Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aanleg Droogdokkenpark kan starten

Gerelateerde onderwerpen :

Aanleg Droogdokkenpark kan starten

Het stadsbestuur van Antwerpen heeft het definitieve ontwerp voor het Droogdokkenpark goedgekeurd. Het gebied van 15 ha, gelegen op het Droogdokkeneiland in de Scheldebocht op het Eilandje, wordt een grootstedelijk park en uitwaaiplek. De aanleg verloopt in fases. De eerste realisatie omvat een gebied van 4,5 ha en bestaat uit de Belvédère, de nieuwe Sigmadijk en de aanleg van een natuurlijke getijdenoever.

Het Droogdokkenpark wordt een nieuw park in Antwerpen op de oostelijke oever van de Schelde. Door de unieke ligging in de buitenbocht van de Schelde vormt de locatie een scharnierpunt tussen stad en haven. De sfeer van de dynamische haven is voelbaar en het historische stadscentrum is zichtbaar in de verte.

Natuurlijke oever

Het definitieve ontwerp van het team van Van Belle & Medina Architects en Vogt Landscape Architects behoudt sterk het huidige karakter van de site. Het Droogdokkeneiland bestaat enerzijds uit een natuurlijke oever langs de Schelde en anderzijds uit het achterliggende gebied van de droogdokken zelf.

Het ontwerp voor het Droogdokkenpark is gebaseerd op een aantal belangrijke uitgangspunten:

een vernieuwde en sterke relatie tussen de Schelde, het park en de havendokken;

de integratie van de verhoogde waterkering als een groene dijk in het ontwerp;

de Belvedère als architecturale structuur die het mooie uitzicht letterlijk onderstreept;

fysiek contact met het water door een grotere en kwalitatievere getijdenoever en een laaggelegen pad langs de waterrand door het meer landinwaarts plaatsen van de dijk;

het inheemse beplantingsplan als herkenbaar element voor het park met een natuurlijk sortiment aan bomen die te vinden zijn in de bossen rond Antwerpen zoals eiken, iepen, essen;

een ruim aanbod in plekken, objecten en sferen voor avontuurlijk spelen en leren;

ruimte voor kleinschalige evenementen dankzij het 'amfitheater' in de verdiepte speelzone;

groene verbindingen tot in de droogdokkensite met een verhoogd uitzicht over de beschermde droogdokken;

een nieuwe Droogdokkenweg als noord-zuidverbinding voor gemotoriseerd verkeer;

een parking voor 100 wagens ten noorden van Kattendijksluis voor de bereikbaarheid van park en Droogdokkensite.

Royerssluis

Om de havenactiviteiten niet te hypothekeren, gebeurt de transformatie van het Droogdokkeneiland tot een grootstedelijk park gefaseerd. Ook de toekomstige werken voor de verbreding en verdieping van de Royerssluis hebben een grote impact op dit gebied en maken dat de aanleg van het park gefaseerd moet verlopen.

De eerste en tweede fase zijn gepland voor 2017-2018. Met het beschikbare budget in de meerjarenbegroting 2014-2019 is het mogelijk om al een eerste deel van het parkontwerp te realiseren. Dit wordt gekoppeld aan het verhogen van de waterkering tot op Sigmahoogte door Waterwegen en Zeekanaal nv. Deze eerste fase bestaat uit de volledige aanleg en inrichting van de Belvédère, de aanleg van de nieuwe Sigmadijk en de natuurlijke getijdenoever en het realiseren van een parking op het noordelijk sluishoofd van de Kattendijksluis.

Topografie

Na de verhuis van de havenactiviteiten op de AWN-site (Algemeen Werkhuizen Noord) kan de aanleg van de definitieve Droogdokkenweg van start gaan. Daarna, in functie van het opschuiven van de bouwplaats voor de Royerssluis, volgt de aanleg van de resterende parkzone tussen de dijk en de Droogdokkenweg. Naast het aanleggen van de volledig nieuwe topografie van het park en het aanplanten van de verschillende groenstructuren, wordt het park ook voort ingericht en aangevuld met onder meer een fijnmazig padennetwerk, parkmeubilair en natuurlijke speelobjecten.

De realisatie van fase 1 en fase 2 van het Droogdokkenpark is gebudgetteerd tijdens deze legislatuur. De totale kostprijs is geraamd op 8,8 miljoen ' inclusief btw. Het stedelijke aandeel voor de realisatie van eerste twee fasen van het Droogdokkenpark is geraamd op 7 miljoen '. Het aandeel van W&Z voor de realisatie van de waterkering in fase 1 bedraagt 1,8 miljoen '.

Getijdennatuur

Het ontwerp van het Droogdokkenpark zet in op de verdere ontwikkeling van de getijdennatuur en de vergroening van de Scheldekaaien. Het draagt hiermee de visie uit van het Groenplan dat ontwikkeld wordt voor Antwerpen, waarmee landschappen en groenzones bekender, meer toegankelijk en bestendigd worden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceert de eerste oproep van het nieuwe scholenbouwprogramma Scholen van Vlaanderen. Voor het eerst zullen burgers hun eigen spaargeld kunnen investeren in deze schoolgebouwen. “We geven Vlamingen[…]

03/12/2021 | Ben WeytsScholen
Dilbeek stelt masterplan Keperenberg voor

Dilbeek stelt masterplan Keperenberg voor

Bouw van meest energiezuinige woonbuurt van Waregem gestart

Bouw van meest energiezuinige woonbuurt van Waregem gestart

Houthulst krijgt een kmo-park van 7.200 m²

Houthulst krijgt een kmo-park van 7.200 m²

Meer artikels