Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aantal starters in de bouw stijgt

Aantal starters in de bouw stijgt

Vorig jaar startten in Vlaanderen 4.417 nieuwe bouwbedrijven. Dat zijn er 159 meer dan in 2013. Een lichte stijging dus, maar het aantal starters in de bouwsector is nog ver verwijderd van het niveau van de topjaren 2011 en 2007. Toen startten respectievelijk 5.112 en 5.742 nieuwe bouwbedrijven.

Het aandeel van de bouw in het totale aantal starters is wel opnieuw gedaald, en dit tot onder de 10%. De crisis in de bouw met een lager werkvolume en een scherpere concurrentiestrijd laat zich dus nog duidelijk voelen en ook de evolutie naar een dienstenmaatschappij ligt mee aan de basis van deze tendens. Vooral in economisch moeilijke tijden is het zaak om startende ondernemingen extra te begeleiden.

In 2014 tekende de bouwsector een lichte stijging op van 4% van het aantal startende ondernemingen. Uit cijfers van Graydon Belgium blijkt dat vorig jaar 4.417 nieuwe bouwondernemingen het levenslicht zagen in Vlaanderen. Met 159 startende ondernemingen méér dan in 2013 is er, na dalingen in 2012 en 2013, sprake van voorzichtig herstel.

Het aandeel startende bouwbedrijven in het totaal van startende ondernemingen in Vlaanderen kent sinds 2011 een dalende tendens. De oorzaken hiervoor liggen voor de hand. De bouwsector verkeert al enkele jaren in woelig vaarwater. Bouwondernemingen rapporteren minder werkvolume en door de zware concurrentiestrijd staan prijzen onder druk. Bovendien evolueert onze maatschappij meer naar een kennis- en dienstenmaatschappij.

Toch is er ook nood aan nieuw ondernemerschap. Zeker ook in de bouwsector. Hogere eisen op vlak van comfort en energieprestaties stimuleren de renovatiemarkt. De demografische evolutie doet de vraag naar nieuwe woningen stijgen.

Bouwunie beseft dat een zaak starten in een uitdagende markt extra begeleiding vraagt. Daarom heeft ze van de begeleiding van startende ondernemers een belangrijk aandachtspunt gemaakt. De federatie ontwikkelde een website voor startende ondernemers (www.bouwunie.be/ikstartindebouw) met o.m. een tienstappenplan.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

De multidisciplinaire bouwgroep Denys uit Wondelgem werd geselecteerd om mee te bouwen aan het Porthosproject, dat door Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland werd ontwikkeld om bij te dragen aan het behalen van de[…]

'De  bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

'De bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap