Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aannemers registreren arbeiders op veel meer werven dan verplicht

Aannemers registreren arbeiders op veel meer werven dan verplicht

De verplichte aanwezigheidsregistratie op grote bouwwerven bereikt meer mensen dan initieel beoogd: reeds 25% van de werknemers en zelfstandigen in de bouwsector wordt geregistreerd. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van kamerlid Egbert Lachaert aan staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein. Deze laatste is voorstander om de werfregistratie uit te breiden naar alle bouwplaatsen. Tommelein zal hierover overleggen met de bouwsector tijdens de rondetafel die hij start op 11 februari.

Sinds 1 april 2014 geldt een verplichte aanwezigheidsregistratie op grote bouwwerven (van meer dan 800.000 '). De werfregistratie kwam er met het oog op de veiligheid, maar ook om de sociale fraude en sociale dumping in de bouwsector beter te kunnen aanpakken. Iedereen die actief is op een bouwplaats moet zich dagelijks registreren: zowel werknemers als zelfstandigen, zowel Belgen als buitenlanders. De registratie gebeurt via een badge, een smartphone of een ander systeem.

Boetes

Uit een parlementaire vraag van kamerlid Egbert Lachaert aan staatssecretaris Bart Tommelein blijkt dat de registratie op bouwwerven reeds een ruim bereik kent. Terwijl de wetgever slechts 4.000 bouwplaatsen beoogde (op een totaal van dagelijks meer dan 100.000 bouwwerven), had de aanwezigheidsregistratie van april tot oktober 2014 betrekking op meer dan 10.000 bouwplaatsen. In oktober 2014 zou oorspronkelijk de inloopperiode aflopen. Tot dan zouden bij inbreuken vooral waarschuwingen en geen boetes opgelegd worden. Die inloopperiode werd later verlengd tot eind december 2014. Sinds dit jaar kunnen ook boetes worden opgelegd.

Lastenverlaging

Verschillende bouwondernemingen kiezen ervoor om hun werknemers niet enkel te registreren op grote bouwplaatsen, maar ook op alle andere bouwwerven waar ze actief zijn. Dit levert hen extra lastenverlagingen op overuren op, namelijk 180 in plaats van 130 goedkope overuren per werknemer per jaar.

De werfregistratie kende niet overal een even vlotte start, maar blijkt na enkele maanden toch bijna 70.000 bouwarbeiders te bereiken. In de opstartmaanden werden 58.000 Belgische en 11.000 buitenlandse werknemers en zelfstandigen geregistreerd. Ze waren tewerkgesteld in 19.151 bedrijven, waarvan 14.731 Belgische en 4.420 buitenlandse bedrijven. Het gaat daarbij om 1.861 aannemers en 17.290 onderaannemers, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

'De werfregistratie kende niet overal een even vlotte start, maar blijkt na enkele maanden toch bijna 70.000 bouwarbeiders te bereiken. Dat is een hoog aantal tegenover de 282.000 werknemers en zelfstandigen actief in de Belgische bouwsector', aldus Lachaert.

Rondetafel

'Om fraude te kunnen bestrijden, is het belangrijk dat we elke aanwezige op een werf kunnen identificeren. Daarom ben ik er voorstander van om de werfregistratie uit te breiden naar alle werven. Zo vergemakkelijken we de controle en vergroten we de pakkans. Tegenover deze verplichting voor bedrijven denk ik aan nog meer goedkope overuren en flexijobs in de bouwsector. Dit zal zeker aan bod komen op de rondetafel met de sociale partners in de bouwsector', besluit Tommelein.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe restauratiefase voor Onze-Lieve-Vrouwkerk in Ranst-Oelegem

Nieuwe restauratiefase voor Onze-Lieve-Vrouwkerk in Ranst-Oelegem

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw in Oelegem bij Ranst krijgt het groene licht voor een volgende renovatie. Ditmaal wordt de elektrische installatie vernieuwd en krijgt de verwarmingsinstallatie een opknapbeurt. De Vlaamse overheid geeft een[…]

Glasbedrijf Mols-Dom weer aanwezig in Herentals

Glasbedrijf Mols-Dom weer aanwezig in Herentals

Waterbedrijven willen zeewater op grote schaal drinkbaar maken

Waterbedrijven willen zeewater op grote schaal drinkbaar maken

Wienerberger plant mee bos aan op voormalige kleigroeve

Wienerberger plant mee bos aan op voormalige kleigroeve