Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aangepaste plannen voor verlenging van Metro 3 ingediend

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Aangepaste plannen voor verlenging van Metro 3 ingediend

Recent werden de verbeterde plannen voor de verlenging van Metro 3 tussen het Noordstation en Bordet ingediend bij Urban.brussels en Leefmilieu Brussel. Concreet gaat het om de stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvraag voor de bouw van zeven nieuwe metrostations, een 5 km lange tunnel en een onderhouds- en stelplaats in Haren.
 

De werken in de eerste verbouwingsfase (tussen Albert en het Noordstation) zijn volop bezig. Intussen zijn nu ook voor de tweede bouwfase (tussen het Noordstation en Bordet) de gewijzigde stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvragen ingediend. Conform de aanbevelingen in de effectenstudie, werden de oorspronkelijke plannen door Beliris in overleg met de MIVB geoptimaliseerd.

In juli 2021 keurde het begeleidingscomité de effectenstudie van het consortium Aries-Tractebel (een door het Brusselse Gewest erkend onafhankelijk studiebureau) goed. Het studiebureau maakte zijn conclusies omtrent het Metro 3-project bekend na zowat twee jaar elke mogelijke impact van het project te hebben bestudeerd aan de hand van verschillende parameters, zoals mobiliteit, bodem, lucht, water, klimaat, landschap en erfgoed, afval, gezondheid, akoestiek en economische aspecten.

De effectenstudie bevestigt het project en benadrukt opnieuw dat de metro de beste oplossing is om aan de toekomstige mobiliteitsbehoeften in Brussel te voldoen. Ze stemt ook in met de bouwtechniek, de plaats van de ingangen en de afmetingen van de stations, de stelplaats en de tunnel. De meeste aanbevelingen werden in de vergunningsaanvraag opgenomen.

Dankzij de aanbevelingen in de effectenstudie zullen de stations Liedts en Verboekhoven er straks anders uitzien. De overige aanpassingen hebben vooral te maken met de afstemming op andere vervoermiddelen, de toegankelijkheid voor minder mobiele reizigers en de milieuaspecten (de aanleg van groendaken, de installatie van zonnepanelen en een beheersysteem voor regen- en grondwater.

"Sinds de afronding van de effectenstudie hebben onze teams de voorbije zes maanden alle aanbevelingen en conclusies grondig geanalyseerd. Het aangepaste dossier voor de gemengde vergunningsaanvraag is nu ingediend. De verbeterde plannen houden rekening met de effectenstudie en met de mobiliteitsbehoeften van de Brusselaars”, zegt Cédric Bossut, directeur van Beliris.

"Het Metro 3-project toont hoe de toekomst van de mobiliteit in Brussel er zal uitzien. Als we de netwerkkaart bekijken, zien we duidelijk dat er in het noorden van Brussel een cruciale verbinding ontbreekt, zeker in een al zo gespannen demografische context... en die spanning zal alleen maar blijven toenemen. Het is van groot belang dat we op die locatie over een sterk uitgebouwd ondergronds spoornet beschikken, zodat het openbaar vervoer sneller, comfortabeler en frequenter kan worden benut”, zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

"De uitvoering van dit uitzonderlijke project zal het openbaar vervoeraanbod vanuit het centrum richting het noorden van het Gewest versterken en een efficiëntere bediening van de gemeenten Schaarbeek en Evere mogelijk maken. Als snel, regelmatig en comfortabel alternatief draagt het ook bij tot de modal shift. Bovengronds maakt dit project het mogelijk de stad en haar wijken autoluwer te maken door het transitverkeer te verminderen. Daardoor kan de openbare ruimte heringericht worden voor meer veiligheid, met meer groen en meer plaats voor ontmoetingen”, aldus Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare werken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Meer artikels