Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aantal huurders daalt voor het eerst

Gerelateerde onderwerpen :

,
Aantal huurders daalt voor het eerst

Het aantal Vlamingen dat vorig jaar een woning of appartement huurde, is met 3% gedaald ten opzichte van 2015. Dat zijn ongeveer 15.000 huurders minder op de Vlaamse huurmarkt. De daling van het aantal huurders in Vlaanderen mag op z’n minst opmerkelijk genoemd worden. De daling komt in de eerste plaats door de lage rente waardoor heel wat Vlamingen er alles aan doen om toch maar te kunnen kopen. Huurpanden staan intussen gemiddeld een week langer te huur dan normaal. Dat blijkt uit de jaarlijkse Huurbarometer van Dewaele Vastgoedgroep, die zich baseert op 5.514 verhuringen in Vlaanderen.

Experts waarschuwden jarenlang dat het aantal huurders alleen maar zou stijgen en dat er daardoor een tekort aan panden op de private huurmarkt zou zijn. In 2015 was dat nog steeds het geval, in 2016 veranderde dat geleidelijk. Toch bevinden zich vandaag nog altijd ongeveer 500.000 Vlamingen op de private huurmarkt. De vastgoedgroep baseert zich voor haar marktanalyse op 5.514 verhuringen in Vlaanderen.

De oorzaak van de daling kan onder meer gezocht worden bij de historisch lage rente. Dat zorgde ervoor dat de Belgische koper nooit eerder zo actief was op de vastgoedmarkt als in 2016. Alleen al in Vlaanderen lag het aantal vastgoedaankopen liefst 13,6% hoger dan in 2015, zo blijkt ook uit de recent vrijgegeven Notarissenbarometer. “Wie ook maar enigszins de mogelijkheid heeft, kijkt vandaag naar de koopmarkt. Dat betekent dat de private huurmarkt nog meer dan vroeger de zwakke huurder, de mensen uit de lage inkomensklasse, aanspreekt”, zegt  ceo Filip Dewaele van Dewaele Vastgoedgroep.

Langer te huur

De kentering toont alvast de eerste gevolgen voor de private huurmarkt. Het duurt iets langer vooraleer een nieuwe geschikte huurder wordt gevonden. Vooral woningen vinden steeds moeilijker een huurder. In 2015 stonden huizen zo gemiddeld 54 dagen te huur, in 2016 ging het om gemiddeld 62 dagen. Appartementen deden het op dat vlak iets beter, maar ook die bleven gemiddeld enkele dagen langer op de huurmarkt staan tegenover een paar jaar geleden.

“We merken dat het aanbod op de private huurmarkt een stuk groter is geworden. Dat heeft vooral te maken met de almaar groter wordende kloof tussen huurders en verhuurders. Eigenaars voeren vaker werken uit om hun pand te verbeteren, maar verwachten dan ook zekerheid van hun huurders. Precies daar wringt het schoentje, zeker als je ziet dat het steeds vaker de zwakke huurder is die overblijft op de private huurmarkt. Daar is een belangrijke taak voor de overheid weggelegd. Ze moet de zwakke huurder een duw in de rug kunnen geven, bv. met huursubsidies, maar anderzijds de verhuurders ook betaalzekerheid kunnen waarborgen’, stelt Filip Dewaele.

Wat de huurprijzen betreft, is er voornamelijk sprake van een stabilisatie. In 2015 was er vooral bij appartementen nog sprake van stijgende huurprijzen. Vorig jaar bewogen de prijzen nauwelijks, op de eerste maanden na. Het voorbije jaar betaalde je gemiddeld 649 € per maand voor een huurflat, tegenover 643 € in 2015. Dat is een stijging met 1% of zeg maar bijna op inflatieritme. Een gelijkaardige tendens is te zien bij de huizen. Die prijs was de voorbije jaren al lichtjes aan het dalen en stabiliseert nu. In 2012 betaalde je nog gemiddeld 785 € huur per maand in 2015 zakte dat bedrag tot 765 €, precies hetzelfde als in 2016.

“De huurprijzen in ons land zijn grosso modo stabiel gebleven en meegegroeid met de inflatie. Huizen zijn gemiddeld meer dan 100 € duurder dan appartementen, wat op de huurmarkt natuurlijk erg veel blijft. De enige categorie waar de huurprijzen wél fors stijgen, is bij de ruime appartementen met drie of meer slaapkamers. Vorig jaar moest je voor zo’n appartement gemiddeld 809 € per maand betalen tegenover 784 € in 2015, een stijging met 3,2%. In vergelijking met 2012, toen zo’n ruim appartement nog 751 € kostte, is dat zelfs een stijging met 7,7%”, besluit Filip Dewaele.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe CEO en uitbreidingsplannen voor Dewaele Vastgoedgroep

Nieuwe CEO en uitbreidingsplannen voor Dewaele Vastgoedgroep

CEO Filip Dewaele van het gelijknamige vastgoedbedrijf geeft zijn functie door aan Sofie Spriet. Zelf wordt hij voorzitter van de raad van bestuur. Daarnaast wil de vastgoedmakelaar de komende vijf jaar zijn netwerk uitbreiden van 43 naar[…]

Stormloop op woningen

Stormloop op woningen

Verkoop luxevastgoed breekt alle records

Verkoop luxevastgoed breekt alle records

'Het duurt te lang voor we kunnen starten met bouwen'

'Het duurt te lang voor we kunnen starten met bouwen'

Meer artikels