Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aantal faillissementen in de bouw daalt

Aantal faillissementen in de bouw daalt

Het aantal faillissementen in de bouwsector in ons land is in het eerste kwartaal gedaald met iets meer dan 23% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Daarmee doet de bouwsector het beter dan het gemiddelde voor alle sectoren samen: daarvoor noteert Graydon over het hele eerste trimester van dit jaar een afname met 17,63% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Voor alle sectoren samen was er in maart een daling van ruim 31% ten opzichte van maart 2015.

'De daling van het aantal faillissementen is het sterkst in het Brusselse Gewest. In maart van dit jaar werden daar 130 faillissementen uitgesproken, bijna de helft minder dan in maart vorig jaar. De grootste verklaring voor de daling van het aantal falingen is ongetwijfeld de economische heropleving na de crisis', stelt Eric Van den Broele, senior manager Research & Development bij Graydon.

Bouw

De daling van het aantal faillissementen zet zich door in alle Belgische provincies, behalve in Oost-Vlaanderen. Daar noteert Graydon ten opzichte van het eerste trimester 2015 een stijging van het aantal bankroete bedrijven met 6,04%. Het aantal faillissementen daalt in bijna alle sectoren. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015 noteert Graydon belangrijke dalingen in de sectoren bouw (- 23,68%) en zakelijke dienstverlening (- 34,12%). Ook in de transportsector wordt een daling met -30,16% genoteerd. De horeca laat echter een bijna-status quo zien. Het relatieve aandeel van de horeca in het totaalaantal faillissementsuitspraken neemt zo beduidend toe. Het aantal failliete bars en cafés vormen nu bijna 9% van het totaal aantal faillissementsuitspraken, terwijl dit over het eerste trimester van 2015 nog rond 7,5% lag.

Falingsgraad

Het afgelopen jaar bedroeg de falingsgraad van de Belgische ondernemingen 0,91%: we telden één faillissement per 110 actieve ondernemingen. Dit is een gunstige evolutie: in 2014 noteerde Graydon nog één faillissement per 103 actieve bedrijven.

Bij bedrijven die werken onder een vennootschapsvorm is de falingsgraad 1,63% of één faillissement per 63 ondernemingen. De starters-bvba is het meest faillissementsgevoelig: hier is de falingsgraad 7,73% of één faillissement per 13 starters-bvba's. Voor eenmanszaken noteert Graydon één faillissement per 293 actieve firma's.

Vrije beroepen

Bekijkt men de falingsgraad op sectoraal niveau, dan zijn achtereenvolgens de horeca (één faillissement per 28 bedrijven), de transportsector (één per 51 bedrijven) en de bouwsector (één per 63 bedrijven) het gevoeligst voor een faillissement.

De sector van de verzekeringen en vermogensbeheer en van de vrije beroepen zijn dan weer de veiligste sectoren. In die laatste sector noteert Graydon een faillissementskans van één op 848 actieve ondernemingen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata