Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

© ©Suriyo - stock.adobe.com

De provincieraad van West-Vlaanderen heeft zopas de definitieve vaststelling van het prup Omleidingsweg Anzegem goedgekeurd. De aanleg van de ringweg zal door het Vlaams Agentschap van Wegen en Verkeer gebeuren, omdat de provincie niet langer bevoegdheid is om wegen aan te leggen. De actiegroep Omarm Anzegem Niet heeft reeds aangekondigd dat ze een gerechtelijke procedure wil starten om de plannen tegen te houden.
De aanleg van een ringweg rond Anzegem moet de verkeersleefbaarheid in de Kerkstraat in het bijzonder en in het dorp in het algemeen verhogen en het wonen en verblijven in de kern aangenamer maken. Daarnaast zorgt de ringweg ervoor dat het doorgaande (vracht)verkeer dat door Tiegem, Ingooigem en Vichte rijdt kan afgeleid worden. Het traject ligt ten westen van de Lange Winterstraat en loopt via een brug over de spoorlijn Kortrijk-Oudenaarde, waarna het de spoorlijn volgt en vervolgens afbuigt richting de Bevrijdingslaan.
 
Reservatiestrook
 
Met dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (prup) wordt een strook gereserveerd om de aanleg van een ringweg in de toekomst mogelijk te maken. Op zo’n strook kan er, na vaststelling van het prup, niet meer gebouwd worden, maar kunnen landbouwers wel nog hun land bewerken. Gebouwen die in deze reservatiestrook staan kunnen enkel mits toelating van het Vlaams Agentschap van Wegen en Verkeer nog verbouwd worden of uitbreiden.
 
Naar aanleiding van de vele inspraakreacties werden nog een aantal aanpassingen gedaan. Omdat er met de aanleg van een omleidingsweg open ruimte aangesneden wordt, wordt in de voorschriften aangegeven dat de weginfrastructuur zo zuinig mogelijk ingericht moet worden. Milderende maatregelen zoals geluidsschermen en waterbuffers moeten zo ingericht worden dat er weinig bijkomende ruimte ingenomen moet worden.
 
Daarnaast moeten alle landbouwpercelen en landbouwbedrijven die getroffen zijn bereikbaar blijven. Om dit tewerk te stellen wordt er, naast het prup, een beleid ten aanzien van de landbouwbedrijven gestart: er wordt nagegaan of in de omgeving landbouwpercelen opgekocht kunnen worden zodat deze geruild kunnen worden met percelen die getroffen worden door de aanleg van de ringweg.
 
Vervolg procedure
 
Na de definitieve vaststelling door de provincieraad op 23 november worden de plannen aan de Vlaamse regering overgemaakt, die beschikt vervolgens over een termijn van 45 dagen om het prup al dan niet te schorsen. Het prup treedt in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
 
De volledige plannen zijn na de definitieve vaststelling te consulteren op www.west-vlaanderen.be/rup-omleidingsweg-anzegem.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Vandaag telt Vlaanderen ongeveer 30.000 verlichtingspalen langs de autosnelwegen. 40% daarvan zijn op dit moment al uitgerust met ledverlichting. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft het Agentschap Wegen en[…]

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Nieuwe fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas

Nieuwe fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas

Meer artikels