Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aanleg Avonturenberg begonnen in Beringen

Aanleg Avonturenberg begonnen in Beringen

Hoofdaannemer Krinkels nv is begonnen met de aanleg van de Avonturenberg op de voormalige mijnterril van Beringen. De ontwerpers van het project zijn het ontwerpbureau Omgeving uit Antwerpen en het ontwerp- en ingenieursbureau Carve uit Amsterdam. Een groot speellandschap maakt deel uit van de Avonturenberg en wordt opgebouwd rond een palenwoud van ongeveer 1.600 palen dat zich situeert op de noordwestelijke flank van de mijnterril. Dit palenwoud kan als een 'landart project' worden beschouwd dat zowel de aandacht trekt vanop het maaiveld (Sporenpark) als perfect in harmonie treedt met het landschap van de mijnterril.

Het palenwoud fungeert als drager van het speellandschap. De houten palen vormen een avontuurlijk dwaal- en speelparcours met o.a. balanceerbalken, touwenparcours en klimrekken. Middenin het palenwoud komen grote prismatisch speelvlakken te liggen. In totaal wordt ongeveer 1.200 m² aan betonnen speelvlak aangelegd. Deze beton wordt verschillend bewerkt en gepolijst en zal een grote variatie aan spelmogelijkheden bieden zoals kruiptunnels, klimvlakken, een glijbaan en reuzentrappen. Jonge kinderen zullen vooral op de lagere niveaus aan hun trekken komen. Dwars door het palenwoud wordt een trappenpartij aangelegd en zijn er rustvlakken, bv. voor ouders of begeleiders. De spelelementen worden zo opgevat dat er geen specifieke begeleiding nodig zal zijn.

Op de top wordt een kolenplein aangelegd, een verzonken plein dat ontstaat door het afgraven van de huidige grondlaag. Op deze wijze wordt letterlijk een venster naar het verleden gegraven, waarbij het de bedoeling is om het 'zwarte goud' opnieuw visueel aanwezig te maken. De schuine randen rond het kolenplein fungeren o.a. als zitrand. Op het verhoogde talud kunnen bezoekers rondwandelen om op deze wijze een goed overzicht te krijgen van de omgeving.

Houten palen

De aanleg van dit speellandschap is op zich reeds een avontuur omwille van de heel specifieke terreinkenmerken, zoals de hellingsgraad en de specifieke bodem die uit mijnsteen bestaat. De werkzaamheden zijn gestart met het aanbrengen van de houten palen.

Er is gekozen voor de houtsoort Cloeziana. Deze houtsoort heeft als groeigebied Afrika en Australië en wordt geproduceerd volgens de FSC-regels.

Omwille van de rechte stam en de duurzaamheid (klasse I) wordt dit type hout veel gebruikt voor speeltoestellen, voor afmeer- en voor steigerpalen. De lengte van de gebruikte palen is 4,5 m, de diameter bedraagt 16 tot 18 cm. De palen worden volgens een heel strak grid ingepland. Dit gebeurt volgens de techniek van het machinaal inheien. Dit werk zal ongeveer één maand in beslag nemen.

Gelijktijdig is men begonnen met de grondwerken en het herprofileren van het terrein in functie van de prismatische speelvlakken en de taludglijbaan. Vervolgens starten de betonwerken met het plaatsen van de bekistingen, het vlechtwerk, het storten van de beton en de afwerking. Na het uitharden van de beton kunnen in de laatste fase de speeltoestellen worden geplaatst. Om de veiligheid van het speellandschap te garanderen, is reeds een eerste pre-audit uitgevoerd om de speeltoestellen te toetsen aan de Europese normen. Het advies van deze audit wordt meegenomen in de aanleg van de verschillende speelvlakken.

Aansluitend bij het speellandschap wordt de zogenaamde basisinfrastructuur aangelegd. Deze omvat o.a. een houten vlonderpad door de wadizone als toegang tot de Avonturenberg. Er komt een vlonderpad dat vertrekt vanaf het recent aangelegde toeristische fietspad en een vlonderpad dat zal aansluiten op het buitenterras van de toekomstige duiktoren TODI.

Tegen de flank van de terril worden een aantal plateaus aangelegd, bereikbaar via trappen en wandelpaden. Op de plateaus komen houten zit- en ligbanken en informatiezuilen over erfgoed en landschap. De aanleg van de basisinfrastructuur gebeurt door aannemer nv Beckers. Deze werken starten begin april. De ontwerper is het studiebureau Antea Group.

Kostprijs

De kostprijs voor de aanleg van de Avonturenberg, met speellandschap, basisinfrastructuur, straatmeubilair en infodragers, bedraagt 1,6 miljoen '. De stad Beringen is eigenaar van de mijnterril en fungeert als opdrachtgever van de werken. De stad ontvangt 1 miljoen ' subsidies voor dit project in het kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK). De elektriciteitsvoorziening en de belichting van de Avonturenberg is nog in onderzoek i.s.m. Infrax.

Het mountainbikepark is eveneens een deel van de Avonturenberg. Ook dit bikepark wordt reeds aangelegd. Op 9 en 10 april zal op de nieuwe tracks en hindernissen de eerste manche van de Benelux-Cup worden georganiseerd. Bij ontwerp en aanleg is ermee rekening gehouden dat er geen conflicten zullen zijn tussen de recreanten in het speellandschap en de sporters in het mountainbikepark.

De Avonturenberg moet één van de toeristisch recreatieve attracties op be-MINE worden. Deze outdoor attractie is complementair aan de andere attracties zoals het duikcentrum TODI, de klimzaal in de centrale, Sportoase Mijn Zwemparadijs en het Mijnmuseum. De opening van de Avonturenberg is gepland tijdens het weekend van Beringen Internationaal, dat plaatsheeft van 8 tot 11 juli. Na de opening zal de Avonturenberg gratis toegankelijk zijn tussen zonsopgang en zonsondergang.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af