Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aanpassingen kilometerheffing vanaf 1 januari

Aanpassingen kilometerheffing vanaf 1 januari

Er veranderen vanaf 1 januari vier zaken aan de kilometerheffing zoals we ze tot nog toe kenden. De gewestregeringen beslisten om de tarieven per kilometer te wijzigen in de drie gewesten van België.

Vlaanderen en Wallonië breiden hun betalende tolwegennet uit. De drie gewestregeringen voegen een nieuwe categorie tolplichtige voertuigen toe en wijzigen het boetesysteem.

Deze maatregelen treden in werking vanaf 1 januari:

Het wegennet

Na de  evaluatie van anderhalf jaar kilometerheffing heeft de Vlaamse regering beslist om 157 km  betalende tolwegen toe te voegen aan het bestaande netwerk van 2.225 km. Wallonië voegt 4 km toe aan het netwerk van 2.410 km. In Brussel was er al een tolheffing op alle snel- en andere wegen in het gewest. In Vlaanderen en Wallonië komen de volgende trajecten erbij:

Vlaanderen

 1. N14 vanaf het kruispunt met de R16 (Lier) tot en met de kruising met de E34 (Zoersel)
 2. N35 vanaf het kruispunt met de N43 (Deinze) tot het kruispunt met de N37 (Tielt)
 3. N35 vanaf het kruispunt met de N50 (Pittem) tot aan het kruispunt met de N330 (Avekapelle)
 4. N42 vanaf het kruispunt met de N8 tot aan de grens met Wallonië
 5. N43 vanaf het kruispunt met de R8 in Kortrijk tot aan het kruispunt met verbindingsweg naar de R4 in Gent
 6. N73 van het centrum van Heppen (begin N73) tot aan het kruispunt met de N762 in Kinrooi

Wallonië

In Wallonië wordt 4 km nieuw aangelegde weg toegevoegd aan het netwerk van tolwegen:

N5: vanaf het kruispunt met de N5 (Couvin) tot aan het kruispunt met ‘Ry de Rome’. Het gaat hier om de eerste fase van de omleiding rond Couvin. Die werd recent in gebruik genomen en verbetert de verkeersveiligheid en -doorstroming.

De tarieven

Er was al eerder aangekondigd dat de tarieven voor het Sofico-netwerk in Wallonië aangepast worden op 1 januari. In Vlaanderen en Brussel wordt op diezelfde datum een differentiëring ingevoerd van de tarieven voor Euro V- en Euro VI-voertuigen. Bij de tarieven voor een Euro V-voertuig komt er 1 eurocent bij.

Boetetarieven

Ook het boetesysteem wijzigt op 1 januari. In plaats van het eenheidstarief van 1.000 € voor een vastgestelde overtreding komt er een variabel tarief volgens de ernst van de overtreding. De tarieven zijn de volgende:

1.000 € voor een overtreding van categorie A:

 • manipulatie van de elektronische registratievoorziening (On Board Unit) met de bedoeling te frauderen;
 • vervalsing van de boorddocumenten die nodig zijn om het maximaal toegestane totaalgewicht en de Euro-uitstootnorm van het voertuig te bepalen (met fraude als doel).

800 € voor een overtreding van categorie B:

 • een elektronische registratievoorziening (OBU) voor België is niet aanwezig aan boord van het voertuig;
 • er is voor het betrokken voertuig geen dienstverleningsovereenkomst gesloten met één van de providers die geaccrediteerd zijn voor de kilometerheffing in België.

500 € voor een overtreding van categorie C:

 • de elektronische registratievoorziening (OBU) is niet ingeschakeld;
 • de elektronische registratievoorziening aan boord van het voertuig is de OBU van een ander voertuig;
 • gebruik van het wegennet terwijl de dienstverleningsovereenkomst met de provider geschorst werd;
 • gebruik van het wegennet met een OBU nadat het ter beschikking gestelde betaalmiddel ontoereikend is geworden;
 • de OBU signaleert een probleem of lijkt niet te werken en de houder van het voertuig stelt zich niet onmiddellijk in verbinding met de dienstverlener.
 • de OBU signaleert een probleem of lijkt niet te werken en de houder van het voertuig neemt wel meteen contact op met de dienstverlener, maar leeft de ontvangen instructies niet na.

100 € voor een overtreding van categorie D:

 •  elke andere inbreuk op de kilometerheffing die hierboven niet vermeld is

Bijkomende categorie

Tot slot zal vanaf 1 januari een bijkomende categorie voertuigen onder de kilometerheffing vallen. Het gaat om de zogenaamde BE-trekkers: trekkers van categorie N1 (gelijk of minder dan 3,5 ton) met carrosseriecode BC die een oplegger trekken en waarvan het gecombineerde gewicht meer dan 3,5 ton bedraagt. Zij zullen dezelfde kilometerheffing moeten betalen als vrachtwagens. Het tarief per kilometer hangt af van de gewichtsklasse, de uitstootnorm en de gebruikte weg.

“De kilometerheffing is in april 2016 gestart als een duidelijk en soepel systeem van tolheffing. Het was voorzien in de wetgeving dat het systeem op regelmatige basis geëvalueerd zou worden door de drie gewesten, en aangepast aan de noden. Die aanpassingen hebben de gewesten nu binnen hun eigen bevoegdheden doorgevoerd”, zegt Johan Schoups, administrateur-generaal van Viapass.

Viapass is een interregionale publiekrechtelijke opdrachthoudende vereniging. De overheidsinstantie coördineert en controleert de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton die sinds 1 april 2016 van kracht is in België. Ze controleert de naleving van de kilometerheffing en de goede werking van de infrastructuur. Viapass ziet erop toe dat de geld- en gegevensstromen correct verlopen, zorgt voor de coördinatie tussen de serviceproviders en staat in voor de gezamenlijke communicatie van de overheid over de kilometerheffing.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Zeven projecten geselecteerd voor steun duurzame herinrichting van Leefbuurten

Zeven projecten geselecteerd voor steun duurzame herinrichting van Leefbuurten

In februari lanceerden het Team Vlaams Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur de oproep ‘Leefbuurten’. Uit veertien inzendingen werden nu zeven ambitieuze projecten geselecteerd. De steden en[…]

Trajectcontroles op twintig nieuwe locaties in Vlaanderen

Trajectcontroles op twintig nieuwe locaties in Vlaanderen

SERV stelt vragen bij Vlaamse ambities voor emissievrij transport

SERV stelt vragen bij Vlaamse ambities voor emissievrij transport

Cleantech-sector doorstaat de viruscrisis

Cleantech-sector doorstaat de viruscrisis

Meer artikels