Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aannemers van Spoorwegwerken lanceren preventiecampagne

Gerelateerde onderwerpen :

Aannemers van Spoorwegwerken lanceren preventiecampagne

“Max voor veiligheid, hij is op het goede spoor!”

De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (Uasw), een groepering in de Confederatie Bouw, lanceert haar preventiecampagne 2017-2018 i.s.m. Constructiv. Hoewel de bedrijven in de spoorwegsector (sporen, bovenleidingen en seinstelsels) op zoek zijn naar nieuwe medewerkers zijn ze immers alert voor risico’s. Max herinnert ons daaraan op een speelse en constructieve manier.

Voorkomen is beter dan genezen als het op veiligheid aankomt. Hoewel het aantal arbeidsongevallen in de spoorwegsector tussen 2011 en 2015 met ongeveer 46% is gedaald, mogen de bedrijven in deze sector niet op hun lauweren rusten. De Verletmeter Arbeidsongevallen (VA) van Constructiv, die de ernst van de arbeidsongevallen meet via de duur van de afwezigheid, is tussen 2014 en 2015 immers met bijna 15% gestegen. Sinds 2016 wordt bovendien een stijging vastgesteld van de afwezigheden wegens een ziekte of een arbeidsongeval met minder dan dertig dagen arbeidsongeschiktheid (Globale Verletmeter of GV). Constructiv, geleid door algemeen directeur Bruno Vandenwijngaert, noteerde voor deze parameter een stijging met vrijwel 25% tussen 2013 en 2015.

“Wij oefenen een boeiend, maar zwaar beroep uit. Onze opdrachtgevers (Infrabel, Tuc Rail, De Lijn, de TEC en de MIVB en meer algemeen al onze logistieke en industriële partners voor het leggen van sporen) zijn veeleisend, zeker wanneer het over veiligheid gaat. We doen aan Asset Management, dus we onderhouden spoorwegnetwerken, sporen, bovenleidingen en seinstelsels die in gebruik zijn. Dat maakt de coördinatie en uitvoering van het werk complex. Bovendien zijn de werkomstandigheden zeer moeilijk, vooral ’s nachts en in het weekend”, weet Dirk Rotthier, voorzitter van de Uasw en afgevaardigd bestuurder van het bedrijf Frateur De Pourcq dat al sinds 1887 bestaat.

De campagne tracht dus niet alleen arbeiders voor de sector aan te trekken, maar wil ook de medewerkers wijzen op de risico’s waaraan ze blootstaan en hen hierover informatie geven. Het uiteindelijke doel is hun veiligheid te verbeteren en het aantal arbeidsongevallen te verminderen. “De sector werft jaarlijks ongeveer 250 personen aan. De lonen liggen hoog en de opleidingen zijn intensief. De redenen hiervoor zijn het technische karakter van de sector en de risico’s die gepaard gaan met het werk”, meldt Benoît Frauenkron, technisch directeur van het bedrijf Jérouville uit Libramont en ondervoorzitter van de Uasw.

Max is het symbool van deze actie. Via een reeks affiches toont hij “het goede spoor om te volgen” in een aantal concrete situaties die de werknemers van de spoorwegsector dagelijks meemaken. Hij neemt het telkens op tegen zijn collega’s die het slechte voorbeeld geven en die laten zien hoe het niet moet. Jammer genoeg komen die onveilige gewoonten in de praktijk nog al te vaak voor. Je kan de affiches online downloaden op http://www.uasw.be/.

De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (Uasw), met Patrice Dresse als algemeen directeur, groepeert een dertigtal bedrijven die gespecialiseerd zijn in de installatie en het onderhoud van sporen, laswerken aan het spoor, het aanleggen van bovenleidingen, de installatie van seinstelsels en de beveiliging langs de spoorwegen. Bedrijven die op deze domeinen activiteiten ontwikkelen, beschikken over hooggespecialiseerd uitvoerings- en kaderpersoneel en gebruiken geavanceerd materiaal. Ze leveren ook grote inspanningen voor de vaak zeer technische opleiding van het personeel. De bedrijven van de spoorwegsector boeken samen een omzet van ongeveer 250 miljoen € en bieden in België werk aan meer dan 1.500 mensen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans als eerste gevelbouwer op derde trede van de Veiligheidsladder

Vorsselmans als eerste gevelbouwer op derde trede van de Veiligheidsladder

Vorsselmans uit Loenhout haalde als eerste Belgische gevelbouwbedrijf een belangrijke veiligheidserkenning. Het bedrijf werkt mee aan de Veiligheidsladder (tegenwoordig de Safety Culture Ladder geheten), een instrument dat reeds door[…]

Haven van Antwerpen zet slimme drones in

Haven van Antwerpen zet slimme drones in

Huurland haalt dankzij Bobcat IQ gestolen machine zelf terug uit Polen

Huurland haalt dankzij Bobcat IQ gestolen machine zelf terug uit Polen

Zoontjens: valbeveiliging zonder doorbreking van het dak

Publireportage

Zoontjens: valbeveiliging zonder doorbreking van het dak

Meer artikels