Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aandeel ventilatie in epb-verslaggeving wordt uitgebreid

Aandeel ventilatie in epb-verslaggeving wordt uitgebreid

Voor alle nieuwe en ingrijpende energetisch te renoveren residentiële projecten met een bouwaanvraag zal vanaf 1 januari 2016 een ventilatievoorontwerp (bij de epb-startverklaring) en een ventilatieprestatieverslag met mechanische debietmetingen (bij de epb-aangifte) verplicht zijn. Daarmee wil men de kwaliteit van de ventilatiesystemen verhogen. De Vlaamse Architectenorganisatie NAV steunt dat plan, maar betreurt wel dat de bouwheer opnieuw met een extra kost wordt geconfronteerd en dat de bouwadministratie weer complexer wordt gemaakt.

Studies tonen aan dat in de residentiële bouw een duidelijke nood is aan een kwaliteitsverbetering en aan het correct functioneren van ventilatiesystemen. Het voorzien van minimale ventilatievoorzieningen is al verplicht. Maar om een goed werkend ventilatiesysteem te creëren, is meer nodig dan enkel voldoen aan minima. Er moet aandacht zijn voor een goed ontwerp, een correcte plaatsing en een degelijk onderhoud. Aspecten zoals de dimensionering van de kanalen, de akoestische kwaliteit van roosters, het plaatsen van dempers, de beste locatie van de toevoer van verse lucht, het gebruiken van filters, ' verdienen zo meer aandacht.

STS Ventilatie

Om de kwaliteit te verhogen, werd het voorbije jaar gewerkt aan een nieuwe STS Ventilatie, voluit de STS-P 73-1 - 'Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen'. STS'en (eengemaakte technische specificaties) zijn referentiedocumenten met technische voorschriften. Een STS beschrijft hoe je een product in functie van een toepassing kan voorschrijven, hoe je het kan keuren en verwerken, en hoe je de uitvoering kan beoordelen.

In een STS kunnen tevens ontwerpgegevens en eisen betreffende de technische bekwaamheden van de uitvoerders opgenomen zijn. Het is dus een goede-praktijkgids voor de beschrijving van bouwproducten en de uitvoering van werken. Voortaan wordt in de epb-eisen verwezen naar deze nieuwe STS Ventilatie.

De aangifteplichtige (de bouwheer) zal voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2016 twee nieuwe verplichtingen krijgen:

' Vóór de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp (VVO) laten maken.

Dit is een plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten. Dit voorontwerp is niet bindend; het kan worden gezien als een voorstel dat later wordt gepreciseerd en nagerekend. Dit voorontwerp kan gemaakt worden door een architect, de installateur, een epb-verslaggever of een studiebureau. Een erkende ventilatieverslaggever zal dit online moeten ingeven, net zoals dit bij de voorcalculatie van de epb gebeurt. NAV kon in elk geval bekomen dat de eisen die aan dit voorontwerp gesteld worden, relatief eenvoudig gehouden zijn. Een schetsmatige voorstelling op het grondplan kan volstaan.

' Na de uitvoering een ventilatieprestatieverslag (VPV) laten opstellen, inclusief (indien van toepassing) meetrapporten van de mechanische debieten van het geplaatste systeem.

In het prestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem getoetst aan de prestatiecriteria van de nieuwe 'STS-P 73-1 - Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen'.

Ventilatieverslaggever

Om op te treden als ventilatieverslaggever zal een erkenning nodig zijn. Het volstaat hiervoor om een theoretisch examen af te leggen. Dit examen zal online afgelegd kunnen worden, een maatregel die NAV toejuicht omdat het de administratieve rompslomp inperkt. Dit online examen zal mogelijk zijn vanaf 15 januari. Enkel wie wil rapporteren over de mechanische ventilatiedebieten en hiervoor metingen wil uitvoeren, moet ook een praktisch examen afleggen. Dat laatste zal mogelijk zijn vanaf 15 april 2016.

De epb-verslaggever kan zich dus laten erkennen om ook als ventilatieverslaggever op te treden, maar hij is hier niet toe verplicht. Wie de nodige examens met succes aflegt (architecten, studiebureaus, installateurs, '), kan zich laten erkennen.

De ventilatieverslaggeving zal worden doorgerekend aan de bouwheer.

Software

De ventilatieverslaggever zal de gegevens via een afzonderlijk internetloket moeten ingeven, de zogenaamde 'databank van het kwaliteitskader'. Dit zal dus niet via de epb-software 3G gebeuren. Nadat de ventilatieverslaggever het ventilatievoorontwerp heeft ingevoerd, zal de epb-verslaggever een code krijgen. De verslaggever noteert die code en enkele gegevens, zoals de datum van opmaak en de naam van de persoon die het heeft opgesteld in de epb-software 3G.

Die extra gegevens zullen in het formulier van de startverklaring worden getoond. Ook voor het prestatieverslag wordt met zo'n code gewerkt, maar de epb-verslaggever zal alle epb-gerelateerde prestaties uit het prestatieverslag ook in de epb-aangifte moeten opnemen. Er wordt momenteel gewerkt aan een exportmodule om gegevens uit de epb-software 3G vlotter te kunnen importeren in de 'databank van het kwaliteitskader', om dubbele invoer van gegevens zoveel mogelijk te vermijden.

Complex

NAV schaart zich achter het principe dat de kwaliteit van de ventilatie-installaties met het oog op een gezond binnenklimaat omhoog moet. Vaak wordt ventilatie door de bouwheer stiefmoederlijk behandeld en kiest deze voor de goedkoopste oplossing. Met het verplichte voorontwerp zal de bouwheer reeds bij het ontwerp gedwongen worden om kwalitatieve keuzes te maken. De gekozen installaties zullen in een aantal gevallen duurder worden, maar ook kwalitatiever.

De ventilatieverslaggeving veronderstelt echter wel extra administratie- en meetwerk. Deze prestaties zullen worden doorgerekend aan de bouwheer. Bovendien is een kostprijs verbonden aan de erkenning tot ventilatieverslaggever. Zo zouden alle examens samen zo'n 350 ' kosten. Daarnaast dient elk bedrijf voor het bekomen en het behoud van zijn erkenning een jaarlijkse bijdrage van 200 ' excl. btw te betalen per bedrijf én daarboven nog eens 50 ' excl. btw per gekwalificeerde persoon. Dit staat nog los van eventuele opleiding, die echter niet verplicht zal zijn. NAV betreurt dat dit de administratiekost weer zal verhogen.

De Vlaamse Architectenorganisatie waarschuwt ook voor de grote administratieve last van het nieuwe systeem. Ondanks de herhaaldelijke vraag van NAV om de aangifte via de epb-software 3G te laten verlopen, zullen het ventilatievoorontwerp en het ventilatieprestatieverslag via de 'databank van het kwaliteitskader' ingeput moeten worden.

Positief is wel dat wordt voorzien dat gegevens uit de epb-software 3G geautomatiseerd ingevoerd zullen kunnen worden in de 'databank van het kwaliteitskader', wat toch enigszins tegemoet komt aan de verzuchtingen van NAV. De architectenvereniging waarschuwt ook voor een overhaaste invoering. Zij had erop aangedrongen om eerst de toepassing in de software te doen vooraleer in een tweede fase de ventilatieverslaggeving verplicht te maken.

De eisen zullen vanaf 1 januari 2016 van kracht zijn, maar de opleidingen en de erkenningsprocedures moeten nog worden opgezet. Ook de exportmodule om de gegevens uit de epb-software 3G te kunnen importeren in de 'databank' en de andere online toepassingen zijn nog niet klaar.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Het familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout, gespecialiseerd in de productie en montage van aluminium ramen, gevels en zonnepanelen, zette de symbolische eerste spadesteek voor de bouw van een nieuwe, geautomatiseerde productiehal met een[…]

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring