Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aansturing openbare verlichting aangepakt

SPIE Belgium en CGI ondersteunen het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de implementatie en het onderhoud van een nieuw afstandsbewakingssysteem alsook met de vernieuwing van de lokale sturing en communicatie voor de openbare wegverlichting op de autosnelwegen en gewestwegen in het Vlaamse Gewest. Voor het vernieuwen van het centrale afstandsbewakingssysteem werkt SPIE Belgium samen met partner CGI.

Het Vlaamse wegennet staat bekend als het best verlichte wegennet van Europa. Het AWV was op zoek naar een nieuw beheerplatform dat deze verlichting integraal kan aansturen en ondersteuning kan bieden aan het concept van dynamisch verlichten zoals uitgestippeld in de lichtvisie 2011.

Het nieuwe IBOR-platform (Integraal Beheer van de Openbare Ruimte) is uitermate geschikt voor het beheren van de verlichting op het wegennet. Het zal niet alleen de bestaande afstandsbewakingssystemen voor de openbare verlichting vervangen, maar ook de bediening en de bewaking van de verlichting over het hele Vlaamse gewest uniformiseren.

Dit platform laat toe om de verschillende objecten, zoals cabines en paalcontrollers, via een centraal besturingssysteem individueel of in onderlinge samenhang, al dan niet draadloos, te beheren. IBOR zal voorts worden aangewend om het verbruik en de levensduur van de verschillende aangestuurde objecten te meten. Het is een duurzame oplossing die zorgt voor een energie- en bijkomende CO2-besparing, het onderhoud optimaliseert en de veiligheid op de Vlaamse wegen verhoogt.

Ongeveer 500 kasten; waarmee 35.000 lichtmasten bediend worden, zullen worden gekoppeld aan het systeem. Daarnaast zullen ook een groot aantal gewestwegen worden gekoppeld aan het systeem, wat het aantal van op afstand gestuurde lichtmasten zal brengen op ongeveer 94.000. Een eerste stap is de koppeling van IBOR met de oude systemen. Hierna neemt IBOR gefaseerd de functionele aansturing van de verlichting over.

Het AWV vertrouwde dit project toe aan SPIE Belgium en CGI. SPIE Belgium heeft al heel wat ervaring met dit soort projecten. Het bedrijf stond immers al in voor de verkeerslichtenbeïnvloeding op meer dan duizend kruispunten in Vlaanderen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse