Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aandeel nieuwbouwflats daalt voor het eerst in 25 jaar

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Aandeel nieuwbouwflats daalt voor het eerst in 25 jaar

Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw stijgt het aandeel van appartementen in de nieuwbouw ieder jaar. Bij het begin van het nieuwe millennium werden in Vlaanderen voor het eerst meer flats dan huizen gebouwd. Deze trend heeft zich voortgezet tot 2016-2017, toen 64% van de nieuw gebouwde woongelegenheden een appartement was. Momenteel worden opnieuw relatief meer huizen gebouwd.
 

 

De jongste jaren heeft de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) inderdaad een keerpunt in de jarenlange bouwtrend vastgesteld. De daling van het aandeel flats tijdens de voorbije twee jaar wordt vooral veroorzaakt doordat er minder appartementen worden gebouwd en niet zozeer meer huizen.
 
Zo daalde het aantal nieuwbouwflats in Vlaanderen met 29%. Het aantal nieuwe huizen ging met slechts 2% naar beneden.  In Wallonië lag het aandeel appartementen altijd al lager dan in Vlaanderen. Maar ook hier lijkt nu een daling ingezet te zijn.
De vraag naar appartementen werd de jongste jaren gedreven door de gezinsverdunning en de vergrijzing van de bevolking, waardoor heel wat Vlamingen minder nood hebben aan een groter huis. Maar reeds in 2018 bleek uit de Vlaamse Woonsurvey dat meer dan 70% van de Vlamingen in een halfopen of open bebouwing wil wonen. Slechts 16% verkiest een flat.
 
De grondgebonden woning en de vrijheid die een eigen tuin geeft, zal dus ook in de toekomst belangrijk blijven. Bovendien heeft de coronacrisis er het afgelopen jaar zeker toe bijgedragen dat meer mensen een huis boven een flat verkiezen, liefst nog met een tuin erbij.
 
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe installatie in Gent recupereert energie en grondstoffen uit afvalwater

Nieuwe installatie in Gent recupereert energie en grondstoffen uit afvalwater

Waterzuiveringsbedrijf Aquafin zal op de site van ArcelorMittal in de haven van Gent tegen 2026 een installatie bouwen die zuiveringsslib verwerkt. Aquafin plant ook een grootschalige recuperatie van fosfor. De opdracht voor het ontwerp, de[…]

03/07/2022 | Haven Gentwaterzuivering
Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Meer artikels