinedienst via desktop, een mobiele onlinedienst, een gateway (via een computer op de werkplaats) en een webservice. Typerend voor de hierna besproken alternatieve registratiemethodes via website is dat de registraties eerst toekomen op een platform van de softwareleverancier en nadien doorgestuurd worden naar het portaal van de sociale zekerheid. Het platform van de softwareleverancier doet dienst als centraal beheerpunt waarop de gebruiker alle gegevens van de werknemers (bv. het rijksregister- of Limosanummer), de werkgever (bv. het ondernemingsnummer) en de werkplaatsen (bv. de werkplaatsnummers) slechts één keer moet ingeven.

Werfprikklokken

De huidige werfprikklokken worden in de vorm van een badgelezer aan de toegang van de bouwplaats geplaatst en laten gewoonlijk diverse registratiemethodes toe: een Construbadge, een RFID-badge, een persoonlijke QR-code ' De geregistreerde gegevens worden onmiddellijk doorgestuurd naar het platform van de softwareleverancier, waarop vooraf bepaald werd welke prikklok bij welke bouwplaats hoort.

Track and trace

Een aantal track and trace-systemen maken het mogelijk de aanwezigheid te registreren aan de hand van een in een voertuig geïnstalleerde badgelezer. Zodra het voertuig een bekende werfzone binnenrijdt, weet het systeem voor welke bouwplaats de registratie in aanmerking genomen moet worden. De werknemers kunnen zich desgewenst ook registreren met een klavier dat zich in de wagen bevindt.

Gsm's, smartphones of tablets

Het gebruik van een gsm, een smartphone of een tablet opent tal van perspectieven op het vlak van aanwezigheidsregistratie. Zo bestaat de mogelijkheid om zich te registreren via een online applicatie die gelijkaardig is aan die van de overheid. Het staat de gebruiker eveneens vrij om één of meer personeels- en/of werfcodes naar het portaal van de softwareleverancier te sms'en. Een laatste optie is om via telefoon contact op te nemen met het platform. In dat geval begeleidt een computerstem de gebruiker bij het ingeven van de juiste registratiedata.

Gps-systemen

De aanwezigheidsregistratie via een gps-systeem gebeurt volgens hetzelfde principe als bij een track and trace-systeem.

Digitale personeelsplanning

Een digitale personeelsplanning biedt het voordeel dat men op voorhand weet welke mensen op welke bouwplaatsen aanwezig zullen zijn. Indien de werkgever al een planningsprogramma gebruikt, kunnen deze gegevens probleemloos naar het portaal van de softwareleverancier gekopieerd worden via een koppeling of importeermogelijkheid.

Keuzefactoren

Om een registratiesysteem op maat van uw onderneming te kiezen, moet u een aantal factoren in aanmerking nemen, zoals uw affiniteiten met die systemen, het aantal werknemers dat uw onderneming telt, de informatiseringsgraad van uw werknemers, de duur van hun tewerkstelling op een bepaalde werkplaats, en of u al dan niet een systeem opgelegd wordt door derden.

Bron: het artikel 'Aanwezigheidsregistratie op grote werven' van ing. Bart Coemans, hoofdadviseur afdeling Beheer, Kwaliteit en Informatietechnieken van het WTCB, in WTCB-Contact 2015/2. Er mag alleen verwezen worden naar het artikel zelf, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan op de homepage. Voor meer informatie kan u terecht bij de adviseurs van de afdeling Beheer, Kwaliteit en Informatietechnieken (gebe@bbri.be) en op de projectwebsite www.Triple-T.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt