Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aantal pv's voor bouwmis­drijven gehalveerd

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele kon bemachtigen, blijkt dat het aantal processen-verbaal voor bouwinbreuken spectaculair is gedaald sinds 2014. Ook het aantal stakingsbevelen en stilleggingen is in twee jaar tijd gehalveerd. 'Die cijfers verbazen mij en moeten onderzocht worden', meent Wilfried Vandaele.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt voor welke bouwwerken een vergunning nodig is. Wie daartegen zondigt, begaat een bouwovertreding, waardoor de werken kunnen stilgelegd worden. Zowel gemeentelijke ambtenaren als de bouwinspectie van de Vlaamse overheid zijn hiervoor bevoegd.

Op een parlementaire vraag van Vandaele antwoordde minister Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege dat de voorbije jaren 243 gemeentelijke ambtenaren door de provinciegouverneurs werden gemachtigd om op te treden tegen bouwovertredingen: 113 in Antwerpen, 45 in Vlaams-Brabant, 38 in Oost-Vlaanderen, 28 in Limburg en 19 in West-Vlaanderen.

De minister voegt er zelf aan toe dat deze cijfers vermoedelijk niet correct zijn omdat de Vlaamse overheid hierover geen gegevens bijhoudt. Het is dan ook mogelijk dat het aantal aanzienlijk lager is door pensionering of personeelsverloop. Vlaanderen zelf heeft een veertigtal ambtenaren voor 'bouwinspectie': mensen die pv's maken en administratieve ondersteuning.

'Ik vind het vreemd dat de minister hierover geen correcte gegevens kan verstrekken. Volgens het Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening dat we vorig jaar hebben goedgekeurd, is handhaving een gedeelde bevoegdheid van Vlaanderen en de gemeenten. Dan lijkt het mij toch normaal dat hierover gegevens worden bijgehouden', stelt Vandaele.

Het parlementslid stelt vast dat het aantal processen-verbaal drastisch is afgenomen. In de periode van 2009 tot en met 2013 werden jaarlijks ongeveer 2.900 bouwinbreuken vastgesteld. 'Dit cijfer schommelt enigszins per jaar, maar bleef redelijk constant. Ook binnen de verschillende provincies zijn weinig aardverschuivingen vast te stellen. Maar in 2014 en 2015 daalt dit aantal spectaculair naar 2.117 en 1.616. Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal stilleggingen sinds 2012 is gehalveerd: in 2012 werden 1.652 bouwwerken stilgelegd, in 2015 slechts 766', aldus Wilfried Vandaele.

Het parlementslid twijfelt eraan dat het aantal bouwinbreuken op zich gedaald is en zal de minister vragen naar de redenen voor deze spectaculaire daling van het aantal vaststellingen sinds 2014. 'De Vlaamse overheid kiest er uitdrukkelijk voor om de gemeenten meer vertrouwen en meer bevoegdheden te geven. Maar de gemeenten moeten dan wel doen wat van hen verwacht wordt, anders hebben we een probleem. De cijfers lijken er op te wijzen dat de gemeenten vele bouwmisdrijven gewoon door de vingers zien. Dat is niet correct tegenover de mensen die zich wel aan de regels houden', besluit Vandaele.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af