Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aandachtspunten voor tegelzetters

De ervaring van de ingenieurs van de afdeling Technisch Advies van het WTCB leert dat bij de oplevering van een betegeling de opdrachtgevers vooral aandacht hebben voor de zichtbare technische aspecten zoals vlakheid, niveauverschillen tussen de tegels, uitzicht en zuiverheid. De aannemer van tegelwerken heeft er bijgevolg alle baat bij om de uitvoeringsaspecten uit de TV 237 te respecteren. Maar er zijn ook onzichtbare aspecten die mee een kwaliteitsvol eindresultaat bepalen.

Een aannemer-tegelzetter is een afwerkingsspecialist. Hij moet zijn werk steeds afstemmen op dat van zijn voorgangers (metselaar, dekvloerder en stukadoor), maar ook op dat van wie na hem komt (loodgieter, elektricien en schilder). Een goede coördinatie van al deze werken is dan ook onontbeerlijk.

Daarnaast dragen andere onzichtbare aspecten bij om een kwaliteitsvol tegelwerk te realiseren. In eerste instantie moet de aannemer-tegelzetter rekening houden met enkele belangrijke technische aandachtspunten. De top 5 bestaat uit:

het beoordelen van de ondergrond. Indien de vlakheid van de ondergrond en zijn oppervlaktecohesie onvoldoende blijken, moet men vóór de aanvang van de tegelwerken bijkomende werken uitvoeren, zoals het egaliseren of impregneren van de ondergrond. Bij cementgebonden dekvloeren vormt ook de ouderdom een aandachtspunt en moet men er zich van vergewissen dat de krimp grotendeels ten einde is. Bij een anhydrietgebonden ondergrond moet het restvochtgehalte onder een bepaalde drempelwaarde zijn gezakt alvorens hij betegeld mag worden. Indien te snel betegeld wordt, kunnen er scheuren optreden of tegels loskomen;

het juiste type tegellijm kiezen afhankelijk van de tegelsoort, de ondergrond en de beoogde belastingen. Zo bestaat er snel verhardende tegellijm voor grootformaattegels, vervormbare tegellijm voor vloerwerken die onderhevig zijn aan grote temperatuurschommelingen, tegellijm met een verlengde open tijd voor tegelwerken bij hoge omgevingstemperaturen, of tegellijm die geschikt is voor anhydrietgebonden ondergrond;

bij het aanmaken van de tegellijm de aanbevelingen van de fabrikant respecteren. Het is zeer belangrijk om de juiste hoeveelheid aanmaakvloeistof te gebruiken (doorgaans water) en de maturatietijd en de open tijd te respecteren;

naar een goed contactoppervlak tussen de lijm en de ondergrond streven. Daarvoor moet men een aangepaste lijm en geschikte lijmkammen gebruiken en, indien nodig, een dubbele verlijming toepassen. Luchtinsluitingen zijn te vermijden omdat ze oorzaak kunnen zijn van een holle klank of loskomen. Een holle klank alleen is echter geen afdoende reden om een betegeling af te keuren, er moeten ook tegels loskomen of voegen degraderen;

kwaliteitsvolle materialen gebruiken die voldoen aan de eisen uit de Europese normen en die ' in de mate van het mogelijke ' over een technische goedkeuring beschikken. Minderwaardige materialen zullen sneller degraderen en een duurzaam resultaat onmogelijk maken. De technische steekkaart geeft de tegelzetter een idee van de basiseigenschappen van de materialen. Indien het milieuaspect meespeelt bij de keuze van de materialen, kan men kiezen voor materialen met specifieke type I-labels, zoals het Europese ecolabel (www.ecolabel.be) of zich baseren op de milieuverklaringen van de fabrikanten.

In tweede instantie wordt de kwaliteit van een tegelwerk beïnvloed door aspecten die niet rechtstreeks verband houden met het werk van de aannemer-tegelzetter op de bouwplaats. De kwaliteit hangt immers af van het werk van de gehele onderneming: gaande van de bedrijfsorganisatie over het contact met de klant, het opstellen van gedetailleerde offertes rekening houdend met de bouwplaatseigenschappen (belang van een voorafgaand plaatsbezoek) tot het behandelen van eventuele klachten. Controle en visie op aspecten zoals personeelsbeleid, het beheer van het materieel, de infrastructuur en het materiaal, en documenten zijn hierbij van groot belang.

Aannemingsbedrijven kunnen deze kwaliteitsaspecten aangeven met diverse kwaliteitslabels. Zo kunnen tegelzetters het specifieke label 'Construction Quality meester-tegelzetter' behalen nadat een administratieve en technische audit aantoonde dat ze noties als kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaamheid toepassen. Meer informatie hierover op constructionquality.be.

Bron: het artikel 'Zichtbare en onzichtbare kwaliteitsaspecten voor tegelzetters' van ir. Tinne Vangheel, adjunct-labohoofd Ruwbouw- en Afwerkingsmaterialen van het WTCB, in Contact 2014/4 (pag. 17). Er mag alleen verwezen worden naar dit artikel, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan rechts op de startpagina.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Tijdens de Dag van de architectuur op zondag 17 oktober kan je kennismaken met een heleboel bijzondere projecten in Vlaanderen en Brussel. Ruim honderd gebouwen en veertig architectenkantoren zetten de deuren open voor een uitzonderlijke blik[…]

Objectief schattingsverslag vormt basis voor bedrag woonlening

Objectief schattingsverslag vormt basis voor bedrag woonlening

Cofinimmo bouwt woonzorgcentra in Frankrijk en Spanje

Cofinimmo bouwt woonzorgcentra in Frankrijk en Spanje

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem