Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aanpak sociale dumping laat nog steeds misbruik toe

Aanpak sociale dumping laat nog steeds misbruik toe

© Primabild - stock.adobe.com

Het Europese Parlement heeft de nieuwe detacheringsregels goedgekeurd. Binnenkort zullen in ons land gedetacheerde buitenlandse bouwvakkers hetzelfde loon moeten krijgen als Vlaamse bouwvakkers. Dat moet voor een gelijker speelveld zorgen. Volgens Europarlementslid Helga Stevens (N-VA) ontbreekt echter een cruciaal element.

 

“Deze buitenlandse werknemers zullen nog steeds hun sociale bijdragen in hun land van oorsprong kunnen betalen. Dat kan tot vijf jaar duren. Iedereen weet dat deze bijdragen in Oost-Europa een pak lager liggen en dat de controle vaak te wensen overlaat. Dat is oneerlijk ten opzichte van onze Vlaamse werknemers. Eurocommissaris Marianne Thyssen weigerde de nodige aanpassingen voor te stellen”, zegt Stevens.

Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats

Het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’ speelt een centrale rol in de Europese strijd tegen sociale dumping. “Dat is de eerste voorwaarde om voor eerlijke concurrentie tussen werknemers te zorgen. Europa moet er wel over waken dat dit principe op een transparante en toepasbare manier uitgevoerd kan worden. Het kan niet de bedoeling zijn dat administratieve lasten onze kmo’s de das omdoen”, aldus Helga Stevens.

De maximale duurtijd voor detachering wordt ingekort naar 12 maanden, wat verlengd kan worden naar 18 maanden. Stevens vindt dat een stap in de goede richting, maar had liever een kortere duurtijd van zes maanden gezien voor risicosectoren. Dat is noodzakelijk om het misbruik in de Vlaamse bouw- en schoonmaaksector efficiënt aan te pakken. Bovendien valt de transportsector buiten deze wetgeving.

Transportsector 

“Dat is één van de sectoren die kreunt onder misbruik en waarvoor nieuwe Europese regels het meest nodig zijn. De Commissie vindt terecht dat er nood is aan bijzondere transportwetgeving. Maar door deze sector volledig buiten deze wetgeving te houden, blijven onze Vlaamse transporteurs in de kou staan. Het is immers helemaal niet zeker dat er een afzonderlijke regeling komt. Voor chauffeurs geldt het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’ dus nog niet. Een gemiste kans”, besluit Helga Stevens.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwvacatures bereiken ongeziene hoogte

Bouwvacatures bereiken ongeziene hoogte

Volgens de jongste gegevens van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) telt de bouwsector op dit moment meer dan 8.900 vacatures. Daarmee bereikt de sector een ongeziene piek. Alleen al in de maand juni zijn er[…]

01/09/2022 | Actueel
Ingenieurs blijven erg gegeerd op de arbeidsmarkt

Ingenieurs blijven erg gegeerd op de arbeidsmarkt

Bouwsector begeleidt asielzoekers naar werk

Bouwsector begeleidt asielzoekers naar werk

Arbeidsmarkt kende vorig jaar een nooit geziene heropleving

Arbeidsmarkt kende vorig jaar een nooit geziene heropleving

Meer artikels