Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aantal leerlingen in schildersopleidingen blijft dalen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Aantal leerlingen in schildersopleidingen blijft dalen

De bouwsector luidt de alarmbel over het teruglopende aantal leerlingen in schildersopleidingen. Het aantal leerlingen is in vijf jaar tijd met 21% gedaald. Als deze tendens zich voortzet, dreigen steeds meer secundaire scholen de schildersopleidingen uit hun lessenpakket te schrappen.
De Vlaamse secundaire scholen zien de leerlingenaantallen in de bouwrichtingen al jarenlang teruglopen. Dat is ook het geval voor de schilderrichtingen. Waar tijdens het schooljaar 2015-2016 nog 993 leerlingen een schildersopleiding volgden, was dat in het schooljaar 2019-2020 al gezakt tot 784, goed voor een daling met 21%.
 
De dalende tendens is bovendien merkbaar in zowel het beroepsonderwijs (bso), het deeltijds beroepsonderwijs (dbso) en het buitengewoon secundair onderwijs (buso).

Geen wondermiddel

Verschillende scholen in Vlaanderen bieden sinds het schooljaar 2017-2018 schildersopleidingen aan via het systeem van duaal leren, maar ook dat blijkt geen wondermiddel.
 
Slechts 25 leerlingen vonden in het voorbije schooljaar de weg naar één van deze duale opleidingen. Het feit dat de scholen geen zevende jaar kunnen aanbieden via het systeem van duaal leren, vormt bovendien een ernstige hindernis.
 
De teruglopende leerlingenaantallen plaatsen de scholen voor een verscheurende keuze. Wanneer de leerlingenaantallen te beperkt zijn, is het niet meer verantwoord om de schildersopleidingen nog in hun opleidingspakket op te nemen. Indien de huidige tendens blijft aanhouden, dreigen dus op korte termijn veel schildersopleidingen verloren te gaan.

Vakkennis

Dat zou een zeer slechte zaak zijn voor de toekomst van de bouw. De voorbije decennia is het schildersvak immers een stuk complexer geworden en heeft technische vakkennis enorm aan belang gewonnen.
 
Door het enorme scala aan producten en ondergronden moeten schilders anno 2020 bijvoorbeeld over een gedegen chemische kennis beschikken. Wanneer deze kennis verdwijnt, dan is het uiteindelijk de klant die hiervan de dupe wordt.

Aantrekkingskracht

Daarom trekken de Confederatie Bouw - Vlaamse Schilders en Bouwunie - Schilders en Decorateurs samen aan de alarmbel. De organisaties rekenen op de uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020. Daarin wordt, rekening houdend met kwaliteit en excellentiecriteria, gestreefd naar een nieuwe benadering van de onderwijsinstellingen.
 
De beroepsverenigingen hopen dat dit een nieuwe aantrekkingskracht kan uitoefenen op de leerlingen om te kiezen voor kwaliteitsvolle schildersopleidingen. Ze lanceren daarom een oproep naar zowel de ouders van scholieren als naar de scholen zelf om volgend schooljaar voluit de kaart van de schildersopleidingen te trekken.
 
“Wie kiest voor een carrière als schilder, kiest namelijk voor een sector waar steeds voldoende tewerkstelling is. Wie zijn vak beheerst, kan er bovendien ook goed zijn of haar boterham mee verdienen”, besluiten Pedro Pattyn (voorzitter Confederatie Bouw - Vlaamse Schilders), en Tina De Smaele (voorzitter Bouwunie Schilders en Decorateurs).

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Syntra Vlaanderen wordt opgeheven

Syntra Vlaanderen wordt opgeheven

De Vlaamse regering heeft het Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen stopgezet. De diensten van Syntra worden overgeheveld naar drie andere organisaties zodat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft.  […]

18/01/2021 | VakopleidingVDAB
Nieuw online opleidingsplatform voor architecten

Nieuw online opleidingsplatform voor architecten

Nieuwe methode om verf te testen

Nieuwe methode om verf te testen

Brussel wil 600 bouwbedrijven steunen bij transitie naar circulair bedrijfsmodel

Brussel wil 600 bouwbedrijven steunen bij transitie naar circulair bedrijfsmodel

Meer artikels