Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aannemer voor bouw nieuwe Sluis Terneuzen

Aannemer voor bouw nieuwe Sluis Terneuzen

Het Vlaams-Nederlandse consortium Sassevaart is uit het aanbestedingstraject gekomen met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ om de nieuwe sluis in Terneuzen te mogen bouwen.

Dat betekent dat zij de beste inschrijver waren op basis van prijs en kwaliteit. In principe kan de definitieve gunning reeds volgen op 25 augustus. Het consortium Sassevaart bestaat uit de Vlaamse bedrijven DEME Infra Marine Contractors bv, Dredging International, Algemene Aannemingen Van Laere nv en het Nederlandse BAM Infra bv en BAM Contractors nv.

Vlaanderen en Nederland hebben jarenlang onderhandeld over de bouw van de nieuwe sluis. Eind mei vorig jaar werd gestart met de Europese aanbesteding. Gelet op de omvang en de complexiteit van het werk werd gekozen voor een ‘design & construct’-contract (d&c) met een concurrentiegerichte dialoog. De aannemer maakt aan de hand van de eisen die zijn opgesteld zelf een gedetailleerd ontwerp en voert het werk uit. Bij de concurrentiegerichte dialoog zijn op basis van een beschrijvend document met alle geselecteerde partijen verschillende dialoogrondes doorlopen. Hierin werden alle aspecten van de opdracht besproken om te komen tot de beste middelen en oplossingen.

Begin mei kwamen de drie definitieve aanbiedingen binnen en die werden de voorbije weken eerst beoordeeld op de kwalitatieve criteria. Pas toen die uitkomst vaststond, zijn de prijzen bekeken. Het consortium Sassevaart heeft een inschrijving gedaan voor het ontwerp en de bouw van de Nieuwe Sluis voor een bedrag van 753.346.000 €, incl. btw. Nu volgt een periode waarin de twee andere inschrijvers eventuele bezwaren kenbaar kunnen maken. Als in deze periode geen bezwaren worden ingediend, volgt de definitieve gunning.

De kostprijs voor de realisatie van de sluis bedraagt ongeveer 934 miljoen €, de kosten voor het beheer en het onderhoud (75 miljoen €) niet meegerekend. Europa komt tussen met een subsidie van 48 miljoen €. Het Havenbedrijf Gent zal 15% van het Vlaamse aandeel voor haar rekening nemen, wat neerkomt op 88,7 miljoen €. Vlaanderen betaalt bijna 600 miljoen €, Nederland de rest.

Het Havenbedrijf Gent zal dit bedrag gespreid over vier jaren betalen, te beginnen in 2019. Reeds op 14 maart 2014 werd hierover een principeovereenkomst met de Vlaamse regering gesloten. Om deze bijdrage te financieren, legde het Havenbedrijf de voorbije jaren reserves aan. Dit was mogelijk dankzij een voorzichtig, daadkrachtig financieel beleid. Ook de toenemende winsten van de jongste jaren, mede door de stijgende volumes goederenoverslag, maken dit mogelijk. De toetreding van de provincie Oost-Vlaanderen tot het bestuur van het Havenbedrijf zorgt voor bijkomende financiële middelen. De financiële bijdrage voor de bouw van de nieuwe Sluis is voor het Havenbedrijf de grootste investering in haveninfrastructuur ooit.

Maritieme toegang

De havengebieden Gent en Terneuzen zijn van groot economisch belang. Het sluizencomplex in Terneuzen vormt de toegang tot deze havens gelegen aan het Kanaal Gent-Terneuzen en is een cruciale schakel in de Seine-Scheldeverbinding. Onderzoek naar de maritieme toegang van de Kanaalzone heeft aangetoond dat voor de binnenvaart een capaciteitsprobleem dreigt en voor zeeschepen problemen te verwachten zijn omtrent afmetingen, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de doorvaart.

De nieuwe sluis gaat zorgen voor een betere toegang en een vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder. Ze draagt tevens bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit omdat schepen minder lang moeten wachten. De sluis zal ook nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als in de Vlaamse regio stimuleren en is goed voor de werkgelegenheid. Gent ligt als multimodale haven op het kruispunt van de Europese binnenwateren, snelwegen en spoorwegen. De nieuwe sluis is dan ook cruciaal om de haven van Gent te doen groeien, voort te ontwikkelen, haar internationale positie te versterken, nieuwe tewerkstelling te creëren en investeerders aan te trekken. De  realisatie van de sluis komt ook de nakende fusie tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports (havens van Terneuzen en Vlissingen) ten goede.

Terneuzen krijgt met dit nieuwe project een sluis die in grote lijnen net zo lang en breed wordt als de vernieuwde sluizen op het Panamakanaal. De nieuwe sluis zal 427 m lang, 55 m breed en 16,44 m diep zijn en wordt binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen gerealiseerd. Ze komt in de plaats van de Middensluis, één van de drie bestaande sluizen in Terneuzen. In 2022 zouden de eerste schepen door de Nieuwe Sluis Terneuzen moeten varen. Omdat ze niet door de sluis kunnen, moeten grote zeeschepen hun lading nu nog vaak vóór de sluis overladen op kleinere schepen vooraleer ze het 32 km lange kanaal Gent-Terneuzen kunnen afvaren.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

TM RechterOever COmpleet tekent contract voor Rechteroever-project Oosterweel

TM RechterOever COmpleet tekent contract voor Rechteroever-project Oosterweel

Lantis, als opdrachtgever voor de Oosterweelverbinding, en Tijdelijke Maatschap RechterOever COmpleet, afgekort TM ROCO, ondertekenden zopas officieel het contract voor het deelproject Rechteroever. Dit project werd op 5 januari 2021 gegund aan[…]

Aanleg nieuwe groenpool Wonderwoud start in 2023

Aanleg nieuwe groenpool Wonderwoud start in 2023

Voorkeurscenario voor de N47 in Lokeren

Voorkeurscenario voor de N47 in Lokeren

Roeselare plant heraanleg Diksmuidsesteenweg

Roeselare plant heraanleg Diksmuidsesteenweg

Meer artikels