Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aansluiting op warmtenet eenvoudiger

Een bouwheer die zich wil aansluiten op een warmtenet voor het verwarmen van zijn woning wordt geconfronteerd met een paar praktische bezwaren in de epb-regelgeving. Die worden weggewerkt. De berekeningsmethode voor de energieprestatie van een woning die is aangesloten op een warmtenet wordt verfijnd. Een performant warmtenet zorgt voor een winst van acht E-peilpunten. Indien warmte wordt gebruikt afkomstig uit de verbranding van afval kan dit in bepaalde gevallen oplopen tot een winst van twintig E-peilpunten.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de drempel voor een bouwheer om zich aan te sluiten op een warmtenet verlaagd. Bij de berekening van de energieprestatie kan vandaag een warmtenet pas in rekening worden gebracht als aan alle andere epb-eisen (zoals minimale isolatie van vloeren en ramen, kwalitatieve ventilatie, ') is voldaan.

Voorts is ook de berekeningsmethode voor het epb van een warmtenet niet voldoende up-to-date en daardoor niet juist. Via een wijziging in het energiebesluit verfijnt de Vlaamse regering de berekeningsmethode en versoepelt ze de epb-regelgeving.

Warmtenetten zijn een systeem waarbij woningen worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmteleidingen. 'Via warmtenetten kan bijvoorbeeld industriële warmte, die anders verloren gaat worden gerecupereerd voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Maar de voordelen hiervan worden in de huidige berekeningsmethode van de energieprestatie van een woning vaak ondergewaardeerd', legt Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom uit.

Bij de berekening van het E-peil moeten eerst alle epb-eisen vervuld zijn vooraleer men ook het warmtenet kan verrekenen. Dit heeft tot gevolg dat een bouwheer vaak al grote investeringen heeft gedaan om zich te kunnen aansluiten op zo'n warmtenet en pas later ontdekt dat hij dit niet kan inbrengen in de epb-berekening, omdat bv. niet aan de eisen voor raamisolatie is voldaan. Het E-peil van de nieuwbouw ligt dan hoger dan voorzien, en dit kan een boete tot gevolg hebben. Men zou kunnen zeggen dat de keuze voor een warmtenet vandaag soms wordt bestraft. Daar komt nu dus verandering in.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tips & Tricks

Tips & Tricks

In een deze reeks, exclusief voor Bouwkroniek, geven we praktische en haalbare tips om de slaagkansen van je offertes gevoelig te verhogen.

23/10/2020 |
Bouwprofessionals welkom in virtuele stad van de toekomst

Bouwprofessionals welkom in virtuele stad van de toekomst

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Nieuwe methode om verf te testen

Nieuwe methode om verf te testen