Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

aansluitingen in gebouwen

aansluitingen in gebouwen

De brandreglementering speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen en uitvoeren van de details en aansluitingen in gebouwen. Om brandoverslag via gevels te voorkomen moet men bijvoorbeeld van bij het ontwerp een aantal weldoordachte keuzes maken. Doorboringen doorheen brandwerende wanden moeten brandwerend afgedicht worden. Ook het uitvoeren van compartimentswanden moet met zorg gebeuren. Hoewel er in de wetgeving nog andere belangrijke eisen opgenomen zijn, beperkt dit artikel zich tot deze drie aspecten.

Gevels

Bij een traditionele spouwmuurconstructie moet men ervoor zorgen dat het gevelmetselwerk vlamdicht is over een minimale lengte van 1 m. Ook moet 'hoogte van de latei (d.w.z. het deel van het metselwerk dat zich boven het schrijnwerk bevindt) + hoogte van de borstwering + dikte van de compartimentsvloer' groter zijn dan of gelijk aan 1 m.

Door de gestaag verstrengde thermische regelgeving nemen de isolatiediktes in de gevel alsmaar toe. Daardoor komt het dat buitenschrijnwerk steeds verder uit het vlak van het dragende metselwerk geplaatst wordt. Met het risico dat een brand zich ' ondanks de aanwezigheid van een vlamdicht element met een lengte van 1 m in het gevelmetselwerk ' alsnog via de spouwmuur naar het bovenliggende compartiment kan voortplanten.

In de wetgeving is voorlopig nog geen eis opgenomen die toelaat om de brandoverslag te beperken via de spouwmuurisolatie, de isolatie van een etics-systeem of de spouw van een geventileerde gevelbekleding. Een werkgroep van de fod Binnenlandse Zaken is daar momenteel wel mee bezig.

Om brandoverslag via de gevelisolatie te voorkomen, zou men in welbepaalde zones (bv. rondom de openingen) een aantal firestops (o.m. uit een onbrandbaar isolatiemateriaal met een minimale brandreactieklasse A2-s1, do) kunnen aanbrengen. Een andere mogelijkheid is de spouw afsluiten met een dunne metalen slabbe. Vanuit thermisch oogpunt is dat echter minder aangewezen omdat er zo een lineaire koudebrug ontstaat.

In de praktijk worden balkons vaak ook gebruikt om uitwendige brandoverslag te voorkomen. Omdat dergelijke uitkragende betonnen balkons gewoonlijk een koudebrug vormen, worden ze bij verwarmde gebouwen dikwijls uitgevoerd met een thermische snede om aan de thermische regelgeving te voldoen. Deze snede wordt doorgaans gerealiseerd met stijve, brandbare isolatieplaten, die in principe niet in staat zijn om de vlamdichtheid gedurende 60 minuten te realiseren.

Naargelang van de specifieke situatie zal men dus bijkomende maatregelen moeten treffen om de vlamdichtheid te verwezenlijken. Er zijn immers verschillende parameters die het risico op brandoverslag kunnen beïnvloeden, zoals het type schrijnwerk (hout, pvc '), de positionering ervan, het type gevelisolatie, enzovoorts.

In plaats van een brandbare isolatie zou men gebruik kunnen maken van een onbrandbaar materiaal (minimale brandreactieklasse A2-s1, d0). Of men zou een vlamdicht plaatmateriaal kunnen aanbrengen aan de thermische snede of aan de aansluiting tussen het raam en de isolatie. Men moet er in elk geval voor zorgen dat de temperatuur van de wapening die het balkon aan de draagvloer verankert voldoende laag blijft om de

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

De stad Leuven investeert ieder jaar 2,5 miljoen € in de vernieuwing van asfaltlagen. Dat is nodig om ernstige schade op korte en middellange termijn te vermijden. In de loop van dit jaar zullen in Leuven een dertigtal straten nieuwe asfalt[…]

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam