Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aanleg tunnel Tiensesteenweg Leuven start in maart

Gerelateerde onderwerpen :

,
Aanleg tunnel Tiensesteenweg Leuven start in maart

De Leuvense schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets en Leen Beuckelaars (ingenieur weg- en waterbeheer van de stad Leuven) zijn blij met de EFRO-subsidies.

Binnenkort wordt de aanbesteding gepubliceerd voor de bouw van een tunnel voor voetgangers en fietsers onder de Tiensesteenweg in Leuven. De tunnel verbindt Kessel-Lo met Heverlee en zal de huidige verkeerssituatie heel wat veiliger maken. De verbinding  zal deel uitmaken van de fietssnelweg Leuven-Tienen. De realisatie van de tunnel en het bijhorende fietspad langs de sporen wordt een technische uitdaging. De werkzaamheden starten in principe in maart en zullen anderhalf jaar duren. Het totale budget voor de tunnel en het fietspad wordt geraamd op 4,7 miljoen €. Daarvan wordt 660.000 € gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 600.000 € door de Vlaamse overheid.

Nu er met de nieuwe Spoordijk een afzonderlijke weg is aangelegd voor gemotoriseerd verkeer zal de huidige Martelarenlaan heraangelegd worden als autoluwe fietsstraat (zie Bouwkroniek van 13 januari 2017, blz. 18-20). Ook in het park dat tussen beide straten wordt aangelegd, zal een fietsroute lopen.

“Daarom voorzien we tevens een veilige en snellere manier om de Tiensesteenweg over te steken. We bouwen daarvoor een voetgangers- en fietstunnel, die onder de steenweg doorloopt en de Martelarenlaan met de eerste fietsbrug naar de Tivolistraat verbindt. De fietstunnel is een belangrijk sluitstuk tussen Tienen en Leuven. Op lokaal niveau verbetert het de fietsverbinding naar de Abdij van Park en Haasrode”, verklaart de Leuvense schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets.

De aanleg van de tunnel en het bijhorende fietspad langs de sporen wordt een technische uitdaging. “De aanwezigheid van de spoorweg zorgt voor een heel beperkte werkruimte maar we willen ook het verkeer zo weinig mogelijk hinderen. Daarom zal de tunnel bovengronds worden opgebouwd en dan in enkele dagen tijd onder de Tiensesteenweg geschoven worden. Dat betekent dat we de Tiensesteenweg voor slechts enkele dagen voor alle verkeer zullen moeten afsluiten”, zegt Robbeets.

Zodra de tunnel geplaatst is, beginnen de werken aan het fietspad tussen de Adjudant Harboortstraat en de spoorweg. “Ook daar zitten we met technische hoogstandjes, omwille van de moeilijke toegang en de hellingsgraad van het terrein.  Alle werkzaamheden, zoals het aanvoeren van materiaal, zullen dus via de tunnel verlopen. Het fietspad komt op een paalconstructie te staan in de spoorberm.  Daarmee vangen we het hoogteverschil tussen de spoorweg en de Adjudant Harboortstraat op”, aldus de schepen.

Omdat asfalteermachines niet tot aan het nieuwe fietspad raken, zal het uitzonderlijk in beton worden aangelegd. Tussen het fietspad en de spoorweg wordt de berm opnieuw ingegroend. Langs de kant van de huizen in de Adjudant Harboortstraat komt een afscherming in de vorm van een muurtje, gebouwd in dezelfde stijl als de keerwand langs de Spoordijk. Zo vormt het fietspad één geheel met Park Belle Vue en hebben de buurtbewoners zo weinig mogelijk hinder. Bovendien kan elke inwoner van de Adjudant Harboortstraat via een poortje aan hun tuin en een ventwegje meteen op het fietspad, zodat ze niet moeten omrijden langs de Tiensesteenweg”, besluit Dirk Robbeets.

Het ontwerp voor de tunnel onder de Tiensesteenweg stak al enkele jaren in de koelkast. Nu Europa bevestigd heeft dat we kunnen rekenen op subsidies en ook Vlaanderen een stuk mee financiert, kan eindelijk werk worden gemaakt van het project.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwteam Nautilus wint competitie voor casino Middelkerke

Bouwteam Nautilus wint competitie voor casino Middelkerke

  De gemeente Middelkerke gunde op 9 september het ontwerp en de bouw van het nieuwe casinogebouw aan Bouwteam Nautilus. Samen met de heraanleg van het Epernayplein worden de kosten van de bouw van het casinoproject begroot op 41 miljoen[…]

Onderdelen ponton cruiseterminal op weg naar Antwerpen

Onderdelen ponton cruiseterminal op weg naar Antwerpen

Opdrachtgevers en aannemer bereiken akkoord over Noorderlijn

Opdrachtgevers en aannemer bereiken akkoord over Noorderlijn

Techni-Mat gaat door!

Techni-Mat gaat door!

Meer artikels