Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aantal starters in de bouw stijgt

Aantal starters in de bouw stijgt

Vorig jaar startten in Vlaanderen 4.417 nieuwe bouwbedrijven. Dat zijn er 159 meer dan in 2013. Een lichte stijging dus, maar het aantal starters in de bouwsector is nog ver verwijderd van het niveau van de topjaren 2011 en 2007. Toen startten respectievelijk 5.112 en 5.742 nieuwe bouwbedrijven.

Het aandeel van de bouw in het totale aantal starters is wel opnieuw gedaald, en dit tot onder de 10%. De crisis in de bouw met een lager werkvolume en een scherpere concurrentiestrijd laat zich dus nog duidelijk voelen en ook de evolutie naar een dienstenmaatschappij ligt mee aan de basis van deze tendens. Vooral in economisch moeilijke tijden is het zaak om startende ondernemingen extra te begeleiden.

In 2014 tekende de bouwsector een lichte stijging op van 4% van het aantal startende ondernemingen. Uit cijfers van Graydon Belgium blijkt dat vorig jaar 4.417 nieuwe bouwondernemingen het levenslicht zagen in Vlaanderen. Met 159 startende ondernemingen méér dan in 2013 is er, na dalingen in 2012 en 2013, sprake van voorzichtig herstel.

Het aandeel startende bouwbedrijven in het totaal van startende ondernemingen in Vlaanderen kent sinds 2011 een dalende tendens. De oorzaken hiervoor liggen voor de hand. De bouwsector verkeert al enkele jaren in woelig vaarwater. Bouwondernemingen rapporteren minder werkvolume en door de zware concurrentiestrijd staan prijzen onder druk. Bovendien evolueert onze maatschappij meer naar een kennis- en dienstenmaatschappij.

Toch is er ook nood aan nieuw ondernemerschap. Zeker ook in de bouwsector. Hogere eisen op vlak van comfort en energieprestaties stimuleren de renovatiemarkt. De demografische evolutie doet de vraag naar nieuwe woningen stijgen.

Bouwunie beseft dat een zaak starten in een uitdagende markt extra begeleiding vraagt. Daarom heeft ze van de begeleiding van startende ondernemers een belangrijk aandachtspunt gemaakt. De federatie ontwikkelde een website voor startende ondernemers (www.bouwunie.be/ikstartindebouw) met o.m. een tienstappenplan.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vandezande Construct Bv: Architect/Bouwkundig ingenieur

Vandezande Construct Bv: Architect/Bouwkundig ingenieur

Vandezande Construct Bv, algemeen aannemer uit de omgeving van Leuven, is een familiaal bedrijf, gespecialiseerd in nieuwbouw en  renovatiewerken, erkend aannemer klasse 6 met meer dan 50 jaar ervaring. Werft aan ten gevolge expansie[…]

23/05/2022 |
Klanten annuleren steeds vaker bouw- en verbouwprojecten

Klanten annuleren steeds vaker bouw- en verbouwprojecten

Aantal vacatures in de bouwsector op recordhoogte

Aantal vacatures in de bouwsector op recordhoogte

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën