Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aannemers wegen- en waterbouw worden vergoed voor coronamaatregelen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Aannemers wegen- en waterbouw worden vergoed voor coronamaatregelen

Archief Bouwkroniek

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters laat weten dat het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) een regeling klaar heeft voor de vergoeding van de extra kosten van aannemers in de  wegen- en waterbouwsector voor de genomen coronamaatregelen. Deze vergoeding past in het engagement dat werd aangegaan bij het memorandum met deze sector om de wegenwerken herop te starten.

 

Door de uitbraak van het covid19-virus werden dit voorjaar heel wat infrastructuurwerken tijdelijk stilgelegd en/of niet gestart. Om de werven tijdens de lockdown geleidelijk opnieuw te starten sloot Vlaams minister Lydia Peeters op 6 april een memorandum met de sector van de wegen- en waterbouw. Dat memorandum had specifiek oog voor de veiligheidsmaatregelen en bevatte steunmaatregelen om onder andere liquiditeitsproblemen bij bouwondernemingen te vermijden of te beperken: maandelijkse tussentijdse betalingen, een snellere verificatie en betaling van schuldvorderingen en facturen, het afzien van vertragingsboetes die te wijten zijn aan de coronacrisis en de mogelijkheid om voorschotten uit te betalen. Tegelijk werd in het memorandum aangekondigd dat het beleidsdomein MOW zal tussenkomen in de meerkost van het woon-werkverkeer en de persoonlijke beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn om social distancing te garanderen.

Alle entiteiten

Afgelopen maand heeft MOW het dienstorder goedgekeurd om die tussenkomst voor het woon-werkverkeer en de persoonlijke beschermingsmiddelen mogelijk te maken. Dit dienstorder is van toepassing op alle infrastructuurwerken in opdracht van de entiteiten van MOW: het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Vlaamse Waterweg, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Lantis, De Werkvennootschap en Vervoermaatschappij De Lijn.

Kilometervergoeding

In de wegen- en waterbouw organiseren ondernemingen vaak collectief vervoer om hun arbeiders van en naar de bouwwerven te brengen. Als gevolg van de social distancing die gerespecteerd moest worden, was dergelijk collectief vervoer niet langer mogelijk vanaf 18 maart. Daarom bestaat de compensatieregeling uit een dagelijkse kilometervergoeding van 0,3653 € waarop de opdrachtnemer aanspraak kan maken per werknemer die aanwezig is op de bouwwerf. De vergoeding wordt vanaf 18 maart toegekend voor iedere dag waarop bijkomend individueel vervoer wordt georganiseerd en is afhankelijk van de afstand tussen de bouwplaats en de exploitatiezetel van de opdrachtnemer. Alleen al voor de werken die vallen onder AWV wordt geraamd dat de compensatie van toepassing zal zijn op een 150-tal werven.

Pbm’s

Bouwondernemingen moeten ook bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen inzetten om de social distancing en dus de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers te garanderen. Daarom wordt ook de aankoop van handgels, mondmasker, handschoenen en plexiglas volledig terugbetaald als die voldoen aan de juiste voorwaarden. Ze moeten bv. na de sluiting van de opdracht bijkomend voorzien worden in het veiligheids- en gezondheidsplan of het coördinatiedagboek van de specifieke bouwopdracht.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels