Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aanhoudende hitte veroorzaakt aanzienlijke hinder in de bouw

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Aanhoudende hitte veroorzaakt aanzienlijke hinder in de bouw

© shutterstock

Warmte en uitblijvende regen zorgen de jongste weken in verschillende sectoren voor beroering, niet in het minst in de bouwsector.

Een recente rondvraag van de Vlaamse Confederatie Bouw onder haar leden brengt een aanzienlijk productiviteitsverlies aan het licht dat veroorzaakt wordt door de specifieke weersomstandigheden. Ook komen soms vastgelegde deadlines in het gedrang. Het overgrote deel van de bouwbedrijven neemt maatregelen tegen de hitte.

Van de Vlaamse bouwbedrijven die de rondvraag hebben beantwoord, heeft slechts 10% niet te lijden onder de huidige hittedagen. Meer dan 80% geeft een productiviteitsverlies aan van minstens 10%. Dat kan oplopen tot boven de 30%. Meer dan 40 % ondervindt daardoor moeilijkheden om de vastgelegde opleveringstermijn te halen. Zij geven aan dat het lastig wordt om de afgesproken werken vóór de start van de bouwvakantie voltooid te krijgen.

Beton

Een groot knelpunt blijkt het storten van beton te zijn omdat die te snel droogt. De warmte speelt ook roofing- en pleisterwerken parten, alsook het lijmen van bakstenen. Daarnaast ondervinden installateurs van pv-panelen en zonneboilers aanzienlijke hinder. Aannemers geven aan dat bij aanhoudende hitte dakwerken en afwerkingen allerhande (aanleg terrassen, gevelwerken, buitenschilderwerk, enz.) aan de gevel van een woning bijkomende vertraging kunnen oplopen. Die laten het immers moeilijk toe om in de schaduw te werken, met een lager werkritme als gevolg.

Vroeger beginnen

Een veel voorkomende maatregel om aan de hitte te ontsnappen is vroeger beginnen (rond 6 uur) en vóór de grootste namiddagwarmte stoppen. Bijna 60 % van de bouwbedrijven heeft deze maatregel toegepast. Tegelijk heeft één derde van de bedrijven extra pauzes ingelast. Bovendien heeft een vierde van de bouwbedrijven de werkzaamheden aangepast door maximaal in schaduwrijke zones te laten werken. Bouwbedrijven voorzien ook extra water (67%) en zonnecrème en zonnebrillen (15%) voor hun arbeiders.

Water

Opmerkelijk is dat een groot aandeel van de respondenten die aangeven aanzienlijke hinder te ervaren, werken uitvoeren in West-Vlaanderen. Dit zou kunnen verbonden zijn aan de slinkende watervoorraad in die provincie waarover reeds een aantal dagen gewag wordt gemaakt in de pers. 

De Vlaamse Confederatie Bouw vraagt dat opdrachtgevers begrip hebben voor de hitte en de gevolgen ervan zoals een uitgestelde opleveringstermijn.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Het strenger worden van de banken vormt een gevaar voor projecten"

"Het strenger worden van de banken vormt een gevaar voor projecten"

Ook in 2021 laat Bouwkroniek een reeks CEO’s aan het woord. We zetten het nieuwe jaar in met de antwoorden van Elisabeth Van Damme, bestuurder bij makelaar Elitis Real Estate. Van welke nieuwe technologie verwacht u dat ze uw business de[…]

Verhelst Group groepeert divisies voor professionele bouwprojecten

Verhelst Group groepeert divisies voor professionele bouwprojecten

Steeds meer pakketbrievenbussen aan Belgische opritten

Steeds meer pakketbrievenbussen aan Belgische opritten

Duco huldigt trouwe personeelsleden

Duco huldigt trouwe personeelsleden

Meer artikels