Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aanvechten bouwvergunningen wordt strikter gereglementeerd

Gerelateerde onderwerpen :

,
Aanvechten bouwvergunningen wordt strikter gereglementeerd

De Vlaamse overheid heeft een aantal maatregelen klaar om het aanvechten van vergunningen voor vastgoedprojecten strikter te reglementeren. Jaarlijks wordt bijna de helft van alle beroepen afgewezen die bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen worden ingediend. Volgens de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS), die 150 vastgoedontwikkelaars in ons land vertegenwoordigt, zullen deze maatregelen de wildgroei van beroepsprocedures en bezwaren tegengaan.

Eén van de maatregelen is dat buurtbewoners straks niet meer naar de rechtbank kunnen stappen als ze niet van zich hebben laten horen tijdens het openbaar onderzoek, dat juist dient om eventuele bezwaren kenbaar te maken vooraleer de vergunning wordt uitgereikt. Daarnaast zal diegene die de rechtszaak begint ook effectief moeten kunnen bewijzen dat hij of zij belangenschade lijdt. Wie de rechtszaak verliest, zal bovendien een vaste rechtsplegingsvergoeding moeten betalen aan de partij die in het gelijk wordt gesteld.

Wie het niet eens is met plannen voor een nieuw vastgoedproject kan sinds 2009 naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen om bezwaar in te dienen. Die instantie krijgt jaarlijks zowat achthonderd beroepen voorgelegd van buurtbewoners, actiecomités en anderen. Opmerkelijk is echter dat de jongste jaren systematisch de helft van die beroepen werd afgewezen, meestal omdat de klacht niet gegrond was. Intussen liggen de geviseerde vastgoedprojecten wel stil, waardoor de werkzaamheden heel wat vertraging oplopen en de kostprijs dreigt te stijgen.

“Dat gaat binnenkort dus veranderen. Eén van de belangrijkste maatregelen die op tafel ligt, is het strikter beperken van de inspraakmogelijkheden om zo een eind te maken aan de eindeloze heen-en-weerspelletjes”, zegt Olivier Carrette, afgevaardigd bestuurder van de BVS.

Volgens de BVS zullen de nieuwe maatregelen dit voorjaar nog in werking treden. De sectororganisatie juicht de maatregelen toe omdat al lange tijd sprake is van een complete wildgroei van bezwaren en beroepen. Wel benadrukt de organisatie dat dit niet betekent dat er geen bezwaren meer kunnen worden aangetekend.

“De sector staat zonder enige twijfel open voor inspraak en wil zoveel mogelijk maatschappelijk meedenken. Alleen zien we al lange tijd dat de slinger zwaar is doorgeslagen. Zo merken we, spijtig genoeg, dat mensen bijna op automatische piloot naar de Raad van Vergunningsbetwistingen stappen. Dat moet uiteraard vermeden worden”, stelt Olivier Carrette.

De BVS hoopt dat de maatregelen van de Vlaamse overheid een signaal zijn voor de andere gewesten om gelijkaardige initiatieven te nemen. Volgens de sectororganisatie zou dat zowel kopers als de vastgoedsector ten goede komen. “De veelheid aan juridische procedures drijft nu de kostprijs van heel wat vastgoedprojecten op, met alle gevolgen van dien voor de kopers. De initiatieven die de Vlaamse overheid nu neemt voor een efficiënter en rechtvaardig beroepssysteem zullen in het voordeel van iedereen spelen”, besluit Olivier Carrette.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

De meeste dossierstukken die te maken hebben met het openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning zullen vanaf half mei online te vinden zijn. Die ingreep gebeurt om zoveel mogelijk te vermijden dat documenten die al digitaal beschikbaar[…]

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Meer artikels