Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aanpak sociale dumping prioritair voor nieuwe regering

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Aanpak sociale dumping prioritair voor nieuwe regering

De voorbije jaren werd zowel op Europees als op nationaal niveau het reglementaire kader voor de aanpak van sociale dumping en sociale fraude substantieel versterkt. Ook het operationele kader werd uitgebreid en de organisatie ervan geoptimaliseerd. De aanpak van sociale dumping blijft een prioriteit voor de nieuwe regering.
Daarnaast zal de strijd worden opgevoerd tegen sociale fraude binnen de uitkeringsstelsels en tegen het zwartwerk. Door acties van de sociale inspectie en het arbeidsauditoraat, wordt een strikte en afradende controle uitgerold met betrekking tot sociale dumping en sociale fraude.
 
Het aantal inspecteurs zal geleidelijk in lijn worden gebracht met de normen zoals vooropgesteld door de Internationale Arbeidsorganisatie.
 
De overheid zal zich actief inzetten bij de ontwikkeling van de European Labour Authority en steunt ook de oprichting van een sociale Europol, die er mee belast wordt om de detachering van werknemers op Europees niveau te controleren.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

De aanhoudende hitte heeft ook een invloed op de productiviteit van de bouwbedrijven. Uit een enquête van de Confederatie Bouw, waaraan 233 aannemers en installateurs hebben deelgenomen, blijkt dat temperaturen tussen 25 en 29 graden bij[…]

12/08/2022 | OndernemingenActueel
Investeringen van bouwbedrijven vallen stil

Investeringen van bouwbedrijven vallen stil

Reële investeringen lokale besturen dalen licht

Reële investeringen lokale besturen dalen licht

Bouwsector heeft positieve vooruitzichten voor de komende jaren

Bouwsector heeft positieve vooruitzichten voor de komende jaren

Meer artikels